Självmordsbombning och Koranen

.

.

Bloggläsaren Diana har en uppgift i skolan och ställer några frågor till mig. Bland annat följande:

”Vers 9:5,  i mina ögon ser ut som en tvångsislamisering och medverkade antagligen till en spridning i Islams tidigare dagar. Vidare får man tolka själv hur man vill översätta idoldyrkarna i denna text, i min tolkning anser jag att de vore ickemuslimer.

Angående den skatt människor var tvungna att betala för att få behålla sin tro som så har vi en text som behandlar ämnet, sura 9, vers 12-14.

Nu ska vi se vad som kan ha orsakat den syn på självmordsbombning som faktiskt existerar inom islam. Vi har väldigt många suror som tar upp hur du ska sträva med ditt liv för att ta upp guds sak, här ibland sura 9, vers 20 och 41 för att bara ta två exempel.

Men när man främst talar om våldet inom Islam så refererar man ofta till den s.k. ”Svärdets vers”, sura 9, vers 29.

Vilken pekar på att muslimer inte bara ska kriga i självförsvar, utan de ska kriga mot icke-muslimer (som inte betalar skatt). Att Islam ständigt är i krig med andra religioner rättfärdigar mycket mindre vänliga handlingar, detta gör mig en aning skeptisk till religionen Islam.”

 

SVAR:

Koranen har 2 typer av verser:

Nasech – verser som används under en viss tidsperiod och sedan upphörde

Mensoch – verser som är bestående, varar för alltid

Tydligen är det bland nasech-verser som förespråkarna för handlingar så som självmordsbombning hämtar livsluft. En sådan är alltså kapitel 9 vers 5:

[9:5]När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”

Denna vers hänvisar till de stammar, runt Mecka, som ständigt låg i strid med varandra under den tiden. I Mecka skulle inte längre icke-muslimer få bo och vistas. Det skulle vara en fredad och säker zon, för muslimer. Gud gav alla ”moshrekeen” 4 månader på sig att avsluta alla sina affärer i Mecka; så som att sälja hus och mark osv – eller erkänna sig till islam. Fanns det kvar någon efter det, så skulle de jagas ut på alla sätt. Om detta kan man läsa i nedanstående vers, samma kapitel:

[9:28] ”TROENDE! De som sätter medhjälpare vid Guds sida är orena [på grund av sin avgudadyrkan]! Efter utgången av detta år skall de därför inte tillåtas närma sig den heliga Moskén. Om ni är rädda att fattigdom [hotar er, bör ni veta] att Gud i Sin godhet skall sörja för er, om det är Hans vilja; Gud är allvetande, vis.”

Vers 9:5 talar endast om folket som bodde i Mecka på den tiden alltså. Idag är den eran slut, så versen är inte att praktisera längre – om nu inte folk, ickemuslimer, börjar ockupera staden igen någon gång i framtiden.

En annan vers som du tog upp är den s.k. ”Svärdets vers”:

[9:29] ”Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.”

Här avses kristna och judar som inte tror, ens på sin egen religion och de budord som deras sändebud kom med (när där står ”Hans sändebud” avses ALLA sändebud). Anledningen är förmodligen att dessa (ickereligiösa)personer ansågs mer benägna att begå överträdelser (brott) gentemot de lagar som fanns i landet – då de varken erkänner de lagar som Moses(a.s.), Jesus(a.s.) och allra minst de som Muhammed(s.a.a.s.) presenterade. Därför ska de bekämpas – MEN, så som det alltid är i Islam så handlar allt om att vara defensiv. Inte förrän någon verkligen gör något, dvs begår en överträdelse, ska de bekämpas. Versen talar alltså inte om troende kristna och judar.

För muslimer gäller allmän värnplikt för ALLA friska och vapenföra män. Detta räknas som en religiös plikt, som Gud inte lägger på de som inte tror på och följer Islam som religion. En som inte är muslim, ska ju inte behöva utföra muslimers religiösa plikter? Därför betalar dessa en avgift i utbyte mot det skydd som muslimerna ger de i landet med annan religion.

När det gäller skatt så är det även en religiös plikt för muslimer att betala skatt. Jag undrar om även det anses som förtryck utav utomstående. Att ickemuslimer skulle tvingas betala skatt i ett muslimskt land där också muslimer betalar skatt – är det orättvist?!

(För inte så länge sedan läste jag att de ickemuslimer som ville vara med och strida vid krig, de slapp betala skydsskatten. Jag har dock inte tid just nu att leta upp var de ref finns… )

Krig är endast tillåtet som självförsvar i Islam, att leva under förtryck – utan att försöka kämpa emot förtrycket, det är förbjudet. Till och med i den fredade zonen, Mecka, under de heliga (krigsfria) månaderna är det tillåtet att försvara sig om någon anfaller. Men, som sagt: det är endast försvar som gäller – inte attack:Om man ser till alla Profetens krigståg så ser man att alla var av defensiv karaktär.

[2:190] KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare. [2:191] Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön. [2:192] Men om de lägger ned vapnen [skall de se att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. [2:193] Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud. Om de då slutar [strida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare].[2:194]Kämpa [likaså] under den helgade månaden om ni blir angripna – vid brott mot gudsfreden skall [lagen om] rättvis vedergällning tillämpas. Om därför någon angriper er, har ni rätt att angripa honom så som han har angripit er; men frukta Gud och var förvissade om att Gud är med de gudfruktiga. [2:195] Ge ert bidrag [till kampen] för Guds sak och låt inte era egna händer medverka till er undergång. Och gör gott – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta.

Alla profeter flydde, någon gång, sitt land/stad/område. Det är en stor synd att kvarstå i förtryck – och det gäller ALL form utav förtryck. Även ens eget hem räknas som sitt land. Gud ska fråga de som levt i förtryck varför de inte utvandrat/flytt, så att de undgick att leva i det förtrycket så att de kunde koncentrera sig på attkämpa för Guds sak: be, fasta, arbeta och ta hem levebrödet, uppfostra barnen på den rätta vägen i harmonisk miljö…osv.

[9:20] ”De som har antagit tron och utvandrat från ondskans rike och som med sina ägodelar och sina liv [som insats] strävar och kämpar för Guds sak har den högsta rangen inför Gud; det är de som skall vinna den stora segern.”

Läs åter igen verserna [2:191]förtryck är ett värre ont än döden” [2:195] ”låt inte era egna händer medverka till er undergång”. Att förtrycka och att bli förtryckt är båda onda saker. Att döda någon som inte gjort en något är självklart förbjudet i Islam.

Den som begår sådana handlingar som ”självmordsbombning” har helt klart låtit sina egna händer medverkat till sin egen undergång, samt att man gjort sig skyldig till förtryck av andra. Fallet i Stockholm innebar förstås försök till förtryck av andra (då tack och lov ingen annan dog), men handlingen innebar ändå förtryck: då muslimer känner sig illa tillmods över det hela, då han påstår att han gjorde det för vår skull – men också den otrygghet som uppstått efter det han gjorde. Otrygghet ligger helt klart inom ramen för förtryck.

Det farligaste man gör är att börja tolka texter i Koranen alldeles själv – Kunskap utan religion är farligt, men farligare är religion utan kunskap…. tänk på den en stund!


Annonser
 1. #1 av Bahlool på 15 december, 2010 - 19:32

  Suck..
  http://www.bahlool.se/2010/11/27/spreds-islam-med-hjalp-av-svardet-3/

  Om myten att islam spreds med svärdet..

  • #2 av MammaMarie på 15 december, 2010 - 21:27

   Jättefint inlägg om det Bahlool.

 2. #3 av Svarten på 16 december, 2010 - 09:43

  MM

  Tack för det inlägget. Intressant och lärorikt.

  • #4 av MammaMarie på 16 december, 2010 - 10:31

   You’re welcome :)!

 3. #5 av Boxxybabe på 16 december, 2010 - 17:38

  Angående det sista du skrev, varför skulle kunskap utan religion vara farligt?

  • #6 av MammaMarie på 16 december, 2010 - 18:13

   Viss kunskap är farlig – om den används på fel sätt. T.ex kunskap om hur man tillverkar bakterier/virus i massor. Kan vara bra om man ska forska. Att veta hur man klyver atomer, kan också vara bra – man kan få el på ett mer miljövänligt och billigare sätt än vissa andra sätt.

   Men har man inte religion, dvs en tro på Gud, och straff i livet efter detta – så KAN man använda samma kunskap på annat sätt: t.ex använda som biologisk krigföring eller göra atombomber som man använder för att döda tiotusentals människor åt gången… bara ett litet exempel….

 4. #7 av Diana på 16 december, 2010 - 23:25

  Tack så mycket för att du tog dig tid till att svara. Uppskattar det verkligen. Lärde mig mycket, tack ännu en gång!

 5. #8 av N på 29 december, 2010 - 17:38

  Otroligt bra skrivet 🙂 Good job (Y)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: