Kvinnans rättighet i Islam – 2

https://i1.wp.com/www.islam.se/wp-content/uploads/kvinnosyn-islam.jpg

.

Kvinnans fulländning

I Koranen anses kvinnan kunna uppnå fulländning precis som mannen kan. Den Heliga Koranen säger uttryckligen att hon kan nå höga höjder genom medvetenhet och goda gärningar. När helst det finns hänvisningar i Koranen om mänsklig perfektion pekas kvinnor ut tillsammans med män:

FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna – [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.”

33:35

I denna vers nämns underkastelse, tro, ärlighet, tålamod, ödmjukhet, fasta, kyskhet och åminnelse av Allah på samma sätt för män och kvinnor. Båda kan nå dessa himmelska positioner.

Och Gud svarar dem: ”Jag skall inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin strävan gå förlorad – ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på samma sätt].”

3:195

”Men den som gör gott och har tron – man eller kvinna – skall stiga in i paradiset och de skall inte lida ens så mycken orätt som [kunde fylla] skåran i en dadelkärna.”

4;124

I denna vers bevisas likheten mellan mannen och kvinna, och påvisar att den som bemödar sig får belöning lika mycket som han / hon bemödar sig. Allah är bortom att skilja mellan män och kvinnors insatser.

Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.”

16:97

Denna vers nämner jämlikheten i världsliga belöningar för goda gärningar både för män och kvinnor. Med andra ord, alla tjänares goda gärningar får alla samma gåvor i denna värld och nästa liv.

Det bör påpekas att andra Koranverser om mänsklig perfektion inkluderar både man och kvinna, även om de anges med maskulina pronomen. Uttalanden som ”O ni som tror!”, Betyder ”O människor!” och hänvisar till både män och kvinnor.

  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: