Svar angående Sunni-Shia

.

https://i0.wp.com/www.linserna.nu/img/articles/fragor-svar.jpg

.

Signaturen Abd al-Alim skrev en kommentar (se nedan) och då jag inte vill göra alltför långa kommentarer, så gör jag ett inlägg istället – där jag svarar på vissa av de delar han pratar om (vill ni läsa hela kommentaren gå in HÄR:

”Jag förundras alltid över hur shiamuslimer diskuterar och försöker bevisa deras särställning genom att citera hadither från Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Imam Ahmad, Imam Malik eller någon annan sunni källa. Ni kan ej använda dessa hadither för att bevisa er legitimitet för att ni förkastar de som relaterat dessa hadither till Ummahn. Ni anser inte att dessa hadither är shahih.

Om du eller någon annan shiamuslim som påstår att Abu Hurariras (radiAllahu anhu) hadith beträffande Ahl-al Bayt eller A’ishah (radiAllahu anha) eller någon annan sahabis (radiAllahu anhuma) återberättelse om Ahl al-Bayt och Alis (radiAllahu anhu) gudomliga tillsättning utmanar jag er att acceptera alla hadither respektive sahaba relaterat. Det är ju patetiskt att man väljer den hadithen som rättfärdigar ens eget intresse och position, men förkastar de som inte gör det.

Eftersom imamat är en av shias trosgrunder, om inte den starkaste, bör den ha stöd i Koranen. Bönen som för shia kallas Furu ad-Deen (kompletterande) och inte är Usul ad-Deen (trons grund) finner vi över 90 gånger i Koranen. Skulle vara konstigt om den kompletterande fanns och inte grunden.

jag inbjuder dig till rationalitet och säger må Allah vägleda oss alla till sanningen. Det sårar alla uppriktiga muslimer att vi är indelade i sekter, men det blir aldrig bättre av att vi diskuterar chauvinistiskt eller genom att peka finger.”


Hur kan du förundras over att vi hänvisar till dessa sunnimuslimska återberättare utav hadither för att bevisa vår ståndpunkt? Om NI kunde hänvisa till, av shia accepterade källor, att Profeten på något sätt utsett de första tre khaliferna bland sina efterträdare – eller att vi har hadither som säger att vi kan ta ”vem som helst ur folket” som efterträdare efter honom: vill du påstå att ni INTE skulle hänvisa till dessa i en diskussion??! Jag tror det var bland det dummaste jag har hört.

De hadither vi refererar till är de som vi anser sahih, annars skulle vi ju inte använda oss utav dom, vad JAG förundras över är att NI har dessa hadither (som NI anser sahih) och även har liknande, men som motsäger de jag refererar till – hur bedömer NI vad som är rätt utav dessa?! Ni anser båda sahih! Menar ni att Profeten(a.s.) led utav schizofreni (astaghferallah) eller något annat. Eller att han var obeslutsam – som muslim måste man ju tro att det var Allah (swt) som guidade honom.

Ni har vissa sahaba som säger att Profeten (a.s.), i Ghedir Khumm sa att han efterlämnar Koranen och sin Sunnah, medan andra sahabas berättar att han sa sig efterlämna Koranen och sin Ahl el Beit. Vilken sahaba ljög? Enligt er så ljög väl inte sahabas, så båda hadither måste alltså vara korrekt återgett?

Det är DETTA, och inget annat, som den som kommenterade menade när denne skrev ”Ibland undrar jag hur en sunnimuslim orkar vara sunnimuslim..” Och det är något som jag själv ofta funderat kring, så det var ett skämt som, för min, slog huvudet på spiken. JAG skulle finna det jobbigt att veta vad jag egentligen ska tro på, när det finns så mycket motsägelsefullt i eran Sunnah.

Ett problem ni har är att ni godkänner ett tiotusentals (om inte hundratusentals?) hadither. Medan shia inte godkänner en hadith om det finns ett minsta tvivel på någon av personerna i länken utav återberättare. Detta innebär att vi bara har en bråkdel utav hadither vi förlitar oss till.

Oftast går dessa hadither även att hitta i de källor som sunnimuslimer förlitar sig på. Det är DE jag (och andra som mig) tar upp och säger: ”det är denna hadith, bland era godkända hadither, som jag följer”

Låt oss prata om våra respektive skolor och källor:

Shia har 12 imamer. Dessa levde under en period utav, låt oss säga ca 300 år.

Sunni har 4 imamer. Dessa levde under en period utav, låt oss säga ca 70 år.

1. Trots att vi har 3 gånger fler imamer och de hade 4 gånger längre period att dividera sina återberättelser utav Profetens(a.s.) sunnah, så finns inte EN ENDA hadith, berättad från dom, där en imam har sagt något som strider emot vad en annan av dessa imamer har sagt!

2. Däremot har era 4 imamer, vars tidsspann bitvis överlappade varandra, inom en period utav en mansålder, tiotusentals hadither som motsäger varandra. Dessutom har dessa 4 imamer haft den dåliga smaken att kalla varandra för kafer. De har haft krig och blod har flutit i massor, genom historien mellan dessa 4 skolor.

Hur förklarar du ovanstående? Jo, att de 12 imamerna (vars antal går att hitta i sunnikällor) är rättfärdigt guidade personer. Annars skulle dessa också, förmodligen, ha krigat med varandra och många motsägelsefulla hadither borde ha funnits även hos oss.

Sedan kan vi förstås prata om de perioder när Khalifer har belönat folk som uppfunnit hadither. Men jag ids inte gå dit, du kan själv läsa om det i länken ovan.

Sedan blir jag förvånad när du pratar om Usool e Deen(trons grundsatser) och Furo-e-Deen (Religionens lärosatser). Med en tros grundsatser menas att: om man förkastar EN ENDA utav dessa grundsatser – så är man s.k. ”kafir”. Det är Usool e Deen man måste kunna skriva under på, för att kunna kalla sig muslim helt enkelt.

Dessa pelare är speciella, så till vida att man inte får följa någon person när det gäller tron på dessa. Du får inte följa dina föräldrar, din man/fru, en imam – inte ens en profet – när det gäller att tro på de pelarna. Det går inte att du refererar till den ena eller den andra och säger att du accepterar dessa på grund av vad de sagt. Du måste SJÄLV stå ensam, och med egen logik, komma fram till att du tror på dom. Detta är innebörden utav Usool-e-Deen, vilket (för shia) är nedanstående:

Usool-e-Deen (trons grundsatser)

De fem pelarna inom Islam är:
1. Trosbekännelsen (Tawhid) Monoteism
2. Gudomliga rättvisan (Adl)
3. Profetskap (Nobowwah)
4. Islamiskt ledarskap (Imamat) Profetens ställföreträdare
5. Domedagen (Ma’ad)

Furo-e-Deen (Religionens lärosatser) är vidare förgreningar som fastställer mer specifikt religiösa förpliktelser och medan de är främst nämnda och föreskrivna i helhet av Gud i den heliga Koranen, har Profeten(a.s.) på Guds befallning anvisat i praktiken om hur man utför dessa och fastställt ramarna.

Till skillnad från Usul-e-Deen, så är man INTE ”kafir” ifall man inte utför en eller flera utav dessa förpliktelser, man är bara en mer eller mindre, dålig muslim, helt enkelt.

Vi kan säga att Usul-e-Deen är själva stammen på trädet, och Furo-e-Deen är trädets grenar. Utan stammen kan det inte finnas grenar eller hur? Vad är det för mening med att be om man inte tror på Gud t.ex. osv….

Nedan är vad VI säger tillhör Furo-e-Deen.

•   Bönen
•   Fastan
•   Pilgrimsfärden
•   Allmosan
•   Mana till goda gärningar
•   Helig kamp
•   Att älska de fromma (Tawalla)
•   Att ta avstånd från de frommas fiender (Tabarra)

Sammanfattningsvis är Usul-e-Deen det man måste tro på och Furo-e-Deen akter, dvs sådan man ska utföra, praktisera, om man accepterar och tror på Usul-e-Deen. Jag visste inte att sunni har en AKT med bland Usul-e-Deen, det var något nytt hos mig. Och något jag också finner lite underligt.

Du inbjuder mig till rationalitet, jag välkomnar detta. Hjälp mig att, rationellt, förstå hur ni sorterar i era hadither?

Det finns många hadither där Profeten(s) uppmanar sitt folk, och framtida generationer, att hålla fast vid sitt Ahlul-beit. Men, mig veterligen, finns inga dylika hadither där han uppmanar folket att hålla fast vid: Sahabas, tabi’un…. hanafi, salafi, maliki (osv)… eller någon annan. Hur kan ni då sortera bort Ahl el- Beit, och välja de andra istället?! Hur har ni rationaliserat där?

Och vad vad det Allah ville att Profeten(a.s.) skulle uppenbara för folket i vers (5:67), som uppenbarades i Ghedir Khumm?

 

 1. #1 av Abd al-Alim på 27 november, 2010 - 14:46

  Bismillah.

  Fred vare över de som följer vägledningen.

  Shia dawah går alltid ut på att försöka uppröra motparten och relatera till känslor istället för logik och förnuft. Det är därför du är snabb med att hänvisa till att kalifer hittat på hadither, och du börjar bete dig som en takfirin.

  Det roligaste som du sa, och som ännu en gång visar din otroligt lättupptäckta taqqiyah är att du påstår att Usool ad-Deen är kriterierna för att vara muslim. Bloggägare, menar du att alla som ej godkänner imamatet är kuffar? Menar du då att sunnikommentatorn och jag är kuffar, fastän du tidigare sagt till Pinglan att vi enas om vår Shahada?

  Det är ej heller korrekt eller diskussionsetikett att besvara frågor med frågor. Jag frågade dig om imamatet och den nuvarande imamen. För att få din känslosamma och förvrängda perception av islam att biznillah wa t’ala öppnas upp frågar jag de igen:

  ”När det gäller kalifatet och imamatet, måste jag fråga var i Koranen står det om imamat? Kan du presentera detta utan tafsir och förklarande hadither? Eftersom imamat är en av shias trosgrunder, om inte den starkaste, bör den ha stöd i Koranen. Bönen som för shia kallas Furu ad-Deen (kompletterande) och inte är Usul ad-Deen (trons grund) finner vi över 90 gånger i Koranen. Skulle vara konstigt om den kompletterande fanns och inte grunden. Jämför ej heller det med Ahl al Sunna wa Jamaahs perception av kalifat, då vi inte har det som trosgrund eller en obligatorik del i vår tawheed.

  Och om världen ej kan lämnas ensam och därför hela tiden ackompanjeras vi av en imam, hur leder den nuvarande imamen världen i sådana fall?”

  Ahl al sunnah wal Jamah är en grupp som vördar och respekterar Ahl al-Bayt och sahaba innerligt. Vad skulle logiken vara att vörda och kalla Umar bin Khattab (radiAllahu anhu) Amir al Mumineen, om han hade fråntagit ett kalifat orättfärdigt eller om han hade föraktat Ahl al Bayt?

  Ahl al sunnah wal jamah har intagit medelvägen bland Khawarij, som förtalar, baktalar och hatar följeslagarna, och shia, som dyrkar, favoriserar och upphöjer de (Ahl al Bayt) till sin aqeedah. Vi gör ingetdera, utan säger att de är värdiga all respekt och var av finaste generation. För islam är medelvägen bland de abrahamitiska religionerna, och islam uppmuntrar alltid medelvägen.

  Abd al-Alim

  • #2 av MammaMarie på 27 november, 2010 - 19:36

   Du säger att shia dawah alltid går ut på att uppröra folk – sedan kallar du mig för en takfirin. Snyggt! Det finns alltför många sunni(wahabi)-sidor på nätet som bevisar att det är precis tvärtom: vilka är det som kallas för ”rafidin” och ”kaferin”? Och vem är det som säger dessa ord – inte är det shia som kastar ur sig sådan, inte heller kristna eller judar. Det är endast dessa som kallar sig för Ahl al sunnah wal Jamah. Vem är det som spelar på känslor?! Vem är det som kallar vem för Ahl al Bidah? Det är NI: trots att ni själva har i era källor citat som återger att era khalifer har ändrat lagar som Profeten (a.s.) fastställt. Räknas inte det som innovation hos dig?

   ”Vad skulle logiken vara att vörda och kalla Umar bin Khattab (radiAllahu anhu) Amir al Mumineen, om han hade fråntagit ett kalifat orättfärdigt eller om han hade föraktat Ahl al Bayt?” Ja det är precis det jag också undrar över. Ni har ju hadither som säger att Profeten (a.s.) utser Imam Ali till efterträdare… är då inte hans kalifat orättfärdigt fråntaget honom? Jag kan fråga tvärtom: var det rättfärdigt att utse en efterträdare, efter att Profeten (a.s.) själv utsåg denna? Man har alltså i princip fråntagit Profeten (a.s.) den auktoritet man, samtidigt, påstår att han har… jag förstår ingenting.

   Naturligtvis är vi enade om vår shahada. Vad är det för skillnad på den, menar du? Den är densamma för alla som kallar sig för muslimer.

   Som muslim måste man tro att det finns en Gud, på profetskapet, Guds rättvisa och domdagen. Detta är vad islams grund vilar på, men ska jag – som shia – kunna kalla mig profetens efterföljare, så måste jag också tro på imamatet. Då sunni inte har det i sin Usool-e-deen, så är de inte kafir. Fråga en imam hos er vad skillnaden i betydelsen utav usool-e-deen och furuh-e-deen är: han kommer säga att ena är grunden till vad man tror på, och det andra är hur man ska praktisera det man tror på.

   Hur man har en religiös gärning (bönen) i Usool-e-deen verkar lite ologiskt här. Varför tar man inte med fastan, eller pilgrimsfärden. Pilgrimsfärden är ju så att om en troende har haft möjlighet (ekonomiskt och tillfälle mm) att utföra Hajj, men ändå inte utför det, så får denne, när han/hon dör, välja mellan att dö som kristen eller jude. SÅ viktig är pilgrimsfärden. Så varför är inte även den med i Usool? Eller den kanske är det?

   Som du kanske vet var Profeten Abraham (a.s.) först profet, sedan upphöjde Gud honom till Sändebud. Efter att han uppnått så mycket kunskap och vishet, så upphöjde Gud honom än en gång – till Imam!

   Och [minns att] Abraham sattes på prov av sin Herre och [att han] fullgjorde alla Hans befallningar. [Gud] sade: ”Jag skall göra dig till Imam (ett föredöme för människorna).” Abraham frågade: ”Och mina efterkommande?” [Gud] svarade: ”Mitt löfte omfattar inte syndarna.” (2:124)

   Detta visar först och främst en imams ställning, hos Gud. Som du kan läsa säger Gud att hans löfte inte omfattar syndarna. En imam måste ha en ren själ, vara den best kunniga och inte en dag i sitt liv ha bett till en sten (t.ex) eller följt ogudaktiga traditioner som att t.ex döda sina döttrar….

   Om du vill påstå att sunni inte har imamer så vill jag nog vidhålla att du har fel – bara det att ni inte har den punkten i Usool-e-deen. Ni följer ju de 3 första Khaliferna, så som imamer – inte bara som uttolkare och domare, utan även sätter Profeten själv på sidan till fördel för dem. Då ni t.ex istället följer Umar i det sätt som HAN, efter profetens död, bestämda att man ska be, och angå tillfälliga äktenskap (muta’h), mm.

   Jag vet att sunnimuslimer säger ofta RadiAllah anho efter man nämnt olika personers namn, så som ex.vis Umar, Abu Bakr. Mawiyah osv. Men efter Imam Ali säger många ”KaramAllah wadjhe” (ursäkta vet inte hur jag ska stava det). Varför det? Jo för att Ali aldrig någonsin gjort sedjoud till annat än till Allah. Något som ni alla vet att de 3 första khaliferna gjorde. Bland annat sägs om Omar: ”Så grov som Omar var mot muslimer innan sin islam, blev han ännu strängare mot hycklare när han upptäckte islam”.… hos era egna gelikar.

   Abraham(a.s.) ville att hans efterkommande också de skulle ha samma upphöjda ställning, men Gud sa att av dessa hade syndarna ingen möjlighet till det. Utav de 4 första Khaliferna säger ni själva att Imam Ali (a.s.) var den mest upphöjde, den mest kunnige. Umar sa att han inte skulle varit något utan hans hjälp och stöd (Sunni referens: Fadha’il al-Sahaba av Ahmad Ibn Hanbal, v2, sid 647, Hadith 1100.), och Profeten (a.s.) själv utsåg honom (enligt era källor) till wali efter honom….

   Det som är skrattretande är att du är förbluffad över att VI väljer hadither bland era källor, där vi accepterar vissa men avvisar andra. Det du PÅ RIKTIGT ska vara förbluffad över är att NI SJÄLVA väljer och sållar bland era egna hadither. Ni anser alla sahih, men följer vissa, och avvisar andra – så som det passar er. Så himla praktiskt kan man tycka, men för en som verkligen är troende och intresserad så måste det ju vara förvirrande.

 2. #3 av Rasul på 27 november, 2010 - 17:55

  ”När det gäller kalifatet och imamatet, måste jag fråga var i Koranen står det om imamat?”

  Allah has promised those of you who believe and do good deeds that He will certainly appoint them Khalifas as he appointed Khalifas those before him.
  Quran [24:55]

  ”I have heard your prayer for Ishmael. I have blessed him and will make him fruitful. I will multiply his descendants; he shall be the father of twelve princes; and I will raise a great nation from him.”
  Genesis: 17,19-20, New English Bible

  ”Och om världen ej kan lämnas ensam och därför hela tiden ackompanjeras vi av en imam, hur leder den nuvarande imamen världen i sådana fall?”

  du kan väl först ta reda på att hur kommer det sig att det var 100 Khalifa? och bara 4 av dom var rättfärdiga Khalifa!

  ”Ahl al sunnah wal Jamah är en grupp som vördar och respekterar Ahl al-Bayt och sahaba innerligt. Vad skulle logiken vara att vörda och kalla Umar bin Khattab (radiAllahu anhu) Amir al Mumineen, om han hade fråntagit ett kalifat orättfärdigt eller om han hade föraktat Ahl al Bayt?”

  Al-Bukhari narrated:
  Umar said: ”And no doubt after the death of the Prophet we were
  informed that the Ansar disagreed with us and gathered in the shed of
  Bani Sa’da. ‘Ali and Zubair and whoever was with them, opposed us,
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  while the emigrants gathered with Abu Bakr.”
  Sunni Reference: Sahih al-Bukhari, Arabic-English, v8, Tradition #817
  Now let us see what Umar did on those days. Sunni historians reported that:
  When Umar came to the door of the house of Fatimah, he said:
  ”By Allah, I shall burn down (the house) over you unless you come out
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  and give the oath of allegiance (to Abu Bakr).”
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  Sunni References:
  – History of Tabari (Arabic), v1, pp 1118-1120
  – History of Ibn Athir, v2, p325
  – al-Isti’ab, by Ibn Abd al-Barr, v3, p975
  – Tarikh al-Kulafa, by Ibn Qutaybah, v1, p20
  – al-Imamah wal-Siyasah, by Ibn Qutaybah, v1, pp 19-20

  Umar asked for wood, and told those people inside the house: ”I swear
  by Allah who has my soul in his hand, that if you do not come out, I
  will burn the house.” Someone told Umar that Fatimah was inside the
  house. Umar said: ”So what! It doesn’t matter to me who is in the
  house.” ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^
  Sunni reference: al-Imamah wa al-Siyasah by Ibn Qutaybah, v1, pp 3,19-20

  Ali and Abbas were sitting inside the house of Fatimah, Abu Bakr told Umar: ”Go and bring them; if they refuse, kill them.” Umar brought fire to burn the house. Fatimah came near the door and said: ”O son of Khattab, have you come to burn our house on me and my children?” Umar replied: ”Yes I will, by Allah, until they come out and pay allegiance to the Prophet’s Caliph.”

  Sunni reference:

  – Iqd al-Fareed, by Ibn Abd Rabb, Part 3, Pg. 63

  ”Ahl al sunnah wal jamah har intagit medelvägen bland Khawarij, som förtalar, baktalar och hatar följeslagarna, och shia, som dyrkar, favoriserar och upphöjer de (Ahl al Bayt) till sin aqeedah. Vi gör ingetdera, utan säger att de är värdiga all respekt och var av finaste generation. För islam är medelvägen bland de abrahamitiska religionerna, och islam uppmuntrar alltid medelvägen.
  Abd al-Alim”

  bara så att du vet Allah har inte fingrar och kropp som din ”imam”
  Ibn Taymiya’s säger

  och snälla sluta lura dig själv för oss lurar du inte…ni som följer ibn Taymiya älskar inte Ahl al-Bayt (a.s)…

 3. #4 av Bahlool på 27 november, 2010 - 19:33

  Abd:
  Du är inte sunni du är wahabi eller salafi om du föredrar det. Att du ska tala om logik är befängt. Logiken finns i bevisen. Om en shia tar upp shia hadither, skulle du inte tro honom eller henne, så när en shia tar upp dina egna hadither, hävdar du taqqiya. Hur man än gör, är du inte nöjd.

  En som inte tror på Imamatet är inte kafir nej, men han är inte Mumin, han är inte ”fullständigt troende”.

  Den nuvarande imamen visar sig, leder människorna med olika uppenbarelser för människorna. Du tror väl inte på myten att han lever i en grotta? Något jag hört ofta av wahabiterna..

  Ahl ul Sunnah wal Jamaha vördar inte Ahlul Bayt. Ingen kan vörda en part och samtidigt deras motståndare. Du gillar Muawiya och Yazid, samma personer som mördade, skändade och förintade. Ska man då kalla dig älskare av Ahlul Bayt eller av dessa personer? Kan du älska Allah och Shaitan samtidigt? Nej, hur kan du då älska en part i en konflikt och den andra parten samtidigt?

  Frågan är varför du inte vill acceptera dina egna hadither? De som säger att Ahlul Bayt är bättre än alla andra? De som säger följ Ahlul bayt och Koranen?

 4. #5 av Abd al-Alim på 27 november, 2010 - 22:20

  Bismillah.

  Fred vare med de som följer vägledningen, är intresserade av att hitta sanningen och strävar med sina liv för att hitta den.

  MammaMarie, vill du föra en rationell diskussion med rättvisa mått och med islamiskt ramverk, sluta då modifiera och alternera mina inlägg. Publicera mina kommentarer EXAKT så som jag skriver dem, om du nu som du uttryckt på din blogg, ”velat se bevis för att övertyga dig”.

  Jag uppskattar egentligen bara Rasuls inlägg, då både Bahlool och MammaMarie försöker med den likartade ShiaDawah där man gör sig själva till offer, hänvisar till känslor och inte besvarar frågorna.

  Men även Rasuls inlägg innehåller massvis av fel. Jag vill först innan jag skriver säga att jag inte vill att vi leker med Koranverser eller hadither. Jag tar inte lika lätt som möjligen Rasul med att oförsiktigt citera från Koranen. Men eftersom du hänvisade till vers 55 i Surah an-Noor vill även jag göra det: ”Gud har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han skall göra dem till ställföreträdare på jorden – liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem – och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet – [på villkor att] de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida. Men de som efter detta återfaller i förnekelse av sanningen har förhärdats i synd och trots”.

  Rasul, jag ser inte fortfarande något som legitimerar shias ställning. Imamatet är en grundpelare i Usul ad-Deen, och det är ju den som shia lägger sin vikt på. Detta bör, om sant, stärkas av minst ett konkret nämnande eller flerfaldigt omnämnande i Koranen. Så återigen, var i Koranen står det om imamatet? Om bönen kan urläsas utan tafsir och behjälpande hadither från Koranen mer än 90 gånger, bör den starkaste principen i Usul ad-Deen säkerligen också kunna göras det. I denna vers står det på arabiska ”khilafaannahum”, och jag kan inte se hur detta omvänds och translateras till att Imamatet blir en grundläggande princip för att vara muslim. Sedan tackar jag för bibelcitatet, intressant inlägg, men dock irrelevant, då jag frågade om Koranen.

  Rasul blir sedan, tyvärr, inkonsekvent efter att börjat väldigt respektfullt och genom att försöka presentera sin sida av bevis. Vad gäller den nuvarande imamen och hur han leder samfundet, finner jag ditt svar undgående och dåligt. Återigen, som jag tidigare sa till MammaMarie: Det är inte korrekt och diskussionsetikett att besvara frågor med frågor. Besvara bara frågan, tack.

  Bahlool säger sedan att en imam leder genom att sitta i en grotta och mottar uppenbarelser. För det första är det väldigt pinsamt att du attriburerar Profeternas attribut till imamen i grottan. För det andra är det enligt shia en rahma från Allah azza wa djall att Han inte lämnar samfundet utan en ledare, en imam. Det ter sig mycket konstigt om vår ledare skulle gömma sig i en grotta. Vad för slags ledare är detta? i Ershad (Mufid, sektion 36) skriver man: Rationality tells us that surely there should be an infallible leader at every time who is not relying on people in matters and science -of religion- because it is impossible that people live in a time when there are no leaders to bring them closer to good and farther from bad and every non-complete human needs some one to advise him and every oppressor needs some one to control him”. Och om detta är då principen för muslimerna, måste vi väl ha någon närvarande, inte en som gömt sig?

  Och det mest skrattretande, som jag misstänkte skulle komma förr eller senare, är den shiaskapade historien om Fatimas (radiAllahu anha) brutna revben. Denna historia, som skapades av Sulaim ibn Qays al Kufi i sin bok As-Saqifah, är en helt och hållet ren lögn och har blivit refuterad av massvis av shialärda, bland de Ahmed al-Katib och Ayatollah Fadlullah. Även många shiaaktivister så som Sabaah al-Khoza’e har helt avvisat historien, för den återberättas inte av någon annan förutom ibn Qays, och al-Khoza’e utmanade till och med den shiamuslimska etablissemanget genom att kafirförklara de som accepterade denna lögn.

  Om Umar bin Khattab (radiAllahu Anhu) hade gjort något sådant, hade Ahl al Sunnah Wal Jamaah aldrig vördat hans namn, och sannerligen finns ingen logik att Fatimas (radiallahu anha) make Ali (radiAllahu anhu) skulle sedan vara ett sådant stöd till Umar bin Khattab (radiAllahu anhu) under dennes kalifat!

  Återigen frågar jag:

  ”När det gäller kalifatet och imamatet, måste jag fråga var i Koranen står det om imamat? Kan du presentera detta utan tafsir och förklarande hadither? Eftersom imamat är en av shias trosgrunder, om inte den starkaste, bör den ha stöd i Koranen. Bönen som för shia kallas Furu ad-Deen (kompletterande) och inte är Usul ad-Deen (trons grund) finner vi över 90 gånger i Koranen. Skulle vara konstigt om den kompletterande fanns och inte grunden. Jämför ej heller det med Ahl al Sunna wa Jamaahs perception av kalifat, då vi inte har det som trosgrund eller en obligatorik del i vår tawheed.

  Och om världen ej kan lämnas ensam och därför hela tiden ackompanjeras vi av en imam, hur leder den nuvarande imamen världen i sådana fall?”

  Detta är fortfarande huvudfrågan i inlägget, som ingendera av diskussionsdeltagarna, förutom möjligen ett vagt försök från Rasul, kunnat besvara. Koncentrera er på dessa, för ni slösar endast tangentbordets livsålder genom att försöka med emotionella hänvisningar istället för logik, bevis och förnuft.

  MammaMaries inlägg var, tyvärr, helt oresonlig och helt utanför diskussionsämnet. Svara på mina frågor, eller svara egentligen inte alls.

  Bahlool, det är ett primitivt levnadssätt och livsåskådning att behöva ettikera folk så som du gjorde. Men mig spelar det ingen roll, du kan kalla mig vad du vill. Det bevisar endast att du ej kan besvara på frågorna akademiskt, logiskt och med en gnutta aqlaq och adab.

  Till läsarna, det är inte min avsikt att ”vinna en debatt”. Jag hoppas att vi når sanningen genom denna diskussion och att Allah azza wa djall vägleder oss till sanningen och enighet. Bli ej upprörda, utan bemöt mina argument med bevis istället för känslor.

  Abd al-Alim

  • #6 av MammaMarie på 28 november, 2010 - 00:45

   Du påvisar en ofantlig arrogans i dina svar. Inte ofta man ser sådant, men det händer ju, och jag antar att du ändå vill se dig själv som djupt troende – detta går inte ihop. Du ser dig själv sitta på en hög häst, som ”vet” saker som ingen annan vet, och som dessutom ska bestämma hur man diskuterar – på MIN blogg?!

   Du pratar om shiadawah, du lever i en värld utav missionerande och dawah, men vi sysslar inte med sådant. Om du vill tro eller inte är för mig helt egalt. Om någon, med genuint intresse, frågar mig om min tro – så anser jag däremot det vara en plikt att svara.

   Jag återger helt och fullt dina kommentarer – förutom när du skickar länkar där du vill ”bevisa” något smutsigt. Det visar på din egentligen väldigt låga nivå, och helt i linje med wahabismen. Du ska istället vara tacksam att jag godkänner dina kommentarer över huvudtaget, för inte på någon – NÅGON – wahabi/salafi-blogg godkänns en kommentar skriven utav en shia – oavsett om man talar om shia/sunni eller något annat…. För att man länkar till sin egen bloggsida. SÅ fattigt och utarmat tillåts diskussionerna gå på de bloggar som företräder din åsikt.

   Du talar om för oss att vi inte har svarat på några som helst frågor – även om de är besvarade – med motivering att du inte är nöjd. Att du anser mina svar vara utanför diskussionsämnet är ju helt barockt, då jag faktiskt inte pratat om annat än sådant som du själv tagit upp. Däremot lyser svaren på mina frågor med sin frånvaro – och till skillnad ifrån dig vill jag VERKLIGEN veta svaren.

   Jag har, både i egna inlägg och svar på kommentarer
   , bett sunnimuslimer hjälpa mig förstå hur man som sunnimuslim ska tänka när det gäller de motsägelsefulla hadither som finns hos er. Också hur man som muslim (om jag skulle anta sunniskolan) kan acceptera att personer, efter att Profeten (s.a.s.) dog, ändrade regler om flera saker – när sådana gärningar är förbjudet i islam. Aldrig någonsin har jag fått svar.

   Din fråga angående Imam Mehdi, grundar sig helt och fullt på att du inte kan tro på att han har levt i över tusen år i det fördolda. Har du då ingen tro alls? Gud ger många exempel på Profeter som levat längre än så, men du vill mena att sådant bara tillhör forntiden – kan Gud inte längre låta sådant ske? Precis som Profeten Khadr (a.s.), som ju lever än idag och är betydligt äldre än Imam Mehdi (a.s.), verkar i det fördolda – så gör även Imam Mehdi (a.s.) det. Kan du acceptera historien om Khadr (a.s.), men inte den om Imam Mehdi (a.s.)? Varför?

   Även sunnimuslimer måste ju tro på honom, eftersom Profeten(s.a.s) har berättat om honom – som den 12:e imamen. Om han skulle födas idag, t.ex., vilket nummer i ordningen skulle han då ha bland Profetens(s.a.s) efterträdare – hos er?

   ”När det gäller kalifatet och imamatet, måste jag fråga var i Koranen står det om imamat? Kan du presentera detta utan tafsir och förklarande hadither?”

   Du godkänner inte att det behövs en esoterisk uttolkare utav Koranen, det har jag förstått – för det är det som är själva poängen med Imam Ali (a.s.) och resten av imamerna. Du är en s.k. Bokstavstrogen som behöver allt svart på vitt. Annars finns ingen tro hos dig.

   Jag vill fråga dig ännu en fråga – som du, liksom alla andra frågor jag ställt – inte kommer att svara på. Men den här gången förstår jag dig. Jag ska använda samma metod som du:

   ”När det gäller Koranen, kan du bevisa att den verkligen är ifrån Gud? Kan du presentera detta utan koranen, tafsir och förklarande hadither?”

   Du vill också ”att vi når sanningen genom denna diskussion”, men detta visar du inga prov på – då du ju inte ger mig svar på mina frågor… HUR ska jag då nå sanningen – enligt dig? För att vara en som vill sprida sanningen så är du oerhört snål med svar på frågor. Ett brott mot ALLA etikettregler i en diskussion.

 5. #7 av Haydar på 27 november, 2010 - 23:22

  Broder Abd al-Alim:

  Gällande din fråga om Usol el-Din om man är kaffer eller inte får du svar här av, en av våra högsta lärda, Ayatollah Makarem Shirazi i boken ”Imamat – Islamisk ledarskap”. Boken finns att läsa på denna länk:
  http://dvv.se/bibliotek/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=55

  Med tanke på att den som förnekar usol-e-din (trons grundsatser) är icke troende (kafer), om någon förnekar Imamat räknas den då som icke troende (kafer)? Eftersom Imamat är av usol-e-din, det vill säga religionens rötter, när någon förnekar Imamat, är dennes religions/tros rötter fördärvad och är inte muslim, innebär detta att ahl ol-sunnah är icke troende?

  Svar:

  Usol-e-din (trons grundsatser) har två delar:En del av usol-e-din är de grundsatser som är gemensamma för alla muslimer och dessa två grundsatser är trosbekännelsen (tawhid) och profetskap (nobowwah).

  Om någon skulle förneka båda eller någon av dessa två, träder denne ut ur Islam eller om någon skulle förneka en av nödvändigheterna som alla muslimer känner till som domedagen (ma’ad); ett ämne som omnämnts i kring 1200 verser i Koranen, det är omöjligt att vara muslim och förnekare av domedagen (ma’ad), om någon förnekar domedagen (ma’ad) förnekar denne i själva verket Islams Profet (S) och säger med andra ord att denna Koran är oriktig och i verkligheten förnekar profetskapet (nobowwah).

  Den andra delen av usul-e-din (trons grundsatser), är de satser som inte är gemensamma för alla muslimer som frågan om Imamat, Imamat med innebörden felfri Imam utsedd och utvald av Gud ochinte av människorna. ­(1)­

  Den andra satsen är frågan om Gudomlig rättvisa (adl); en del av muslimerna, det vill säga shia och Mo’tazeleh tror på gudomlig rättvisa och en grupp av ahl ol-sunnah, det vill säga Asha’erah förnekar Gudomlig rättvia (adl).Alltså är inte alla eniga om dessa två grundsatser.

  Även grundsatsen av domedagen (ma’ad) spårades tillbaka till profetskap (nobowwah); alltså, om någon motsätter sig en av dessa två grundsatser som är speciellt för shia, träder denne inte ur Islam utan träder ur Ahl ol-Bayts (A) följeskap och lära.Genom detta har det sen förr i tiden blivit känt att en del säger att usol-e-din (trons grundsatser) är tre (trosbekännelsen, profetskap och domedagen) och shiitiska skolans grundsatser (usol-e-mathhab) är två (Gudomlig rättvisa och Imamat).

  Visserligen anser vi alla fem vara usol-e-din; religion från vår syn. Men förnekandet av de tre första vore att träda ur islam och förnekandet av de andra två vore att träda ur Ahl ol-Bayts följeskap och lära. (1) Självklart observerar ni att i valen av den första, andra och tredje kalifen valde inte folket.
  Den första valdes av en liten grupp som samlades i Saqifa. Den andra tillvaldes av en person; alla islams historiker är eniga om att den andra kalifen hade endast en röst och det var den första kalifens, och den tredje kalifen hade tre röster utav sex, i den till antalet sex personer röstberättigade samling (shoura) som Omar utsett fick han tre röster varigenom han valdes. Att de ibland ger sken av att ahl ol-sunnahs läror lättare går ihop med demokrati är inte sant, vilken demokrati? Vilket folkligt val? Rösten av en, tre, fem och tio personer blir inte demokrati.

 6. #8 av Ahlam Hammoud på 27 november, 2010 - 23:26

  Mashallah syster Marie, ett återigen underbart inlägg med ett öppet och klart budskap!! Må Gud belöna dig

 7. #9 av Sima på 28 november, 2010 - 00:47

  Broder Abdu al-Alim, MAshallah riktigt bra! Må Allah belöna dig för den fina insatsen du gör i den här bloggen, Amin!

 8. #10 av Abd al-Alim på 28 november, 2010 - 01:33

  Bismillah.

  Fred och välsignelse vara över Profeten Muhammad, hans familj och följeslagare.

  Fred över de som följer vägledningen.

  Bloggägaren MammaMarie, jag är tacksam för din blogg som upprätthåller denna diskussion, och jag har inga som helst avsikter att ”kidnappa” din blogg och styra och ställa. Jag endast önskade att mina kommentarer blev publicerade på samma villkor som dina, då vi diskuterar om våra liv, i detta liv och nästa liv. Vi diskuterar ödet, och ingen av oss, varken jag eller du som anser oss vara uppriktiga muslimer (må Allah azza wa djall acceptera de på rätt vägledning) vill se någon följa den felaktiga vägen som leder till helvetet, må Allah göra oss bland de som är på den rätta vägen, amin. Detta bör vara vår främsta avsikt i diskussionen, nämligen att sträva efter att nå den rätta vägen, för alla muslimer.

  Amma b’aad: Eftersom jag var den som började fråga, bör du tillmötesgå mig i mina frågeställningar, enligt praxis för diskussioner. När du besvarat dessa kan vi fortsätta med de frågeställningar du har ställt. Men det är inte adab att ignorera mina frågeställningar och attackera mig med nya frågeställningar.

  Sedan är det synd att precis som din påhejare Bahlool ta din tillflykt till att ettikera mig med olika titlar, som du inte ens har aning om jag bär eller inte. Det visar er primitiva fårbeteende, där ni klipper och klistrar från ”answer sunni” sidor, och hur ni efterapar något egentligen destruktivt. För vad är din avsikt med diskussionen, är det att knäcka mig eller visa sanningen? Om det är det senare, behövs inga etiketter, du må kunna besvara med sanningen (om du är ägare av den så att säga) oavsett vem jag är.

  Beträffande andra sidor, är var sida själva ansvariga inför Allah azza wa djall, och det har inget med mig att göra. Har du klagomål på dessa sidor, vänd dig då till dem. Du har egentligen två val nu, det är antingen att vara som de som du föraktar, eller att föregå med gott exempel. Själv skulle jag föredragit att ha diskussionen på hemmaplan…

  Så återigen frågar jag:

  ”När det gäller kalifatet och imamatet, måste jag fråga var i Koranen står det om imamat? Kan du presentera detta utan tafsir och förklarande hadither? Eftersom imamat är en av shias trosgrunder, om inte den starkaste, bör den ha stöd i Koranen. Bönen som för shia kallas Furu ad-Deen (kompletterande) och inte är Usul ad-Deen (trons grund) finner vi över 90 gånger i Koranen. Skulle vara konstigt om den kompletterande fanns och inte grunden. Jämför ej heller det med Ahl al Sunna wa Jamaahs perception av kalifat, då vi inte har det som trosgrund eller en obligatorik del i vår tawheed.

  Och om världen ej kan lämnas ensam och därför hela tiden ackompanjeras vi av en imam, hur leder den nuvarande imamen världen i sådana fall?”

  Och nej, har man en trosgrund kan den inte gå emot Koranen. Då måste man ju ge upp den, självklart. Därför behövs inte tolkning från någon imam eller någon annan. En trosgrund, en asas, en qaidah, är en stabil plattform som tar sin utgång i Koranen i islam. Inte från någon subjektiv, självuppfyllande tolkning. Bönen, domedagen och fastan till exempel är tydliga grunder i islam, och de nämns upprepade gånger i Koranen. Sannerligen, om Imamatet varit grund, hade det också gjort det, eller?

  Sedan, gällande din så kallade ”combat fråga”:

  ”När det gäller Koranen, kan du bevisa att den verkligen är ifrån Gud? Kan du presentera detta utan tafsir och förklarande hadither?”

  Allah subhana wa t’Ala säger i Koranen, Surat al-Hidjr, vers 9:

  ”Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”.

  Besvara nu mina frågeställningar, och sluta porträttera dig som offer och alla shia generationer som offer för enorm brutalitet. Jag frågar två rakframma frågor. Håll dig till dessa, och gå ej utanför det.

  Må Allah azza wa djall öppna våra sinnen och hjärtan, och avlägsna hat, förakt och högmod från oss så att vi kan förstå den sanna innebörden av islam, amin.

  Abd al-Alim

  • #11 av MammaMarie på 28 november, 2010 - 01:58

   För det första så godkänner jag dina kommentarer på exakt samma grund som jag gör alla andras. Om du vill bete dig på samma sätt som de som har sina anti-islam-propagandabloggar och hänvisa till fula videos eller inlägg – gå hör du hemma där, inte här.

   Du har ett väldigt fult sätt att diskutera – för dina regler gäller nämligen inte dig själv. Du anser att jag skulle etikettera dig med olika titlar, men det är DU som gör det mot mig. Du kallar mig för ”primitiva fårbeteende”, att jag visar mig som ett offer, och hänvisar till känslor, att jag beter mig som en takfirin…osv. Detta – och inget annat – visar, för mig, att du tillhör den minoritetsgruppering som kallar sig för salafi (eller wahabi).

   Ditt svar på min s.k. combatfråga är ju svar som du tagit ifrån själva boken – du kan ju inte bevisa ifrån innehållet av en bok vem författaren är.

   Jag har svarat på alla dina frågor. Inte en enda är obesvarad. DU sätter inte regler hos mig och vill du fortsätta diskutera, så bör du börja visa mig svar på mina frågor. Det är ett ”ge-och-ta”-förhållande man har när man diskuterar… har du aldrig diskuterat förr? Jag diskuterar med riktiga ateister här på min blogg, och vi följer den regeln hela tiden, och det går per automatik – ingen sätter sig själv på en högre position än den andra. Man finner mer respekt hos ateister än hos dig.

   När det gäller ”answersunnisidor”, så har jag aldrig sett några sådana – däremot ”answeringshia”-sidor har jag sett i massor. Ge mig gärna länken – du som älskar att länka. Jag antar att det är ifrån dessa answeringshia sidor som du hittat info om att vi dyrkar våra imamer, och all annan skit…. ?

   Dessutom glömde jag i förra kommentaren påpeka att Bahlool inte säger att Imam Mehdi sitter i en grotta – tvärtom: han säger precis: ”Du tror väl inte på myten att han lever i en grotta? Något jag hört ofta av wahabiterna..” Kan du inte läsa?!

   Som sagt, VILL du verkligen diskutera? Då får du också börja att ge, inte bara ta…

 9. #12 av .-... på 28 november, 2010 - 10:49

  MashaAllah Abd al- Alim du diskuterar väldigt fint och inte fult =)

 10. #13 av Bahlool på 28 november, 2010 - 10:59

  Suck? Jag sa det är VAD NI HÄVDAR, att han bor i en grotta och hånar oss för det..inte att vi tror på det..svårt att läsa eller?
  Vidare Tar du upp Fatima och revbenet..men lille vän, är Tarikh Tabari en shia eller en sunni historiebok? Varför skulle han, och många andra sunniter, ta upp denna händelse om det är en shia uppfinning? Var det inte ni som sa att ni inte tog saker från rafidis?
  Alltså du skriver hela romaner, vem orkar ens läsa allt? Du och dina wahabiter är som papegojor, rablar upp vad era sheihker säger, innan de åker till London för att söka nöjen i casinon..Ni har förpestat islam i hundratals år, tusentals dör pga era självmordsattacker, er takfiri av allt och alla som inte håller med er har lett till förstörelsen av den muslismka gemenskapen. Ni har glömt bort en vital del i religionen och det är Ahlul Bayt och det är makabert att ni inte ens ser det i era egna böcker.
  Allt, från Imam Ali, ghadir Khum, Mubahilla, inbördeskrigen som Muawiya och Aisha startade, morden på Ahlul Bayt, förföljelsen av Ahlul Bayt, attacken mot Fatimas hus, Fadaks stöld. Allt det finns i era egna böcker. I era egna hadith och historieböcker.

  Vad gjorde judarna och de kristna med Allahs böcker? De förvrängde dem, tror du att du och de dina, som förvränger saker som finns i era egna hadith böcker, inte skulle förvränga Koranen för att dölja sanningen? Allah är allsmäktig och han vet vad som skedde och sker. Hade man nämnt Alis namn helt öppet, hade vi haft 1000 Koran och inte en. Nu fick du svar, men du kommer ändå ställa samma fråga, som en papegoja..

 11. #14 av Rasul på 28 november, 2010 - 14:09

  ”Men även Rasuls inlägg innehåller massvis av fel.”

  var är fel?

  ”Jag vill först innan jag skriver säga att jag inte vill att vi leker med Koranverser eller hadither.”

  ingen leker med Koran verser den enda som lekte med Koran versen(erna) var Muawiya(l) som la dem på spjut.

  ”Jag tar inte lika lätt som möjligen Rasul med att oförsiktigt citera från Koranen. Men eftersom du hänvisade till vers 55 i Surah an-Noor vill även jag göra det:
  ”Gud har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han skall göra dem till ställföreträdare på jorden – liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem – och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet – [på villkor att] de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida. Men de som efter detta återfaller i förnekelse av sanningen har förhärdats i synd och trots”.

  ja helt rätt de Allah ska göra dem till Ställföreträdare inte en Shura ska välja(göra) dem till Ställföreträdare

  som Sunni,Salafi…säger..
  .
  (de bevis från Koranen att valet av Abu Bakr var fel valet av Umar var fel valet av Osman var fel)

  (Abu Bakr, Umar, Osman är valda via Shura när i Koranen det står att Allah ska välja Ställföreträdare)

  shia muslimer säger att Allah har valt Imam Ali(a.s)

  och förmedlat detta flera gånger via Muhammed(s.w.s)…

  och jag kan bevisa detta via sunni hadis men du vet detta de därför du
  vill inte att jag ska ta up hadis(er)

  [21:73—Alanbiya:73] And We made them Imams who guided (people) by Our command, and We revealed to them the doing of good and the keeping up of prayer and the giving of the alms, and Us (alone) did they serve;

  32:24—Al sajdah:24]And We made of them Imams to guide by Our command when they were patient, and they were certain of Our communications.

  [17:71—Al Isra or bani Israil:71] (Remember) the day when We will call every people with their Imam; then whoever is given his book in his right hand, these shall read their book; and they shall not be dealt with a whit unjustly

  -”We appointed Imams, from among them, to guide (mankind) by our command (Sajdah: 24); and ”We made them Imams who invite to the fire (Qasas: 41).
  Those who opposed these Imams in their lifetime and installed themselves as the leaders or rulers without any divine authority shall be the leaders mentioned in Qasas: 41 who will lead their followers to hell because they opposed the book, the Holy Prophet and Allah.

  —-

  ”Om Umar bin Khattab (radiAllahu Anhu) hade gjort något sådant, hade Ahl al Sunnah Wal Jamaah aldrig vördat hans namn, och sannerligen finns ingen logik att Fatimas (radiallahu anha) make Ali (radiAllahu anhu) skulle sedan vara ett sådant stöd till Umar bin Khattab (radiAllahu anhu) under dennes kalifat!”

  Imam Ali (as) gav inte stöd till Umar han hjälpte honom för Allahs skull

  Now let us see what Umar did on those days. Sunni historians reported that:

  When Umar came to the door of the house of Fatimah, he said:
  ”By Allah, I shall burn down (the house) over you unless you come out
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  and give the oath of allegiance (to Abu Bakr).”
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  Sunni References:
  – History of Tabari (Arabic), v1, pp 1118-1120
  – History of Ibn Athir, v2, p325
  – al-Isti’ab, by Ibn Abd al-Barr, v3, p975
  – Tarikh al-Kulafa, by Ibn Qutaybah, v1, p20
  – al-Imamah wal-Siyasah, by Ibn Qutaybah, v1, pp 19-20

  i Islam finns inte tvång man får inte tvinga någon till någonting

  man får inte tvinga någon att ge till någon sin trohet(lojalitet) …

  och vad är det för respektlöshet från Umar att han hotar Profetens (s.w.s)

  Ahl al-Bayt (a.s) att han ska bränna deras huset?

  denna fråga är till alla muslimer:

  kan en muslim ens ha en sån tanke att bränna Profetens(s.w.s) Ahl al-Bayt (a.s) hus?

 12. #15 av Ahlam Hammoud på 28 november, 2010 - 16:10

  Vad är det med dagens arroganta sunni-muslimer som trackar ner på sina andra syskon, ni sunnimuslimer som tror er vara bättre än alla andra av Guds skapelse i denna värld? Står det inte i Koranen vad Gud gjorde mot de folk som påstodde sig vara utvalda av Honom? Står det inte vilket straff de fick i denna värld och vilken förnedering de kommer att få uppleva i nästa? Vad gör er såååå mycket bättre än dessa högmodiga, arroganta och kallblodiga människor som Gud talar om i Koranen? Tänk till!!!

  Ni är inte bättre än en enda människa där ute, speciellt inte shiamuslimerna. Nu är tom värre, det är NI som sprider hat och sedefördärv på denna jord och splittrar vår ummah. Må Allah vägleda oss alla …

 13. #16 av Minna på 29 november, 2010 - 17:13

  Salamo aleikom!

  Jag har följt eran debatt här och jag själv är svensk konvertit sedan en tid tillbaka, alhamdulillah!=)

  För det första tycker jag det är synd att vi muslimer e splittrade så som vi är idag, vi borde visa mer kärlek och respekt mot varandra och hålla oss eniga.

  Själv är jag sunnimuslim, om man nu ska behöva dela upp sig. Jag vet väldigt lite om shiaislam och har df några frågor:

  – Vad anser ni om Abu bakr,Umar och Osman?
  – Vad tycker ni om Aisha?
  – Är det sant att ni ber till era imamer som ”medlare” mellan er och Allah och inte direkt till Allah? Jag såg någon dokumentär nämligen från Iran om jag minns rätt där folk bad och gjorde sujud till en stor ikon av en imam.
  – Får ni ljuga?
  – Hur får ni fram era hadtiher, granskas era berättarkedjor?

  Jag ber om ursäkt om jag är frågvis och jag ber också om ursäkt om några av mina frågor ter sig dumma. Jag är bara nyfiken:)

  Fred vare med er mina syskon i islam<3

  • #17 av MammaMarie på 30 november, 2010 - 17:55

   Tack Minna för frågorna, jag ska besvara dom men just nu har jag inte tid. Men jag lovar att återkomma inom någon dag! Vill bara tillägga att ingen utav frågorna var dumma :)… och jag tror ingen är mer frågvis än jag, när jag väl sätter igång!

 14. #18 av Musa på 30 november, 2010 - 15:16

  Salamu Alaykum
  Abd Al-Alim:
  ”Ahl al sunnah wal jamah har intagit medelvägen bland Khawarij, som förtalar, baktalar och hatar följeslagarna, och shia, som dyrkar, favoriserar och upphöjer de (Ahl al Bayt) till sin aqeedah. Vi gör ingetdera, utan säger att de är värdiga all respekt och var av finaste generation. För islam är medelvägen bland de abrahamitiska religionerna, och islam uppmuntrar alltid medelvägen.”

  Mabrouk till dig och till den medelvägen. Jag hoppas den medelvägen också gäller behandling av andra människor, speciellt bröder inom tron. Att inte anklaga dom för lögner, vare sig det är av okunnighet eller av falskhet. Jag tror inte Allah(swt)tycker om något av dessa.
  Hitta en enda Jaafari shia som dyrkar någon av Ahlulbayt(as) så kommer alla Shia i världen deklarera den personen för kaffir innan du sagt klart meningen.

 15. #19 av Ammar på 30 november, 2010 - 23:29

  Assalamo alejkum broder Abd-el Alim,

  Du skrev i dina tidigare inlägg följande:

  ”När det gäller kalifatet och imamatet, måste jag fråga var i Koranen står det om imamat? Kan du presentera detta utan tafsir och förklarande hadither?”

  Innan jag besvarar din fråga så vill jag att du ska inse något viktigt. Det handlar om hur man söker vägledning.

  Profeten Mohammed (S) sa följande:

  ”Jag lämnar efter mig två dyrbara ting, om ni håller fast vid dessa kommer ni ALDRIG att vilseledas efter mig: Allahs (swt) bok, ett rep som är sträckt från himmeln till jorden, och mitt Ahl al Baiti (A)…

  Av denna autentiska hadeeth lär vi oss att man ALDRIG blir vägledd om man separera dessa två dyrbara ting. Om man endast utgår från det ena elementet (Koranen) och ignorerar det andra elementet (Ahlulbayt (A)) så vilseleds man. Med din fråga kräver du att finna vägledning ENDAST från Koranen utan att inkludera vad Ahlulbayt (A) sagt och förklarat om verserna som stödjer konceptet Imamah. Jag hoppas att du är medveten om att du då väljer att gå emot Profetens (S) ord när du ställer kriteriet att endast utgå från Koranen och exkludera vad det heliga Hushållet (Ahlelbayt (A)) sagt om verserna som stödjer Imamah.

  Jag ställer två frågor till dig broder Abd-el Alim som jag vill att du besvarar:
  Finner man vägledning om man separera Koranen och Ahlelbayts läror ifrån varandra? När du ställer din fråga och kräver att Koranen ska presenteras utan ”tafsir och förklarande hadither”, har du inte då avsiktligt separerat Koranen från Ahlelbayts läror?

  Var god besvara frågorna ovan så att alla här som läser dina kommentarer förstår hur din ställning är gentemot Profeten (S), om du väljer att lyssna på Profeten (S) eller om du väljer att vara olydig och separera de två dyrbara ting som Profeten (S) lämnat efter sig för att vi ska finna vägledning och aldrig vilseledas.

 16. #20 av Abd al-Alim på 1 december, 2010 - 12:39

  Bismillah.

  Fred vare med dem som följer vägledningen.

  MashAllah, Musa och Ammar, stor respekt till att man diskuterar på följande sätt. Jag är ödmjuk inför ert bemötande.

  Musa, Jag håller med dig. Att bemöta folk med respekt och speciellt förståelse är viktigt. Men att diskutera viktiga frågor kan ibland göras med hätsk visdom, för att poängtera en sak. Jag har, om du följer debatten, varit så pass vänlig, som möjligt. Dock tackar jag för din påminnelse, och ber om ursäkt till dig om du tagit åt dig av något utifrån mitt beteende. Det är trots allt jag som blivit etiketterad och avvisad, inte shiiterna.

  Ammar, min vän, jag håller delvis med dig. Men genom detta försöker du, återigen som andra diskussiondeltagare att förflytta fokus från min fråga till er tolkning. Er tolkning är inte legitim enligt Ahl al Sunnah wal Jamaah, och vice versa. Därför måste vi ha en gemensam grund för vad vi tror på.

  Bland Ahl al Sunnah wal Jamaah återfinns trosgrunderna i Koranen. Detta gör inte det för shiism. Shia shaykhen Muhammad Rida al-Muzaffer, skriver i sin bok ”Faith of Shi’a islam”, sid 32: ”Vi tror att imamen, likt profeten, måste vara ofelbar, det betyder att han inte kan göra fel eller begå misstag, varken utåt eller inom sig, under hela sin livstid, varken medvetet eller omedvetet eftersom imamerna är dem som bevarar islam vilken står under deras beskydd”. Khomeini skriver i sin bok al-Hukomah al-Islamiyah, sid 52, 1979 års upplaga: Självklart har imamen en värdig ställning, en hög rang, ett tilldelat kalifat och herraväldet och makten över alla skapelsens atomer”. Dessa saker är enligt Ahl al Sunnah wal Jamaah REN SHIRK.

  Dessa attribut som tilldelats imamerna av både Khomeini, al-Muzaffer och andra är klart och tydligt gudomliga attribut som endast tillkommer Allah azza wa djall. Detta skriver dem, och många andra shiaimamer, trots att Allah azza wa djall säger i Koranen, Surat ash-Shura, vers 11: Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.

  Och det är just därför jag fokuserar på Koranen i min frågeställning, eftersom Ahl al Sunnah wal Jamaah förkastar varje hadith som motsätter sig Koranen.

  Ni har ett tydligt och klart bevis för imamatet bland er hadither, men finns det stöd för dessa hadither i Koranen? Detta är min fråga, och fortsättningsvis skulle jag uppskatta om fokuset låg på denna fråga.

  Jag uppmanar också alla muslimer att aldrig ta ett citat förutsättningslöst. Allah subhana wa t’Ala uppmanar oss att reflektera över saker och ting upprepade gånger, bland annat i Surat Al-Djathiyah, vers 13: ”…i detta ligger helt visst budskap till människor som tänker”.

  Minna, Må Allah bevara dig och hålla dig på den rätta vägen. Jag vill ej säga till dig vad du ska tro och inte tro, men jag råder dig som en bekymrad bror att söka kunskap innan du beblandar dig i de frågorna du ställt.

  Abd al-Alim

  • #21 av MammaMarie på 1 december, 2010 - 16:04

   Abd al-Alim:
   En sak jag har svårt för är folk som bara vill ta, och aldrig ge något tillbaka. Och du är en utav dessa: de kallas ofta för energislukare, och jag kan bara föreställa mig hur det är för de som umgås med dig. Men jag låter din kommentar passera den här gången, i förhoppning att du vill svara på de frågor jag haft. Annars är det, för mig, ointressant att diskutera över huvud taget. Så detta är din sista chans, här hos mig: om du nu inte väljer att byta taktik och faktiskt börja bjuda på dig själv och svara på frågor.

   En sak som kommer fram i dina kommentarer är att du inte är ett dugg intresserad utav att veta hur shia tänker och vilka ståndpunkter shia har. Du har fått svar på alla dina frågor, men du har inte förmågan att tänka: ”aha… det är så ni tänker, jag själv skulle inte acceptera det, men nu vet jag i alla fall vad ni utfår ifrån” (till exempel).
   Du har redan från början fått det svar du sökt efter ifrån Haydar här ovan, jag själv nämnde det, men hans beskrivning är betydligt bättre och mer fullständig:

   ********
   Usol-e-din (trons grundsatser) har två delar:En del av usol-e-din är de grundsatser som är gemensamma för alla muslimer och dessa två grundsatser är trosbekännelsen (tawhid) och profetskap (nobowwah).

   Om någon skulle förneka båda eller någon av dessa två, träder denne ut ur Islam eller om någon skulle förneka en av nödvändigheterna som alla muslimer känner till som domedagen (ma’ad); ett ämne som omnämnts i kring 1200 verser i Koranen, det är omöjligt att vara muslim och förnekare av domedagen (ma’ad), om någon förnekar domedagen (ma’ad) förnekar denne i själva verket Islams Profet (S) och säger med andra ord att denna Koran är oriktig och i verkligheten förnekar profetskapet (nobowwah).

   Den andra delen av usul-e-din (trons grundsatser), är de satser som inte är gemensamma för alla muslimer som frågan om Imamat, Imamat med innebörden felfri Imam utsedd och utvald av Gud ochinte av människorna. ¬(1)¬
   Den andra satsen är frågan om Gudomlig rättvisa (adl); en del av muslimerna, det vill säga shia och Mo’tazeleh tror på gudomlig rättvisa och en grupp av ahl ol-sunnah, det vill säga Asha’erah förnekar Gudomlig rättvia (adl).Alltså är inte alla eniga om dessa två grundsatser.

   Även grundsatsen av domedagen (ma’ad) spårades tillbaka till profetskap (nobowwah); alltså, om någon motsätter sig en av dessa två grundsatser som är speciellt för shia, träder denne inte ur Islam utan träder ur Ahl ol-Bayts (A) följeskap och lära.Genom detta har det sen förr i tiden blivit känt att en del säger att usol-e-din (trons grundsatser) är tre (trosbekännelsen, profetskap och domedagen) och shiitiska skolans grundsatser (usol-e-mathhab) är två (Gudomlig rättvisa och Imamat).

   Visserligen anser vi alla fem vara usol-e-din; religion från vår syn. Men förnekandet av de tre första vore att träda ur islam och förnekandet av de andra två vore att träda ur Ahl ol-Bayts följeskap och lära.

   *******************
   Några frågor jag vill ha svar på är: Ni anser alla hadither ni har i era böcker sahih, men följer vissa, och avvisar andra – så som det passar er, verkar det som. Hur sållar ni bland dom? Är det så att alla gör personliga urval där en del av er följer vissa hadither och andra följer andra hadither? Hur går det? Ger inte det upphov till stor förvirring, kanske till och med osämja bland er?

   Kan du acceptera historien om Khadr (a.s.), men inte den om Imam Mehdi (a.s.)? Varför?

 17. #22 av Bahlool på 1 december, 2010 - 18:16

  Wsalam wal ra7ma Minna:

  Lite snabba svar om dina frågor:

  – Vad anser ni om Abu bakr,Umar och Osman?
  Vi anser att de gick emot Allahs och Profetens befallning att Ali ibn abi Talib skulle leda muslimerna.
  Finns otaliga böcker om det här både MammaMarie och jag har skrivit om det här förut med sunni referenser:
  http://www.bahlool.se/2010/11/18/koranen-555-2/
  http://www.bahlool.se/2010/11/04/den-utvalde/

  Du måste förstå hur dessa män kom till makten och att vördnaden för dem ibland sunnimuslimerna kommer ifrån det faktum att Ali fråntogs sin rätt, och därför var man tvungen att höja dem till skyerna, av fienderna till Ali.
  Fatima, Profetens dotter, slutade tala med Abu Bakr, så illa blev hon behandlad att hon inte ens hälsade tillbaka på honom. Ibland sunniternas böcker, däribland Tarikh Tabari, så återfinns berättelser om mar, som försökte bränna ner hennes hus osv.
  Listan kan göras lång men det är vår plikt att välja Ahlul Bayts sida och därför är vi inte så vänligt sinnade mot dem.

  – Vad tycker ni om Aisha?
  Aisha har gång på gång gjort saker som får henne att se ond ut i våra ögon. Hon startade det första muslimska inbördeskriget. Tioutsentals dog på slagfältet pga henne. Hon lät skjuta pilar mot Profetens barnbarns döda kropp. Hon avskydde Ali och Profeten har otaliga sunni som shia hadither, där han säger, fienden till Ali är min fiende osv.
  Hon var avundsjuk på Khadija, Profetens första fru.

  – Är det sant att ni ber till era imamer som ”medlare” mellan er och Allah och inte direkt till Allah? Jag såg någon dokumentär nämligen från Iran om jag minns rätt där folk bad och gjorde sujud till en stor ikon av en imam.

  Det du syftar på är tawassul. Handlar inte om att tillbe dem men att ha dem som mellanhänder. Det här är något som shia, sunni och sufi tror på. En liten minoritet, kallad wahabiter/salafiter är emot denna sak dock, men de är som sagt i minoritet.

  http://www.bahlool.se/2010/11/28/al-azhar-om-tawassul/

  http://www.bahlool.se/2009/11/03/tawassul/

  – Får ni ljuga?
  Nej det är haram att ljuga, men vi får använda oss av Taqqiya, att dölja vår tro. Något som Profetens vänner gjorde när de kände sig hotade, något som Koranen och Profeten ser som en rättighet.
  http://www.bahlool.se/2010/11/22/taqqiya-3/

  – Hur får ni fram era hadtiher, granskas era berättarkedjor?

  Inom shia granskas de ännu hårdare än hos sunniterna. Du kommer hitta sunniter som anser att sahih bukhari verkligen är 100 sahih, något vi inte tror på. Om en enda berättare i en kedja varit känd för att ha ljugit, så tas hans hadith bort osv.

  Om du orkat titta på länkningen så inser du att vi har verkligen bemödat oss att ta källorna från sunniterna själva och det finns många böcker som behandlat det här ämnet.

  Wsalam och alla frågor är välkomna

 18. #23 av Rasul på 1 december, 2010 - 19:17

  jag dör av skratt vad är detta för nåt är inte detta shirk?

  “Ahmed Ibn Nasr: I asked Sufyan Ibn Uyayna an interpretation for the sayings that hearts are between two of Allah’s fingers, and that Allah laughs when He is mentioned in marts. ‘Pass them as they are, without asking ‘how’, answered Sufyan.
  Tahdheeb al-Kamal, vol. 1, p. 514

  “Ahmad Ibn Ibrahim al-Dawragi relates this statement from Waki: ‘We should submit to these hadiths, such as that of Allah’s carrying the heavens on one of His fingers, as they are. We do not ask how or what for”.
  Siyar al-Alamin Nubala, vol. 9, p. 165.

  “Umar Ibn al-Khattab said: ‘Allah settles on the Throne so heavily that a cracking as same as that of a new saddle can be heard’”.
  Firdaws al-Akbar, al-Daylami, vol. 3, p. 86.

  “Allah, the Exalted, has surely crammed Himself in His Throne from every side of the Throne, four fingers of His, the Beneficent, remain”.
  Firdaws al-Akbar, al-Daylami, vol. 1, p. 219.

  “Our Lord is on the handsome Throne, crossing His legs”.
  Tafseer al-Tabari, vol. 25, p. 6.

  I and Qatadah ibn Nu’man met Abu Sa’eed in the mosque reclining, placing his right leg over the left. We greeted him and sat down ….. then Qatadah said: The Messenger of Allah said: “When Allah concludes His creation, He reclined, placing one of His legs over the other. Then He said: It is not right for any of my creatures to imitate this!” Abu Sa’eed said: “No offence. By Allah, I will NEVER do it again!”

  Ibtaal al-Taweelat of Abu Ya’li, Vol. 1, pp. 188-189, No. 182
  Sunnat Ibn Abi Asim (Albani), Vol. 1, pp. 248-249, No. 568
  Mu’jam al-Kabir al-Tabarani, Vol. 19, p. 13

  “Abdullah Ibn Wahab narrates: We were attending at Malik when a man entered and asked about the way of the Beneficent settling on the Throne. For a considerable time, Malik nodded the head down and shivered. Finally, he raised his head and addressed the man: ‘The Beneficent settling on the Throne is as exactly as He had described. It is impossible to ask “how” about Him. The word is cancelled for Him. In addition, you are a heretic man! Malik ordered that he be thrown out”.
  Durr al–Manthur, vol. 3, p. 91.

 19. #24 av Abd al-Alim på 1 december, 2010 - 19:31

  Bismillah.

  Fred vare över dem som följer vägledningen.

  MammaMarie, trots att du praktiserar åsiktsförtryck och att jag har fått några av mina senaste kommentarer blockerade ska jag bemöta dig på dina punkter.

  För det första så har ingen besvarat mina frågor. Ni har förklarat vad Usul ad-Deen är. Det var Haydars huvudsakliga punkt, och därav ignorerade jag den. Jag vill ej har förklarat för mig ert förhållande till imamatet, eller vad det innebär, det ter sig ganska självklart redan. Mitt huvudfråga gällde heller inte hur förhållningen mellan ”muslim” och ”Usul ad-Deen” ter sig. Min fråga gällde vart i Koranen beviset för imamatet finns? Den andra delfrågan, med upprepning, hur den nuvarande imamen ledder ummahn, när han är i seklusion och inte tillgänglig för oss? Jag kan inte riktigt se hur Haydar besvarat min fråga. Du eller Haydar får gärna klargöra detta om jag missförstått ert, för mig mycket bristfälliga, svar.

  Gällande din fråga om våra hadither:

  as-Sihah as-Sittah vilket är den generaliserade benämningen på våra hadithsamlingar, och bland dem finns Sahih Bukhari, Sahih Muslim och Sunan Abu Dawud, som exempel.

  Sunan Abu Dawud, till exempel, ingår i denna titel, men alla hadither är inte sahih, och revision har bland annat gjorts av Shaykh al-Albani (rahimullah), och dem som t ex har svag isnaad (berättarkedja) har blivit förkastade.

  Så alla hadither som ingår i as-Sihah as-Sittah är inte autentiska.

  Sedan gäller det Sahih Bukhari och Sahih Muslim, som benämns som Sahihayn. Dessa böcker är utan tvekan dem mest tillförlitliga böckerna gällande Profetens (sallAllahu aleyhi wa sallam) sunnah enligt Ahl al Sunnah wal Jamaah. Faktum är att många ulamaa’ hänvisar till, i synnerhet, Sahih Bukhari som 100 % pålitlig.

  Men, konsensus bland ulamaa är att Sahih Bukhari (som är rankad högre än Sahih Muslim) trots sin 100 % pålitlighet, inte är helt utan kritik. Antal hadither är räknade till 7563 i samlingen, och kritiken man fått på dess höga antal är ett 20 tal endast, och det handlar oftast om ifrågasättandet av isnaad eller en/två ord i själva hadithen. Själva innehållet i haditherna har blivit ifrågasatt på ett väldigt fåtal av de sammanlagt 7563, och dessa kritiker har inte sällan gått hem med en förlust i debatten.

  Det är således en obefintlig kritik, som oftast också härleds från sekter och motståndsmän till Ahl al Sunnah wal Jamaah, och att ta det föga antalet kritik och på så sätt förkasta hadither kors och tvärs är irrationellt och ologiskt.

  Jag tvekar i princip oändligt att du läst alla våra hadither för att uttala dig på det sättet ”men följer vissa, och avvisar andra – så som det passar er, verkar det som”. Det finns hadither som är starkare än andra, och dessa blir vid aktualitet dem som dominerar.

  Som ett praktiskt exempel, en lärare i skolan må säga till ett barn att aldrig slåss, men pappan till barnet lär honom att aldrig acceptera fysisk förtryck. Båda åsikterna är korrekta, men pappans åsikt kan bli mer lämplig om någon stor mobbare ger sig på barnet.

  Således finns också hadither som är snarlika, eller beskriver samma händelse med smärre modifikationer, och då handlar det om vilken hadith som bär det starkaste beviset utifrån Koranen och andra hadither. Sedan kollar man vilken av haditherna som bär på en starkare isnaad.

  Läs gärna Imam Bukharis (rahimullah) historia om hur han samlade in hadither, så förstår du vilka krav han hade för att nerteckna en hadith som sahih.

  Din fråga om förvirring kan besvaras enkelt genom att hänvisa till shiism, där ismaliter, zayditer och andra sekter finns. Tyvärr har inte alla samma krav på att reflektera över vad som sägs och vad beviset är för det som sägs. Det är därför du finner många hadither som är daeef men i cirkulation bland Ahl al Sunnah wal Jamaah, precis så som shiitiska legender bland shiiter.

  Med min begränsade kunskap kan jag ej svara på historien om al-Khidr. Har faktiskt inte varit så insatt i den delen. Men det finns en hadith som återberättar att Profeten (sallAllahu aleyhi wa sallam) frågade en kväll efter ishaabönen om hans följeslagare (radiAllahu anhuma) kände natten, och sedan sa han att 100 år från den kvällen skulle ingen som lever under den tiden existera på jordens yta.

  Allah azza wa djall säger också i Koranen, Surat al-Anbiya, vers 34: VI HAR inte skänkt evigt liv åt någon människa före dig [Muhammad]; om du måste dö, skulle de då få leva för evigt?

  Gällande Imam Mahdi är det ju även en del av Ahl al Sunnah wal Jamaah att han kommer komma innan domedagen.

  Jag hoppas jag klargjort de funderingar du haft. Skulle uppskatta att diskussionen fortsättningsvis handlade om mina frågor. Jag kommer således inte besvara ytterligare frågor om hadither och liknande. Detta kan ni ta med en lokal daee eller shaykh från Ahl al Sunnah wal Jamaah.

  Abd al-Alim

 20. #25 av Bahlool på 1 december, 2010 - 22:20

  Abd al Alim jag har inte tid eller ork att komma in i denna diskussion igen men jag vill gärna belysa några aspekter:

  1. Menar du, med fullaste allvar, att den Abu Hurrayra, som även kallades lögnare av omar och Aisha, skulle vara trovärdig och att enbart 20 tal av haditherna i Bukhari, där han utgör en stor del, skulle vara falska? Eller tveklösa?

  Allah har gett oss en hjärna och vi borde använda oss av logiken som Skaparen gett oss.

  2. Menar du, med fullaste allvar, att Ali, sonen, svärsonen, kusinen och brodern till Profeten, skulle bara bidraga med 40 hadither, medan Abu Hurayra som var med Profeten som mest 3 år, skulle ha fler hadither? Är det logiskt? Och snälla, kör inte med myten om hans otroliga minne..som sagt både Aisha och Omar talade emot honom. Omar gick så långt att han förbjöd, ja förbjöd!! honom att yttra sig i hadither.

  3. Menar du, med fullaste allvar, att ommayyiderna, abbassiderna och gud vet hur många -ider, inte spelade någon som helst roll för fakta och sanning?
  Vi lever i en modern tid, med internet och tv och ändå lyckas media lura oss, ändå lyckas man sprida lögn och ändå lyckas man förvirra folk så vi har behov av Wikileaks.
  Så vad tror du hände 1400 år sedan? När folk knappt kunde läsa eller skriva.
  Tror du verkligen att sanningen spreds av de samma personerna som hatade, avskydde och bekämpade islam och Ahlul Bayt?

  Snälla använd den Aql Allah gett dig. Du kan ifrågasätta vår tro, men jag kan försäkra dig, att utan Ahlul Bayt, då är du en av förlorarna..

 21. #26 av Abd al-Alim på 2 december, 2010 - 09:45

  Bismilah.

  Fred och välsignelse vare över Profeten, hans familj och följeslagare.

  Fred vare med dem som följer vägledningen.

  Av anledningen att ingen hittills kunnat presentera ett enda bevis från Koranen där principen IMAMAT i Usul ad-Deen inom shiism finns, vill jag härmed önska tidsbestämmelse för att avsluta diskussionen, och sluta uppehålla MammaMaries blogg som en plattform för något hon kanske ofrivilligt blev indragen i. Jag hoppas att MammaMarie så väl som läsarna uppskattar denna formalia, för att det har blivit för mycket fram och tillbaka i diskussionen.

  Har ingen svarat på frågorna innan fredag klockan 20.00 anser jag diskussionen vara över, och att shiiter inte kunnat framföra en logisk, rationell och klargörande bevis på var doktrinen om Imamatet återfinns i Koranen. Observera att detta ska göras utan några hadither och förklaringar från olika imamer. Förklaringen till varför finns i mina tidigare inlägg.

  Jag kan t ex bevisa enkelt, utifrån Koranen, att jag endast ska be till Allah azza wa djall utan mellanhänder genom att citera Surat al-Baqarah, vers 186: NÄR MINA tjänare frågar dig [Muhammad] om Mig då Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro på Mig – kanske skall de ledas på rätt väg.

  Eller Surat Qaaf, vers 16: VI HAR skapat människan och Vi vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.

  Eller Surat al-A’raaf, vers 194: De som ni anropar i Guds ställe är [Guds] tjänare liksom ni själva. Anropa dem då och vänta på deras svar, om vad ni säger är sanning!

  Och detta är del av Ahl al Sunnah wal Jamaahs trosgrund, och kallas Tawheed al-Ibadaah.

  Min förfrågan är så pass enkel. Att bevisa så enkelt från Koranen var doktrinen Imamatet återfinns, i Surah och vers.

  Vi kan t o m bortse från min andra fråga, om ni så önskar, om var den nuvarande imamen är, och hur han styr ummahn.

  Beviset ska vara på svenska, och citat från Koranen kan tas från http://www.koranensbudskap.se.

  Sedan angående Bahlools kommentar, finner jag inte varför en människa som påstår sig ha rätt, ska hela tiden hålla på med personangrepp på människor som inte lever idag? Du är varken Muhaddith eller en student av Ahl al Sunnah wal Jamaahs hadithvetenskap, således är dina frågor utifrån din trosuppfattning, och inte legitima enligt Ahl al Sunnah wal Jamaah. Detta betyder att det du säger sedan länge blivit refuterat, t o m av Imam Bukhari (rahimullah) han själv. Anser du vår tolkning och hantering vara fel, då ser jag bara det som att du inte har kunskap om hur hadither samlats in. Detta är upp till dig själv hur du vill inställa dig till det, men undvik personangreppen, det bevisar endast att du inte kan bemöta argument och måste således håna eller nedvärdera någon för att få rätt.

  Ahl al Sunnah wal Jamaah anser Ahl al Bayt vara en del, om inte kärnan, i Salaf us-Salih (De rättfärdiga föregångarna). Enligt Ahl al Sunnah wal Jamaah älskar alla sahaba varandra – enligt shia hatar dem varandra. Vi låter läsarna bestämma vilken inriktning som bygger på kärlek och vilken som bygger på hat.

  Härmed undviker jag vidare inlägg tills Fredag klockan 20.00. Notera att jag inte svarar på klipp-och-klistra från al-islam.org till exempel, utan som försvarare av shiism utgår praxis från att den som talar har reflekterat över bevisen, och inte accepterar förutsättningslöst.

  Jag vill tacka MammaMarie, trots våra åsiktskillnader, för plattformen.

  Abd al-Alim

 22. #27 av Bahlool på 2 december, 2010 - 14:38

  Abd al Alim du är makaber..Du har fått svar och ändå framhärdar du i att du inte fått några svar..skärpning?
  Du hävdar jag gick och begick personangrepp, vart? Jag ställde frå¨gor, du är inte kapabel att besvara dem med logik eller bevis, därmed finner jag det ytterst genant att du byter samtalsämne och börjar tala om personangrepp hit och dit..svara på frågorna eller erkänn att du inte klarar av det..

  Enligt ahl ul sunnah älskar alla sahaba varandra? Därför de slog ihjäl varandra i tiotusentals? Därför de kallade varandra för kuffar och zindiq? Därför de önskade varandra olycka? Därför förgiftade de varandra? Ja, en sådan kärlek är något vi alla strävar emot…

  • #28 av MammaMarie på 2 december, 2010 - 17:19

   Det roliga är att han vill diktera regler om hur vi ska diskutera här på MIN blogg… dessutom när diskussionen ska sluta :)! Han är riktigt rolig! Det är bara att invänta nästa skämt….

 23. #29 av Musa på 2 december, 2010 - 17:21

  Assalamu Alaykum
  Broder Abd Al-Alim, Din öppenhet och goda attityd är uppskattad.
  Imamah konceptet är viktigt inom Shiaislam i det avseendet att man går ut ifrån Ahlulbayts(as) lära ifall man inte accepterar att Imam Ali(as) och hans 11 ättlingar är de rättfärdiga imamerna och khulafaa efter Profeten(saw). Man förblir muslim ifall man ej tror på det men inte anhängare till Ahlulbayt(as).
  Att det finns ett Imamah bland Ibrahims(as) ättlingar som Allah(swt) endast ger till Ibrahims(as) rättfärdiga ättlingar, råder det inget tvivel om. Allah(swt) har även satt begränsningar och villkor i Quranen för Imamen. Förlåt att jag inte hänvisar direkt till verserna men att gå in detaljerat i allt detta kommer kräva ett helt inlägg, jag länkar under till en bra video.
  Denna Imamah som utlovades till Ibrahims(as) ättlingar är inte tidsbegränsad och sannerligen var Muhammad(saw) och Ahlulbayt(as) Ibrahims ättlingar. Ifall du är intresserad av vad vi verkligen grundar Imamah på ,utifrån Quranen kan du se på detta med Kamal Al Haidari(i 5 delar). Det handlar inte om att övertyga dig eller att du ska hålla med. Snarare om att du ska förstå att vi inte grundlöst baserar detta på.

  Quranen beordrar oss också att lyda Profeten(saw), för att lydnad till honom innebär lydnad till Allah(swt). Samma profet(saw) sade att han lämnar efter sig Quranen och Ahlulbayt(as). Quranen är det viktigaste för vår tro men kan omöjligen tolkas riktigt utan dess verkliga och rättfärdiga tolkare. Utifrån Quranen kan man onekligen bevisa att ett Imamah existerar. Ifall du vill ha detaljerna till denna Imamah sedan måste du studera Profetens(saw) sunnah.
  Ifall en icke muslim ber dig att bevisa , enbart utifrån Quranen att man ska be 5 ggr om dagen, så kommer du inte att klara dig utan Sunnah.
  Medelvägen kan man därför ta när det gäller olika vardagliga sysslor. Men när det gäller Aqidah och viktiga saker inom tron så finns det som är rätt och fel. Vi kan inte påstå att vi vill ta medelvägen och be 2.5 ggr om dagen istället för 5, eller fasta halva ramadan. På samma sätt ser vi på Ahlulbayt(as). Det finns ingen medelväg när det gäller deras kunskap och överlägsenhet till alla andra Sahaba, och deras position som självklara och utsedda efterträdare till Profeten(saw). Vi upphöjer dom inte mer än vad Allah(swt) och hans profet(saw) gjorde.
  Frid vare me dig …

 24. #30 av Rasul på 2 december, 2010 - 17:21

  Bahlool bror du har helt rätt!

  ”Enligt Ahl al Sunnah wal Jamaah älskar alla sahaba varandra”

  124,000 sahaba och alla älskade varanda och Ahl al-Bayt (a.s)?

  du lever i en saga…

  One of the ugliest innovations that started during the reign of Muawiyah
  was that Muawiyah himself, and through his order to his Governors, they
  used to insult Imam Ali (AS) during the Sermons in the Mosques. This was
  even done on the pulpit of the mosque of the Prophet in Medina in front of
  the grave of the Prophet Muhammad (May Allah bless him and his Progeny),
  so that even the dearest Companions of the Prophet (PBUH&HF), and Imam Ali
  (AS), his family and his near relatives used to hear these swears with
  their ears.

  Sunni references :
  – History of al-Tabari, v4, p188
  – History of Ibn Kathir, v3, p234; v4, p154
  – al-Bidayah wa al-Nihayah, v8, p259; v9, p80

  ——

  ”Ali Ibn Abi Talib (ra) was cursed on the pulpits (manabir) of the
  east and west…”, during the time of Muawiyah.

  Sunni reference: Mu’jam al-Buldan, al-Hamawi, v5, p38

  ———–

  ”In the Battle of Sifin, when the head of Ammar Yasir (RA) was cut
  off and taken to Muawiyya, two people were arguing over it, each one
  claimed that he had killed Ammar.”

  Sunni references:
  – Musnad Ahmad (Pub. in Dar al-Maarif, Egypt 1952), Tradition #6538, #6929
  – Tabaqat, by Ibn Sa’d, v3, p253

  ———-

  Aisha became very angry at Uthman, and came out and said to the people:

  ”Kill this old fool (Na’thal), for he is unbeliever.”

  Sunni references:

  History of Ibn al-Athir, v3, p206
  Lisan al-Arab, v14, p141
  al-Iqd al-Farid, v4, p290
  Sharh Ibn Abil Hadid, v16, pp 220-223.

 25. #31 av Musa på 2 december, 2010 - 17:26

  Glömde nämna broder Abd Al-Alim, att det du skrev om att alla Sahaba älskade varandra är både ologiskt och grundlöst när det gäller Sunnah. Speciellt med tanke på att det fanns tusentals Sahaba. Klara och tydliga referenser finns till att det rådde fiendeskap mellan flera, och att splittring skedde osv. Detta innebär inte att vår skola är grundad på hat. Historia är en sak och tro är en annan.

 26. #32 av Ammar på 3 december, 2010 - 01:00

  Assalamo alejkum broder Abd Al-Alim,

  Detta skrev du i ditt inlägg:
  ”Ammar, min vän, jag håller delvis med dig. Men genom detta försöker du, återigen som andra diskussiondeltagare att förflytta fokus från min fråga till er tolkning. Er tolkning är inte legitim enligt Ahl al Sunnah wal Jamaah, och vice versa. Därför måste vi ha en gemensam grund för vad vi tror på…”

  Jag försöker inte leda bort dig från din fråga. Jag vill hjälpa dig att förstå att din fråga som du ställt inte följer den regel som Profeten (S) införde, att aldrig separera Koranen från Ahlelbayts (A) läror.

  Kan man bevisa konceptet Imamat genom att enbart ytligt studera Koranen och ignorera vad autentiska hadeeth har att säga om Koranens verser som ger stöd åt Imamat?

  Svaret är nej. Så fort man väljer att tolka verserna själv utifrån sina egna begär så kommer man aldrig finna sanningen. Enligt den lilla kunskap jag har, så kan jag inte bevisa med enbart Koranen att Allah (swt) valt ut 12 personer som skall efterträda Profeten (S), där den förste Imamen är Imam Ali (A) och den 12:te är Imam Al Mahdi (A). Jag kan häller inte med enbart Koranen bevisa att Profetens (S) 12 efterträdare (dom heliga Imamerna av Ahlelbayt (A)) har ärvt Profetens (S) gudomliga kunskap och visdom, att dem är felfria och med Allah (swt) hjälp styr enligt Hans (swt) vilja. Denna information kan inte bevisas med enbart Koranen, men jag lovar dig broder, denna information kan ENDAST bevisas så fort Profetens (S) gyllene regel om vägledning tillämpas, att hålla fast vid dom två dyrbara elementen: Koranen och Ahlelbayt (A).

  Ahlelbayt (A) lär oss hur vi ska observera Koranens verser för att bevisa och förstå Imamat. Imamat är inget som Shia Muslimerna hittat på själva, det är ett koncept som Allah (swt) utformat som både förklaras och tydliggörs av Profeten (S) och Ahlelbayt (A) med starkt stöd i Koranen. Det finns många verser i Koranen som behandlar konceptet Imamah och som tillsammans med autentisk hadeeth förklarar vad verserna i fråga innebär. Jag kommer inte att gå in i detaljer direkt under denna diskussion, jag och många andra här vill att du först skakar loss alla de fördomar du bär på om Shia Muslimerna och speciellt Imamat. Därefter vill jag att du funderar på vad det är för något som Allah (swt) beordrat Profeten (S) att förmedla i följande vers:

  ”O du budbärare, förmedla det som uppenbarats för dig från din Herre – om du inte gör det har du inte levererat Hans budskap – GUD kommer att skydda dig från människorna. GUD vägleder inte människorna som inte tror” [5:67]

  Märk väl att denna vers uppenbarades kort innan Profetens (S) död. Vad är det för uppenbarelse som Profeten (S) ska leverera? Profeten (S) har ju redan levererat allt viktigt inom Islam långt innan denna vers uppenbarades. Märk väl att denna uppenbarelse som Profeten (S) blivit beordrad att förmedla är så viktig, att om denna uppenbarelse inte förmedlas så kommer Islam aldrig att bli fulländad och perfekt.

  Det som Profeten (S) blev beordrad att förmedla till Muslimerna var att Imam Ali (A) blivit utvald av Allah (swt) att efterträda Profeten (S). Denna händelse, som utspelades i Ghadeer Khum efter Profetens (S) sista vallfärd, är en gemensam grund för både Sunni- och Shia Muslimerna. Strax efter denna händelse uppenbarades följande vers:

  ”…Idag har jag fullbordat er religion, fulländat Mina välsignelser över er, och Jag har fullbordat Islam som religionen för er…”[5:3]

  Du får jättegärna läsa mer om händelserna i Ghadeer Khum på följande länk:
  http://www.al-islam.org/ghadir/intro.htm

  Det som Allah (swt) fullbordade Islam med var Imamat, ett system infört av Allah (swt) för att skydda Islams läror från att förvrängas. Detta är bara toppen av ett isberg av det man får lära sig av Ahlelbayts (A) Skola. Jag går inte i fler detaljer och nöjer mig med detta klara exempel om vad jag vill förtydliga för dig broder. Jag hoppas att du börjar förstå hur Koranens verser och autentisk information från ahadeeth används för att finna vägledning.

  Vidare skrev du följande i ditt senaste inlägg:
  ”Har ingen svarat på frågorna innan fredag klockan 20.00 anser jag diskussionen vara över, och att shiiter inte kunnat framföra en logisk, rationell och klargörande bevis på var doktrinen om Imamatet återfinns i Koranen.”

  Jag frågar dig broder, om vi bevisar Imamat från Koranen i kombination med autentisk hadeeth som inte går emot Koranen och som både är accepterad av Sunni- och Shia Islam, varför vill du då inte acceptera att detta koncept är legitimt om denna gyllene regel följs? Vem har lärt dig att man endast ska utgå från Koranen och ignorera autentisk hadeeth?

  Avslutningsvis, jag försöker förstå varför du vill att vi ska avlägsna oss från accepterad hadeeth från både Sunni- och Shia Islam. Jag vill inte spekulera, du får rätta mig, men en anledning kan vara att du har redan insett att det är en fara för er tro att kombinera Koranens verser och autentisk hadeeth för att bevisa olika Islamiska koncept, och därmed försöker du så gott det går avleda oss från att använda hadeeth för att bevisa Imamat i Koranen. Märk väl att det som övertygat många lärda Sunni Muslimer att lämna Al Sahabas Skola och träda in i Ahlelbayts (A) skola är det nya tankesättet att Koranen i kombination med autentisk hadeeth leder till att många Islamiska händelser och koncept, som tidigare varit otydliga för Sunni Muslimerna, plötsligt blivit hur tydliga som helst.

  P.S. Jag vill tacka dig, syster MammaMarie, att jag har fått kommentera i din blogg 🙂

  Må Allah (swt) vägleda oss till den raka vägen, den väg som tillhör De Välsignade (A) [1:6-7].

 27. #33 av Abd al-Alim på 4 december, 2010 - 00:22

  Bismillah.

  Fred vare med dem som följer vägledningen.

  Innan vi börjar, vill jag citera följande verser från Koranen i Surat al-Anbiya, vers 92-93:

  [TROENDE!] Detta ert samfund är i sanning ett samfund och Jag är [allas] er Herre. Dyrka därför Mig! Men människorna har velat slå sönder denna enhet, trots att de alla är kallade att återvända till Oss [för att avlägga räkenskap].

  I min artikel besvarar jag argument av:
  Musa
  Ammar

  Men självklart kan alla få nytta av att läsa denna artikel så väl som alla andra i debatten.

  Jag skriver sedan en kort sammanfattning först för att inte tvinga alla som inte orkar läsa att läsa hela artikeln: Musas argument utgår från bönen, och han säger att inte heller dess detaljerande utförande finns i Koranen. Jag svarar honom med bevis från Koranen att detta är ett missförstånd. Sedan lägger jag fram citat från shiismens egna lärda som säger att den som ej tror på imamatet är en kafir, trots att Musa säger att så inte är fallet. 12 imamerna ifrågasätts genom hänvisning till olika shiasekter, som var och en har en egen uppsättning av imamer. Ammar däremot svarar på min fråga och håller med mig att imamatet inte kan bevisas genom Koranen. Han säger dock att det kan med shiismens egna hadither, och att Koranen kan ej separeras från Ahl al Bayt. Jag svarar dessa argument. Läs nedan för mer information. I slutklämmet jämför jag shiadoktrinen kort med Kristnas doktrin.

  Broder Musa, innan jag börjar skriva vill jag uppmärksamma dig som ett gott exempel och en förebild i diskussion. Ditt sätt att diskutera är ett sätt att nå tolerans mellan grupper, även om det aldrig finns en ordentlig acceptans.

  Amma b’aad: Du har, som jag förstår det några viktiga påståenden i din text som vi måste bryta ner först och främst. Dessa är: Att man är muslim trots att man inte accepterar imamatet (men ej anhängare av shia), att imamens begränsningar och villkor finns i Koranen, att Allah azza wa djall beordrar oss att följa Profeten (sallAllahu aleyhi wa sallam) och att bevisen för Imamatet finns i Koranen men kan endast urläsas genom hadither.

  Dessa är dina påståenden.

  Ditt argument: ”Ifall en icke muslim ber dig att bevisa enbart utifrån Quranen att man ska be 5 ggr om dagen, så kommer du inte att klara dig utan Sunnah”.

  Detta argument är oftast det första jag fått med diskussioner med andra shiiter. Hursomhelst så håller inte detta argument på grund av flera orsaker:

  Bönen är omnämnd i Koranen väldigt många gånger, nästan 100 gånger, och tar man allt som berör bönen uppgår antalet till över 700 gånger. Bland annat 2:3, 2:43, 2:110, 4:43, 5:55, 6:162, 7:205 och många andra tillfällen. Koranen är full med hänvisningar till bönen, och många av bönens så kallade ritualer finns också omnämnt i Koranen. Wu’duu finns också, som exempel. Det är just därför muslimer vet att man SKA be. Med så många referenser och specifika hänvisningar till bönen, är det ju nästan självklart att man letar efter detaljerna bland Profetens (sallAllahu aleyhi wa sallam) traditioner. Hadither har sedan gjort så att vi ber på olika sätt. Shiiter ber med händerna längs kroppen, har en sten framför sig, lyfter t ex händerna i sittande position osv… Ahl al Sunnah wal Jamaah ber, som du kanske vet, med händerna nära bröstet eller magen, lyfter inte händerna i sittande position, och behöver inte ha en sten framför sig. Dessa är endast smärre exempel. Men Koranen förenar oss i åsikten, på grund av dess flerfaldigt nämnande, att alla muslimer SKA be. Det står t o m reglerna för hur man ska be vid resor i Surat an-Nisa vers 101.

  Sedan är det faktiskt orättvist av dig eller någon annan shiit att använda detta argument. Anledningen är att ni anser det vara en pelare i Furu ad-Deen, vilket inte är något som kan ta en ur Ahl al Bayts följe. Imamatet kan detta, enligt era ledare (trots att du och andra skriver att så inte är fallet, jag skriver mer om detta senare), eftersom imamatet är den del av Usul ad-Deen, vilket kan i det närmaste translateras som Trosgrund. Något som kan förklara dig som ”kaffir” ska bestämmas av Allah azza wa djall. Imamatet är ju egentligen det grundläggande som skiljer shiism från huvudfåran av islam. Om bönen hade t ex varit det enda som skiljt shiiter från huvudfåran av muslimer så hade man inte blivit en egen sekt. Det finns grupper inom Ahl al Sunnah wal Jamaah som ber på olika sätt, men ändå är sunni.

  Sedan ditt påstående om att man fortfarande är muslim om man inte accepterar imamatet. Detta är en fin tanke, men tyvärr inte vad de lärda inom shiism sagt genom åren. T o m här i diskussionen är ni oense. MammaMarie skrev i huvudinlägget: ”Med en tros grundsatser menas att: om man förkastar EN ENDA utav dessa grundsatser – så är man s.k. ”kafir”. Det är Usool e Deen man måste kunna skriva under på, för att kunna kalla sig muslim helt enkelt”.
  Hursomhelst, eftersom jag misstänker att MammaMarie inte kan räknas till ledarna inom shiism, citerar jag från era ledare:

  Imam al-Saduk sa: Vår övertygelse är att den som avvisar Imamatet av Ameer al Mumineen [Ali] och Aimmah (Imamerna) efter honom, har samma ställning som den som avvisar Profetskapet av profeterna. Och vår tro är att den som accepterar Ameer al Mumineen [Ali], men avvisar en enda Imam efter honom, har samma ställning som den som tror på alla profeter och sedan förkastar profeten Muhammad (saw).

  Shaykh Mufid sa: Imamiyyah [tolv-sekten] är överens (Ijma) att den som avvisar Imamat av en imam och avvisar lydnad till dem som Allah beordrade är en vilsefaren Kaffir som förtjänar att stanna kvar i helvetet för alltid.

  Således säger du emot de lärda inom shiism när du påstår att man inte är kafir om man förkastar idén om imamatet.

  Min huvudfråga var just var i Koranen imamatets ställning är preciserad, och detta säger du kräver ett helt inlägg. Jag har precis börjat bygga upp en blogg, http://abdalalim.wordpress.com. Där är du välkommen att skriva ett inlägg som kommentar med detta förväntade långa inlägg. Det är viktigt med tålamod, så om det betyder att jag ska behöva läsa ett långt inlägg för ditt svar, så får det vara så, allt för att det ska vara rättvist.

  Sedan är ditt påstående om att Allah azza wa djall sagt att vi ska följa Profeten Muhammad (sallAllahu aleyhi sallam). Detta är också ett vanligt svar. Detta är ju ett sant påstående, men det blir olyckligt när era hadither inte godkänns på isnaad. Många av era hadither som stödjer imamatet kan inte hittas någon annanstans än just i gemene sekt. Hade dessa hadither för övrigt varit sahih, hade t ex inte ismailiter haft en annan grupp av 12 imamer, eller zayditer… Ismailiternas imamer är ju enligt deras hadither dem rätta. Detta vet jag är en intern debatt bland shia och jag har sett det på olika sidor på internet. Så om vi följer hadither, varför kan inte ismaliternas vara sanna?

  Således följer doktrinen imamatet ERA hadither och inte Profeten Muhammad (sallAllahu aleyhi wa sallam).

  Sedan är också ett ironiskt sammanträffande att just på trosgrunden imamat det saknas bevis i Koranen. Domedagen och profetskapet kan hittas otaliga gånger i Kitaab Allah, och även shiisms doktrin adl kan ju härledes från det större perspektivet. Den påstådda trosgrunden ”Imamatet” saknas i Koranen. Som svar till varför är det väl enkelt att citera Koranen. Allah subhana wa t’Ala säger i Surat al-Maidah, vers 3: Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått.

  Allah azza wa djall säger också i Surah al-An’am, vers 38: ingenting har Vi förbisett i Vårt beslut.

  Ordet Bok på arabiska ”Kitaab”, har i svenska versionen blivit tolkat till ”beslut”. Du kan dock se i translitterationen: Mā Farraţnā Fī Al-Kitābi Min Shay’in ۚ Thumma ‘Ilá Rabbihim Yuĥsharūna. (Surah al An’am, vers 38).

  Det är sant att vi absolut inte ska avvisa hadith, tvärtom, det är en av våra uppgifter att upprätthålla dem. Problemet är bara att hadith ska ha en grund I Koranen, eller åtminstone inte gå emot Koranen. Att introducera något som Allah azza wa djall inte sagt till oss att tro på, är innovation, och det är att gå emot Koranen.

  Summa summarum bror Musa: Du har fortfarande inte svarat på frågan, men ädla vän, du är mer än välkommen att göra det som sagt på min blogg.

  —————————————————————–

  Ammar, jag håller återigen med dig, delvis, på vissa punkter. Som förklarat ovanför för Musa, så är inte era hadither godkända på isnaad. Även om du tycker så, så har du ju egentligen kollat upp det själv. Jag gillar ditt rakframma svar på frågan, att det helt enkelt inte går att svara på frågan utifrån Koranen.

  När det gäller mina fördomar, har jag inte anklagat dig för något min vän. Jag har frågat en fråga om din trosgrund, och detta är inte att ge luft åt fördomar. Jag ber om ursäkt om min attityd får det att verka så.

  Jag har en fråga till dig, angående dina påstående om imamatets princip i islam: Är det så pass oviktigt att Allah azza wa djall skulle ignorera det, om det krävdes av oss? Skulle Allah subhana wa t’Ala inte nämnt det i Koranen? Han azza wa djall nämnde domedagen, bönen, vallfärden, vikten av ånger och mycket mer, men just principen för imamat lämnade Han? Allah azza wa djall säger i Koranen i Surat al-Maidah, vers 3: Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Och t o m utan tafseer kan vi förstå att Allah den dagen gav vår religion perfektion.

  Det är just det Ahl al Sunnah wal Jamaah säger. För oss räcker Allahs azza wa djall löfte om det kompletta vägledningen – för shiism behövs ytterligare 12 imamer. Om man hårddrar era argument på denna punkt säger ni att Allah azza wa djall lämnade ut imamatets vikt och på så vis är mer än 80% av världens muslimer vilseledda!

  Vi bland huvudfåran i islam säger inte att hadither är oviktiga, tvärtom, de är av ytterst vikt. Faktum är att en hadith som stärker min argumentation är den Profeten Muhammad (sallAllahu aleyhi wa sallam) säger till oss, att om vi är vilse, ska vi söka oss till Koranen. Och det är utifrån den jag kan säga: ”Okej mina bröder och systrar inom shia, vi är oense om hadither, låt oss gå tillbaka till grunden. Låt oss gå tillbaka till Allahs azza wa djall Ord”.

  Varenda en av Ahl al Sunnah wal Jamaahs trosartiklar går att återfinna i Koranen. Med hadith är våra trosartiklar ännu starkare. En av shiisms viktigaste trosartikel kan inte hittas någonstans i Koranen. Utan ERA hadither har ni inget! Allah azza wa djall säger i Koranen, Surat al-Anbiya, vers 108: Säg: ”Genom uppenbarelsen, och enbart genom den, vet jag att er Gud är den Ende Guden. Vill ni underkasta er Hans vilja?”

  Sahaba är den finaste generation, och Ahl al Bayts status är enorm, utan tvekan. Allah azza wa djall säger om Profetens (sallAllahu aleyhi wa sallam) fruar i Surat al-Ahzab, vers 6: Profeten är närmare de troende än de är sig själva, och hans hustrur är deras mödrar [i tron].

  Summa summarum, ett ärligt försök och jag kan se din kärlek till Ahl al Bayt i texten Ammar. Låt dock inte denna kärlek för skapelsen vara mer än den du har gentemot Skaparen. Du har svarat på frågan och du bekräftar min hypotes: Imamatet kan aldrig och kommer aldrig bevisas genom Koranen.

  ——————————————————–

  Shiiter, jag vill även fråga er vad som skiljer er från Kristna i avseendet av era imamer? I Bibeln finns det fullt med exempel på icke-profeter som beskrivs på samma sätt som era imamer, ofelbara. I Hebréerbrevet i Nya Testamentet, 7:1-3 och 5:5-6 beskrivs Kungen av Salem Melchizedek som ofelbar, som ”hans dagar har ingen början, inget slut. Han är lik Guds son: han förblir präst för alltid”. Jämför det med era attribueringar till imamerna. Låt inte domedagen komma och dig vara en av de Allah azza wa djall varnar oss för i Koranen, i Surat as-Saba, vers 31: Om du kunde se hur de orättfärdiga, när de [på Domens dag] förs inför sin Herre, kastar skulden på varandra och de svagare säger till dem som ansåg sig stå över de andra: ”Om ni inte [hade vilselett oss] skulle vi säkert ha blivit troende!”.

  Härmed diskuterar jag inte mer på MammaMaries blogg, utan ni är välkomna till min egen blogg om ni vill svara på mina påståenden eller argument, http://www.abdalalim.wordpress.com.

  Abd al-Alim

  • #34 av MammaMarie på 4 december, 2010 - 11:16

   Jag har godkänt abd-al-alims sista kommentar, utan att läsa igenom – jag orkar inte läsa romaner idag. Finnes något olämpligt vänligen uppdatera mig.

 28. #35 av Haydar på 4 december, 2010 - 13:31

  Broder Abd al-Alim istället för att du bjuder till din blogg. Så kan du föra diskussionen i Noorislam.net forumet.

  http://www.noorislam.net/sv/forum/index.php?PHPSESSID=dd2307146c95782f943f26e605be1a71;wwwRedirect

  Där har dem en debatt duell kanske det låter intressant? Noorislam är som känt en väldigt rättvis och öppen forum.

 29. #36 av Musa på 4 december, 2010 - 16:21

  Bismillah,
  Assalamu Alaykum
  Broder Abd Al-Alim, Faktum att många använder samma argument minskar inte argumentets styrka eller trovärdighet. Granska och studera istället själva argumentet med ett objektivt sinne. Du visade verser angående bönen men lyckades inte visa att man ska be just 5 ggr om dagen, specifikt Fajr, Duhr, Asr, Mahrib och ishaa. , och ifall jag ska gå in djupare,vilket jag inte behöver göra, men kan du då visa bönens detaljer, antalet Rukuu, Sujuud och vad man säger under dessa? Kan du även visa vad för handlingar som gör bönen ogiltig, endast utifrån Quranen? Det enda dina verser visar är att man ska utföra en bön, och antalet tillfällen som bönen ska utföras nämns specifikt 3 tillfällen och inte 5;
  [17:78] FÖRRÄTTA bönen [Muhammad, från den stund] (1) då solen [efter att ha passerat zenit] börjar sjunka till dess att (2)nattmörkret faller på, och [förrätta] (3) gryningsbönen med läsning [av Koranen]; läsningen i daggryningen sker inför vittnen.

  Broder, kan du även bevisa endast utifrån Quranen hur man gör Hajj? Hur många varv ska man gå runt Kaaba?
  Jag förstår din princip om att själva ordet bön nämns många gånger, och att Hajj nämns flera gånger. Detta spelar dock ingen roll då vi inte vet hur vi ska utföra dessa, och därmed räcker inte endast Quranen utan autentiska hadither.

  Hur många tillfällen något nämns direkt i Quranen varken minskar eller ökar dess betydelse. Detta kan du tydligen se när det gäller Ramadan. Vad är viktigare än denna månad? Ordet Ramadan nämns ENDAST EN enda gång i Quranen, i Surat Al Baqara.
  ¨
  Du missförstod broder Haydar. Haydar menade inte att själva ordet eller konceptet Imamah generellt inte kan bevisas i Quranen. Han syftade på Ahlulbayts(as) imamah med detaljer som Imam Ali(as) som förste imam osv. På samma sättet som att en bön finns och existerar kan man bevisa att ett Imamah finns och ordet nämns i Quranen;
  [2:124] Och [minns att] Abraham sattes på prov av sin Herre och [att han] fullgjorde alla Hans befallningar. [Gud] sade: ”Jag skall ge dig/göra dig ett Imamah inför folket .” Abraham frågade: ”Och mina efterkommande?” [Gud] svarade: ”Mitt löfte omfattar inte syndarna.”

  2:124] وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

  Notera Broder, att Allah(swt) lovar Ibrahim(as) ett imamah, och just den biten har inget att göra med Ahlulbayt(as), men se efteråt då Ibrahim(as) frågar, och mina ättlingar? , Då säger Allah(swt); ,Ja , men inte till syndarna av dom, endast till de rättfärdiga.
  Det råder ingen tvivel om att Ahlulbayt(as) är ättlingar till Ibrahim(as). Så denna vers kan likagärna handla om dom. Därmed har du ett Imamah i Quranen. Denna har utlovats till Ibrahims(as)rättfärdiga ättlingar. Hans ättlingar finns fram till idag och Allahs(swt) löfte gäller fortfarande.

  Jag klistrar in länken igen, http://www.youtube.com/watch?v=YhkfbzdabL8
  Alla som är intresserade av ett utförligt svar kan se på dessa 5 delar på 10 minuter med Sayyid Kamal Al Haidari angående Imamah och Quranen. Du säger att du verkligen vill förstå vad vi grundar Imamah konceptet på, och här berättar en av våra mest kunniga lärda idag. Det är där jag tycker du ska ta informationen.

  Broder ifall du verkligen vill uppnå tolerans och förståelse mellan muslimer så ska du inte hela tiden försöka splittra och skapa avstånd. Fina ord räcker inte, man ska också se meningen av det du skriver. Vad tjänar du på att visa citat från Shia lärda som levde 1000 år sedan? … Du borde veta att vid den tiden var det inte endast Shia-Sunni som förklarade varandra för Kuffar. Inom Sunni muslimska skolorna så tyckte Hanafis att Shafiis var Kuffar och vice versa. Det var alltså en kaotisk tid där många anklagade de andra för Kufr. Var rättvis och se vad våra största Uleema säger idag. Vi kan tillsammans ta avstånd från extremister hos båda sidor, t.ex Yassir Al Habib hos oss och många Wahabitiska lärda som ständigt kallar oss Kuffar, från er.
  Det verkar som om du verkligen vill att vi ska anse er vara kuffar ifall ni ej tror på Imamah. Men tyvärr är det inte så. Den som inte tror på Imamah faller från Ahlulbayts(as) lära men förblir muslim.
  Frid vare med dig.

 30. #37 av Abd al-Alim på 4 december, 2010 - 23:51

  Bismillah.

  Fred vare med dem som följer vägledningen.

  Musa, jag uppskattar ditt svar och vill fortsätta diskutera. Men detta genom min blogg helst, då jag blivit blockerad av MammaMarie flertalet gånger. Jag vill ha mindre tyglar och därför bjuder jag in till min sida istället.

  Kopiera in din text i kommentatorsfältet i artikeln ”Debatt Shia-Sunni” om du accepterar detta.

  Abd al Alim

  • #38 av MammaMarie på 4 december, 2010 - 23:58

   BLockerad??! När har jag blockerat dig? Jag har bara inte publicerat kommentarer där du bara upprepat dig själv som en trasig skiva. Ska bli intressant se hur DU modererar kommentarerna på din egen blogg……

 31. #39 av Haydar på 5 december, 2010 - 00:56

  Syskon uppmanar er alla, att inte ha debatten i Abd al-Alims blogg. Vill han ha debatt är han välkommen i Noorislam.net då det är en neutral forum. Bjud honom ditt istället.

 32. #40 av Feras på 5 december, 2010 - 15:31

  Salam!

  Jag vill bara tydliggöra att det inte är fel att acceptera vissa hadither och förkasta andra. Hadither som går emot Koranen bör förkastas. Alla hadither i Sahih böckerna är inte felaktiga och de som är korrekta bör kunna användas som referens utan att man blir ifrågasatt för det.

  Jag menar det är ju ganska uppenbart egentligen om du hittar en hadith hos både grupper, är det inte så?

  Slutligen, när man till exempel diskuterar med kristna så kan man ju också hänvisa till Bibeln i vissa avseenden, men innebär det då att man accepterar allt i Bibeln? Knappast.

  Ws

 33. #41 av Rasul på 5 december, 2010 - 17:09

  @Abd al-Alim

  när hann du bli Sunni? ni hade ju valt medel vägen bland Khawarijer?

  Abd al-Alim skriver:
  27 november 2010 kl 14:46

  ”Ahl al sunnah wal jamah har intagit medelvägen bland Khawarij,”

 34. #42 av Ammar på 6 december, 2010 - 22:14

  Assalamo Alejkum

  Broder Musa, jag tackar dig för ett klockrent inlägg 🙂

  Din förklaring är utmärkt, vilket jag är tacksam för. Det generella konceptet av Imamah existerar i Koranen och med hjälp av autentisk hadeeth kan detta specifikt härledas till de tolv Imamerna av Ahlelbayt (A). Sayyid Kamal Al Haidaris härledning av det generella konceptet av Imamah i Koranen är utmärkt och även här tackar jag dig för att du delat med dig de 5 avsnitten som berör detta ämne.

  Broder Abd Al-alim, detta skrev du i en av dina tidigare inlägg:

  ”Jag har en fråga till dig, angående dina påstående om imamatets princip i islam:
  Är det så pass oviktigt att Allah azza wa djall skulle ignorera det, om det krävdes av oss? Skulle Allah subhana wa t’Ala inte nämnt det i Koranen? Han azza wa djall nämnde domedagen, bönen, vallfärden, vikten av ånger och mycket mer, men just principen för imamat lämnade Han?”

  Broder, Allah (swt) har inte utelämnat Imamah, utan detta gudomliga ledarskap har nämnts i flera verser i Den Heliga Koranen. Utöver den väldigt viktiga vers som broder Musa har tagit upp så finns det en annan vers som ytterligare lyfter fram en av det Koraniska ledarskapets egenskaper, nämligen absolut lydnad. Allah (swt) säger följande:

  “O you who believe! Obey Allah, and obey the Messenger, and those vested with authority over you (‘ul ul-‘amr minkum)… [4:59]

  För att få information kring detaljer om identiteten av dessa ledare och varför dessa ledare måste lydas finns att hitta i en del av Profetens (S) autentiska haditheer, som både Sunni – och Shia Mulsimer är ÖVERENS OM. Märk väl att de hadeeth som Sunni- och Shia Mulsimer är överens om är en av de GEMENSAMMA GRUNDER som man ska utgå ifrån för att bevisa Islamiska koncept. Det är väl detta som du står för och förespråkar, eller hur? Du ska alltså vara glad att det finns hadeether som båda parterna accepterar.

  Vidare säger du i ditt inlägg:

  ”Det är just det Ahl al Sunnah wal Jamaah säger. För oss räcker Allahs azza wa djall löfte om det kompletta vägledningen – för shiism behövs ytterligare 12 imamer.”

  Det är inte vi som säger att 12 Imamer behövs, utan det är Profeten Mohammed (S) som lagt grunden för 12 Imamer, där Imam Al Mahdi (A) är en av dessa 12 gudomligt utvalda efterträdare av Profeten (S):

  The Prophet (PBUH&HF) said: ”The Islamic religion will continue until the Hour (day of resurrection), having twelve Caliphs for you, all of them will be from Quraish.”
  (Sahih Muslim, Arabic version, Kitab al-Imaara, 1980 Edition Pub. in Saudi Arabia, v3, p1453, Tradition #10)

  The Prophet (PBUH and HF) said: ”Even if the entire duration of the world’s existence has already been exhausted and only one day is left (before the day of judgment), Allah will expand that day to such a length of time, as to accommodate the kingdom of a person from my Ahlul-Bayt who will be called by my name. He will fill out the earth with peace and justice as it will have been full of injustice and tyranny (by then).”
  Sahih al-Tirmidhi, v2, p86, v9, pp 74-75

  The Prophet (PBUH and HF) said: ”Al-Mahdi is one of us, the members of the household (Ahlul-Bayt).”
  Reference: Sunan Ibn Majah, v2, Tradition #4085

  Jag har för mig att du tror på Imam Al Mahdi (A), eller hur? Om du börjar läsa mer om Imam Al Mahdi (A), så kommer du inse att det gudomliga ledarskapet (Imamah) som tilldelats de 12 Imamerna av Ahlelbayt (A) är en sanning.

  Avslutningsvis, i mitt förra inlägg ställde jag en fråga till dig angående vers [5:67], varför ignorerade du att besvara min fråga? Jag utvecklar frågan och ställer den till dig igen:

  Allah (swt) säger:

  ”O du budbärare, förmedla det som uppenbarats för dig från din Herre – om du inte gör det har du inte levererat Hans budskap – GUD kommer att skydda dig från människorna. GUD vägleder inte människorna som inte tror [5:67]

  När, var och i vilket sammanhang uppenbarades denna vers? Vad var det för uppenbarelse som Profeten (S) skulle leverera? Märk väl att denna uppenbarelse som Profeten (S) blivit beordrad att förmedla är så viktig, att om denna uppenbarelse inte förmedlas så kommer Islam aldrig att bli fulländad och perfekt. Hur tolkar era lärda denna vers?

  ”…Idag har jag fullbordat er religion, fulländat Mina välsignelser över er, och Jag har fullbordat Islam som religionen för er…”[5:3]

  När, var och i vilket sammanhang uppenbarades denna vers?

  Broder Abd Al-alim , om du verkligen vill finna vägledning (Må Allah (swt) underlätta ditt sökande för sanningen) så gäller det att du börjar söka svar på dessa frågor. Jämför vad lärda Sunni – och Shia Muslimer har att säga om dessa verser. Sayeed Mohammed Al Tijani är nu en lärd Shia Muslim, och han valde att följa Ahlelbayts (A) skola efter flera års sanningens sökande. Jag rekommenderar dig att du läser hans bok, som går att hitta på följande länk:

  http://www.al-islam.org/guided/

  Många frågor som berör Shia Islam har han lyckats besvara på ett alldeles utomordentligt sätt. Otroligt många Sunni Muslimer som läst hans böcker har Alhamdulillah övertygats väldigt starkt till att träda in i Ahlelbayts (A) skola. Anledningen är just det du försöker påpeka, att man under sin härledning ska använda information med gemensam grund för att på bästa mjöliga sätt övertyga motparten.

  Må Allah (swt) vägleda oss till den raka vägen, den väg som tillhör De Välsignade (A) [1:6-7].

 35. #43 av Musa på 7 december, 2010 - 21:59

  Wsalam, tack broder Ammar , dsamma.

  Tack för din inbjudan Abd Al-Alim, men min avsikt var inte att gå in i en debatt, utan att visa dig att vi inte grundlöst tror på ett Imamah. Jag ville inte övertyga dig om att vi har rätt, utan öka förståelsen så att du ska kunna respektera och betrakta oss som syskon i religionen. Jag blev hoppfull och trodde att det fanns wahabister som strävade efter enhet men tyvärr hade jag fel, och ditt hat kom till fram slut vilket jag såg i din blogg. Du förvränger mina ord. Vem som än läste det jag skrev inser att jag syftade på att Ahlulbayt(as) är de rättfärdiga ättlingarna som fick detta Imamah. ALlah(swt) sa att den aldrig skulle gå till Ibrahims(as) orättfärdiga ättlingar, så hur ska det ens vara möjligt att jag menar att Ahlulbayt(as) är dom orättfärdiga?, Astagfirullah.
  Debatten är så uttjatad och allt finns skrivet i böcker och tillgängligt på video. Därför är det mer givande att se när våra lärda debatterar mot era. Sedan är det väldigt arrogant att du ens tror att flera använder signaturen ”Musa” för att svara på dina inlägg, som om det behövs en grupp för att i skift svara på dina inlägg, hehe. Det är även komiskt att du hänvisar till en engelsk vetenskapsman som skriver att Shia islam uppstod tusen år efter profeten(saw). Hur du än vrider på det så fick vi iallafall vårt namn(Alis Shia) av just profeten(saw), och fanns redan då, vilket står i era ahadith. Däremot skapades de andra muslimska skolorna av folk som aldrig ens sett profeten(saw). Inte att tala om när Wahabi skolan skapades.
  Det är kul att du hänvisar till Uthman al Khamees som kallade Yazeed(la) för Amirul Mumineen.
  Aja, Banu Ummayyas ättlingar(dagens Wahhabi) kommer alltid hata oss men för en stund gav du mig lite hopp om att det sker förändring.
  Frid vare med dig

  • #44 av MammaMarie på 8 december, 2010 - 08:24

   Musa: Det är lovvärt att du (och så många andra) orkar anstränga sig ännu för att gå honom till mötes, jag beundrar det – verkligen. En sak jag märkt dock, är att när jag förstår vilken grupp dessa personer bekänner sig till, så ser jag ett mönster av att de inte alls vill förstå mer. Det vill inte kunna mer, de vill sprida osämja och hat – det verkar vara deras primära uppgift i livet… och INTE att sprida kunskap, eller att föra mänskligheten närmare.,,,

 36. #45 av Musa på 8 december, 2010 - 16:03

  Det är som du säger Marie, dom har ett mål och det är att sprida hat och svartmåla anhängare till Ahlulbayt(as). Så har det alltid varit och det kommer knappast att ändras nu. De är verkligen anhängare till Banu Umayya och har inget med majoriteten Sunnimuslimer att göra. Deras osäkerhet är så självklar att dom måste ”vaccinera” sina anhängare från ahlulbayts(as) lära, genom att ge profylax/förebyggande medel i form av hat och fördomar.

  • #46 av MammaMarie på 8 december, 2010 - 17:14

   Haha, Musa…. det var en rolig liknelse. Och verkligen träffande :)!

 37. #47 av Musa på 8 december, 2010 - 18:18

  🙂

 38. #48 av Azadeh på 24 januari, 2011 - 05:49

  Kära syster Marie, Tack!
  Vilken underbar kort och koncis genomgång av shia-islam du har skrivit ihop.
  Jag är Shia muslim (inshaAllah) för att jag vill följa profetens sunnah, vilket hänvisar mig till Koranen och Ahlul bayt.

  Tack än en gång och keep up the great work inshaAllah.
  Kram från din syster i Islam
  Azadeh

  • #49 av MammaMarie på 24 januari, 2011 - 13:48

   Tack Azadeh :)!

 39. #50 av Linn på 24 september, 2012 - 19:21

  Sunni muslimer tror inte på fyra imamer. Vi anser inte att Abu Bakr, Ali, Uthman eller Omar (må Gud vara nöjd med de allihopa) var felfria. Vi anser dock att de tillsammans med de andra följeslagarna till Profeten Muhammad (frid vara över honom) var extra bra då de levde med Profeten Muhammad (frid vara över honom) och fick deras kunskap direkt från honom (frid vara över honom).

 1. Debatt Shia-Sunni « Abd al-Alim

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: