Profeten om Imam Ali

.

.

Profeten Muhammed (s.w.s) sade:

”Det har uppenbarats för mig att Ali har tre exklusiva meriter: de är att han är muslimernas ledare, de rättfärdigas imam, och ledaren för dem vars pannor utstrålar de troendes märke. ”

Mustadrak al-Hakim page 138, Vol. 3.
Kanz al Ummal, page 157, Vol. 6, is hadith 2628.
Also quoted by al-Barudi, Ibn Qani`, Abu Na`im, and al-Bazzar

 1. #1 av Qambar på 8 november, 2010 - 22:47

  Få stunder slår lika högt på lyckoskalan som när man finner en Hadith om ahlel bayts meriter som saknar motstycke i vedertagna Sunnitiska källor. Det är en slap in the face till de som förnekar deras värde!

  Ändå undrar man varför shiiter utgör ynka 15% av världens muslimska befolkning.

  Vi får helt enkelt förlita oss på Koranen som beskriver denna verklighet om att den lilla minoriteten är den som följer det sanna budskapet;

  Even if We did send unto them angels, and the dead did speak unto them, and We gathered together all things before their very eyes, they are not the ones to believe, unless it is in Allahs plan. But most of them ignore the truth

  • #2 av MammaMarie på 9 november, 2010 - 10:04

   Qambar: Jag håller med dig. Jag förstår inte hur sunniterna kan vara en så stor grupp. Jag tycker det är onaturligt, med tanke på de hadither som Profeten(s.a.s) lämnat efter sig….

 2. #3 av Pajam på 9 november, 2010 - 20:38

  Egentligen säger inte denna återberättelse mer än att ta upp Imam Ali(A). Det är så att visar man denna återberättelse för en sunnit, alltså inte wahhabit utan sunnit, kommer personen ifråga att känna värme och glödje och kärlek gentemot Amir al-Mo’mineen. Fastän vi shia tror på Ahl al-Baits(A) felfrihet och sunniterna inte gör det så är det inte där vår problem ligger egentligen. Problemet mellan oss ligger i att de som vi ser som Ahl al-Baits(A) fiender ser de som nära vänner som bara blev oense med de i diverse frågor och händelser.

  T ex. finns följande vers i den heliga Koranen:

  Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och [de första] hjälparna, och de rättsinniga [människor] som följde i deras spår – Gud är nöjd med dem och de är nöjda [där de njuter] Hans [gåvor]: Han har i beredskap för dem lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Detta är den stora, den lysande segern. (9:100)

  Denna vers kopplar sunnitiska mufassireen (korantolkare) till nedanstående återberättelse:

  Hamid ibn ziyad har sagt: Jag gick fram till Mohammad ibn Ka’b Qarazi och frågade honom.
  – Vad har du att säga om följeslagarna till Guds(SWT) Sändebud(S)?
  – Samtliga av följeslagarna till Guds(SWT) Sändebud(S) tillhör paradiset vare sig de är rättfärdiga eller syndare, svarade han.
  – Utifrån vilka grunder påstår du detta. frågade jag.

  Varpå han sade
  – Läs versen (ovan) ända till stycket som lyder ”Gud är belåten över de och de över Honom”.

  Sedan fortsatte han
  – Men vad anbelangar tabi’een har det tillkännagivits ett visst villkor, vilket är att de enbart får följa sahabah i deras goda handlingar (och endast på detta vis tillhör de det frälsta folket, men detta villkor gäller inte sahabah).

  (Tafsir al-Manar, Fakhr ar-Razi, Mahmud al-Alusi, Zad al-Masir, Durr al-Manthoor, al Shukani)

  Det är där problemet ligger, nu så ser jag Mo’awiyah och alla andra ur sahabah göra skummaste sakerna, för många sunniter vågar acceptera att Aisha gjorde fel när hon krigade mot Imam Ali, och att Mo’awiyah gjorde fel när han beordrade att Imam Ali(A) skulle förbannas av alla muslimer. Men de ser felen som endast fel och inte drag som binder de till helvetet. Just pga deras tolkning av verser som den ovan.

  Gällande frågan varför det finns så många sunniter jämfört med shi’iter, det är ju känd fakta att alla som vågade bekänna kärlek till Imam Ali(A) och Profetens(S) Ahl al-Bait(A) slaktades, även ifall de var sunniter, för att inte tala om shi’iter.

  I den svensköversatta Vårtider skriver Seyyed Shams al-Din:
  Den shiitiska Imamiyyah rättsskolan har överlevt genom att dölja sin tro (taqiyyah). Med hänsyn till detta, är det verkligen korrekt att inte erkänna döljandet av sin tro (taqiyyah) som en del av religionen och vilja separera det från religionen?! De frågade Hossein ibn Ruh(RA) angående Profetens(S) efterträdare på en allmän plats där både Sunni och Shia var närvarande. Han svarade, ”Enligt vår åsikt var det korrekt att Abu Bakr var kalif efter Allahs Budbärare(S)!”

  Efter detta sade Sunni (aammah) angående honom ”Tills när skall de ljuga om denna Sheikh?”
  Den valda representanten för Imam(AJ) praktiserade döljandet av sin tro (taqiyyah).

  På så vis efter att Imam Hossein(A) reste sig har ingen annan av Imamerna(A) tänkt på att resa sig; till sådana grader att Imam Hadi(A) och Imam Askari(A) t.o.m. fängslades (utan att resa sig).
  (Vårtider, s. 30)

  http://bibla.dvv.se/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=62

  Dr Tijani som intervjuades förra året av E-Jihad introducerade sig på följande vis:

  Jag är Mohammed al-Tijani al-Samawi, ursprungligen från Irak, men föddes i Tunisien. Mina förfäder är från ättlingar till Profeten(S) genom Mousavi ätten. De immigrerade från Samawa i dagens Irak till norra Afrika och närmaste bestämt till Tunisien. Detta skedde under den Abbasidiska dynastin. Där levde de och ANVÄNDE TAQIYYAH till dess yttersta grad på grund av rädslan för att dödas och slaktas. Genom tiden BLEV VI SUNNIMUSLIMER SOM RESTERANDE MUSLIMERNA I NORRA AFRIKA.

  http://e-jihad.se/index.php?option=com_content&view=article&id=601:islam-kraever-handlingar-och-inte-ordq-e-jihadse-traeffar-drtijani&catid=25:intervjuer&Itemid=33

  Liknande kan ni tänka er ska ha hänt andra delar i världen.

 3. #4 av Camol på 10 november, 2010 - 19:33

  Fördelningen sunni och shia finns det inga tillförlitliga siffror på vad jag har hört. När gjordes dessa mätningar skulle man ju vilja veta isåfall?

 4. #5 av Qambar på 15 november, 2010 - 05:46

  Instämmer Pajam. Sunniläran hänvisar ofta till koranen för att gräva ner våra olikheter och bygga upp en numera oigenkännlig sämja, men de citerar dessa verser Ur sitt sammanhang, och förlitar sig även på erkända lögnare enligt deras egna kriterium, Abu huraira etc.

  Sunnismen är väldigt skeptisk mot att revidera egna kanoniserade teser, tex att ”alla sahaba är guider som tjärnorna, vilken du än väljer att följa lär du bli guidad”. Detta är ju paradoxalt då det fanns Sahabas som gick i krig mot varandra! Två diametralt motsatta sahaba kan inte bägge vara på sanningen. Eller är 1+1 3?

  Den mest simpla invädningen och slam dunk argumentet är det här.
  Profeten sade tittandes mot Ali(as),Fatima(as, Hassan(as) och Hussein(as), Jag är i ett fredstillstånd med de som är i fred med er och I krig mot de som är i krig mot er. (sahih bukhari)

  Om historien skulle utvisa att Aisha förklarade Krig mot imam ali är det helt naturligt att dra den logiska slutsatsen att Guds profet också var i krig mot Aischa. Alltså var Gud, profeten, tillika 120 000 profeter, imamer, och alla som kämpar för Guds sak i krig mot Aischa, Muawiyah, Yazid, etc.

  Detta kan ju inte endast vara, om jag får citera dig ”nära vänner som bara blev oense med diverse frågor och händelser”.

  Detta var enligt profetens egna definition ett Gudomligt krig mot dessa individer! Deras destination i efterlivet är inget större mysterium vi heller behöver spekulera i.

  Sanningen vilar hos ahlel bayt. För guds skull, vilka två saker lämnade profeten (saw) oss med för att förhindra oss från att fara vilse?

  Koranen OCH ahlel bayt. Varken det ena, eller det andra.

  Båda.

 1. Svar på fråga: ”Är det inte ni (shia) som…..? | MammaMarie

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: