Hur Iran blev Shia …. genom skor

Jag har äntligen fått svar på min undran över hur det kan vara sån okunskap om de 12 imamerna hos sunnimuslimer. Genom en kommentar jag fick idag har jag fått svaret på min över 20-åriga undran: man tar historier och berättelser ifrån shia och vrider och vänder dessa så att de istället på något sätt gynnar deras historia…. det trodde jag verkligen inte, men nu har jag fått det bekräftat.

Ett välkänt faktum, för de som känner till lite historia om Iran och Irak, är att båda länderna i början var sunnimuslimska. De är idag båda shiamuslimska. Välkänt är också HUR dessa länder blev shia.

Ett talesätt är att Iran blev shia med skor, och Irak med svärd!!!

Nedan är historien om hur Iran valde shiaislam. Men först till den kommentar jag fick ifrån Muslimah, som  också är sheikha och har diplom ifrån ett Saudiarabiskt universitet. Det är alltså en kvinna som studerat islamisk figh och inte en helt okunnig person som givit mig denna historia. Det är alltså denna typ utav historier man tillhandahåller sina studenter på den nivån – som sedan ska ut och sprida kunskap om Islam. Jämför den med den väl dokumenterade och välkända 700-åriga historien som följer nedan:

Muslimah skriver:

Irans king Shah arranged a meeting with sunni shcolars and shia scholars to see whats the difference between them. All shia came and only one sunni came. When he went in he took his shoes off and put them under his arm. Shia said do you come in to king Shah with shoes ? The scholar said i heard that shia stealed shoes on the Profets time. They said there were no shia on the Profets time. The scholar said: and here ends our debate. When did you come with your religion if it wasnt there on the Profets time ?

Händelsen utspelade sig i slutet av 1200-talet. Att Sultanen av Irans hov skulle vara fullt med shia är underligt, då Iran inte var shiamuslimskt vid tillfället. Shahen (Sultanen) kände inte ens till Shiaislam, vilket kommer framgå nedan:

Sultanen av Iran hade hade en dispyt med sin favoritfru och i sin vrede  uttalade han, ”Anti taaliqun thalaata — Jag skiljer mig från dig tre gånger!” Han uttalade detta under ilska, men när han efter några dagar svalnat av började han oroa sig över att han skulle tvingas ge upp sin älskade fru.

Han samlade ihop jurister ur alla skolor och bad dem att finna en väg ut ur denna situation. Alla de lärda sa med en röst att det bara fanns en lösning; att hustrun gifte sig med en annan person,  ha äktenskapliga relationer med mannen och efter det bör den mannen ge skilsmässa till henne. Bara på så sätt skulle Sultanen kunna gifta sig med henne igen. Sultanen kunde inte förlika sig med tanken på att hans favoritfru gick till sängs med en annan man. Men juristerna var enhälliga om att det inte fanns någon annan utväg.

Vid denna punkt resten sig en person i domstolen och sa att i den shiamuslimska fiqh, fiqh av Rafithin, är man och hustru fortfarande gifta under sådana omständigheter som Sultanen satt sig i. Sultanen frågade vem dessa människor var och vart de bor. Mannen sade att dessa människor bor långt från huvudstaden i en plats som heter Hilla.

Domstolens präster började protestera mot Sultanen och bad honom att inte ryckas med i vad mannen hade sagt. De sade att folket i Hilla var avfällingar. Sultanen var så upptagen med sina problem så han viftade deras invändningar åt sidan och beslutade att präster från Hilla kallas in med ilfart. Om de skulle visa sig vara odugliga och dåliga, skulle han låta avrätta dom. Sultanen skickade en skrivelse att kalla präster från Hilla. Detta hände år 709 H.

——————–

De hämtade en av de Ulama som fanns i Hilla – hans namn var Allama Hilli. Han anlände till Sultanens hov, som var fylld till brädden av landets prästerskap. Allama Hilli tog av sig sina skor och satte dom under sin armhåla och gick ända fram och satte sig bredvid Sultanen.

Hovmännen skrattade åt honom och sa till Sultanen att de redan varnat honom om folket ifrån Hilla och deras dumma och lantliga sätt. Sultanen bad sitt hov argumentera med den nytillkomne gästen, de gick alla loss som en störtflod mot honom:

Varför böjde du dig inte i vördnad till sultanen?, frågade någon.

Allama Hilli frågade dem huruvida denna Sultan är större eller Profeten (SA) är större?” Prästerna hade inte någon möjlighet att undfly frågan och måste ovillkorligen säga att det inte var några tvivel om Profetens (SA)  storhet .

Allama Hilli sa nu att när han inte skulle ha böjt sig ner inför Profeten (sa) hur skulle han då kunna böja sig inför sultanen. Han tillade att alla muslimers tro är att de inte skall böja sig för någon annan än Allah.

Han frågade dem: ”Har du inte läst i Koranen ”Iza dakhaltum bayutan fa sallimu” O folk tro! När du besöker någon säga ”Salam” och tillade, ”Jag har bara agerat på detta Koraniska Föreläggande!” Prästerna böjde sina huvuden i nederlag.

De frågade vidare: ”Varför satte du dig inte bredvid oss och gick istället så långt fram?” Allama Hilli svarade, ”Jag har inte hittat några andra lediga platser!”

De frågade: Varför har du lagt dina skor under din armhåla? Vet du inte att din handling innebär en förolämpning i en domstol? ”

Allama Hilli svarade, ”Jag lägger mina skor under min armhåla eftersom när Profeten (sa) lämnade sina skor ute vid besök hos någon kom en muslim, kanske en Hanafi, och plockade upp dem och slank iväg med dom!”

När de hörde detta, protesterade Hanafis präster högt. De sa att han berättade en lögn eftersom Abu Hanifa inte var född på den tiden. De sade också att Abu Hanifa föddes ett hundra år efter Profeten (SA). Och hur skulle en Hanafi kunna begå en sådan handling.

Allama Hilli sa, ”Kanske jag är glömsk. Det kunde ha varit en Shafaei!” Nu började även Shafaeis präster också bedyra att Shafaei inte heller var född på den tiden.

Allama Hilli sade: ”Då kanske det skulle ha varit en Maliki som tog upp skorna.”

Men Maliki prästerna protesterade också och sa att Malik föddes ett hundra år efter Profeten (SA).

Allama Hilli sade: ”Det kunde då ha varit en Hanbali person!”

Hanbali prästerna invände också och sa att Hanbal inte var född på den tiden.

Nu hade Allama Hilli nått fram till sin punkt, han vände sig mot sultanen och sade: ”Ni har hört dem alla att de hör till de skolor som inte fanns vid tiden för Profeten (SA). Hör nu på mig om den Fighskolan (rättsvetenskapliga skolan) som jag tillhör!

Han berättade om namnen på de 12 imamerna (AS) och sade att han följde Alis (AS)  tro och att Imamen var där under Profetens dagar!”

Sultanen sa,”Dessa frågor kan diskuteras senare, men säg mig om den Talaq jag uttalade är giltigt eller inte?”

Allama Hilli frågade, ”Var två opartiska vittnen närvarande när du uttalade Talaq?

Sultanen sade,” Nej! Jag och min fru var de enda personer som var närvarande vid den tiden! ”

Då svarade Allama Hilli : ”Din Talaq är inte giltig och kvinnan är fortfarande din maka. Anledningen är att en tradition från Profeten (sa) har berättats av Hazrat Ali (AS) att om det inte finns två opartiska vittnen som går i god för ditt yttrande av Talaq så är skilsmässa inte verkställbart. ”

Resten av historien kan ni läsa vidare HÄR!

Slutligen angående att det inte skulle finnas Shia under Profetens tid – Profeten sa:

”Jag svär vid min Herre, vars händer mitt liv vilar i, att det endast är Ali och hans följslagare (shia) som kommer att bli frälsta på domens dag (qiyamah).”

[Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 57]

Jabir bin Samura sade: ”Jag hörde profeten(S) säga: ”Det kommer att finnas tolv ställföreträdare (khalifa).” Han sade sedan en mening till som jag inte hörde. Min far sade [att profeten lade till]: ”Samtliga kommer att härstamma från Quraysh.”

[Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, vol. 4, hadith nr 165. Sahih al-Bukhari, engelska upplagan, Judgements, vol. 9, s. 89, hadith nr 329]

Guds Profet(S) sade: ”Jag lämnar efter mig två ting (al-thaqalein), så om ni följer dem kommer ni aldrig att bli vilseledda efter mig; och de är Guds Bok och mitt Ahl al Bait.”

[Mosnad ibn Hambal, vol. 3, s. 59. Liknande hadither i vol. 3, s. 3, 17, 26. vol. 4, s. 366- 7. vol. 5, s. 151- 2. Se också Sahih al-Tirmidhi för liknande hadither, vol. 2, s. 308 och Sahih Muslim, vol. 2, s. 325- 6]

https://i1.wp.com/www.ya-hussain.com/int_col1/pictures/najaf/allama_hilli.jpgAllama Hillis grav i Najaf al ashraf

Annonser
 1. #1 av T på 27 juni, 2010 - 15:51

  Väldigt bra skrivit mamma! Väldigt bra 🙂 ❤

  • #2 av MammaMarie på 27 juni, 2010 - 17:00

   Du ska ha tack för det :)!

 2. #3 av Linn på 27 juni, 2010 - 22:08

  Salam oaliekom syster!

  Jag måste bara få fråga en sak, vilka är dessa 12 imamer som shia muslimer följer och varför? (Givetvis såg jag hadithen ovan men enligt sunni islam så skulle den inte vara en ”pålitlig källa” så jag menar mer varför man skulle ha just 12 imamer och hur man vet att det dem säger stämmer). Jag frågar inte för att vara arrogant eller för att vara elak utan för att jag verkligen undrar. Jag tycker att det är alldeles för mycket hat och smutskastning mellan shia och sunni muslimer, och mycket grundar sig nog just på okunskap och det är därför jag hade velat veta.

  Kram

  • #4 av MammaMarie på 27 juni, 2010 - 23:48

   Linn: Jag tar inte illa upp om du frågar. Frågar man inte så får man inga svar, och jag högaktar folk som frågar – och verkligen förväntar sig/ intresserar sig för ett svar….

   Lik som de flesta andra stora av Guds budbärare haft 12 efterföljare – arvtagare av religionen – så hade även den siste Budbäraren det. Jakob hade ju 12 stammar som tog över efter honom. Jesus hade 12 lärjungar …. osv. Skillnaden är att ingen profet kommer efter Muhammed (s.a.s). Profet kommer med nya budskap men imamerna upprätthåller budskapet. De får inte skriva om lagarna. En förklaring kan du finna här: http://mammamarie.se/2009/10/imamatet/

   Haditherna ovan är absolut säkra källor. Kanske det idag finns de som vrider och vränger på saker och ting, för att uppnå deras egna syften och mål. Men de är absolut säkra. Här är några sunnimuslimers tankar om ovanstående hadith. Oavsett vad de säger om den, så bekräftar de med sina ord att den i alla fall är sann. Jag vet inte vilka just DU anser trovärdiga men jag väljer ut några här nedan:

   Jalal al-Din al-Suyuti: Det finns endast tolv Kalifer ända till Domedagen. Och de kommer att fortsätta att agera med sanningen som rättesnöre, även om de inte är kontinuerliga.

   Vi ser att från de tolv, är fyra de Rättfärdiga Kaliferna, sedan Hasan, Mu’awiyah, ’Ibn Zubayr och slutligen ’Umar bin ’Abd al-’Aziz i den ordningen. Detta är åtta.
   Fyra kvarstår. Kanske kan Mahdi, Abbasiden inkluderas eftersom han är en Abbasid liksom ’Umar bin ’Abd al-’Aziz var en Umayyad. Och Tahir ’Abbasi kan också inkluderas eftersom han var en rättvis härskare. Sedan finns två kvar. En av de är Mahdi, eftersom han är från Ahlul-Bayt (a.s.).
   [Al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa, Page 12;
   Ibn Hajar al-Haytami, Al-Sawa’iq al-Muhriqa Page 19]

   Ibn al-‘Arabi: Vi har räknat emirerna efter Profeten (s.a.w.s) som tolv.
   Vi uppfattade dem som: Abu Bakr, ’Umar, ’Uthman, Ali, Hasan, Mu’awiyah, Yazid, Mu’awiyah ibn Yazid, Marwan, ’Abd al-Malik ibn Marwan, Yazid bin ’Abd al-Malik, Marwan bin Muhammad bin Marwan, As-Saffah… Efter detta fanns det 27 kalifer från Bani Abbas.

   Om vi endast räknar tolv av dem når vi bara till Sulayman. Om vi tar den bokstavliga meningen har vi bara fem av dem, och dessa är de fyra Rättfärdiga Kaliferna, och ’Umar bin ’Abd al-Aziz…

   Jag förstår inte meningen med denna Hadith.
   [Ibn al-‘Arabi, Sharh Sunan Tirmidhi, 9:68-69]

   Al-Nawawi: Det kan också betyda att dessa tolv imamer kommer att finnas under Islams överhöghet. Tiden då Islam kommer att vara en dominerande religion. Dessa Kalifer kommer, under deras styre, att lovprisa religionen.
   [Al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim ,12:202-203]

   Den kända lärda al-Dhahabi skriver i Tadhkirat al-Huffaz, vol. 4, s. 298, och Ibn Hajar al-’Asqalani skriver i al-Durar al-Kaminah, vol. 1, s. 67 att Sadruddin Ibrahim bin Muhammad bin al-Hamawayh al-Juwayni al-Shafi’i var en stor hadithlärd. Densamme Al-Juwayni berättar att Abdullah ibn Abbas (r) meddelar från Profeten (s) som sade, ”Jag är Profeternas chef och Ali ibn Abi Talib är efterträdarnas chef, och efter mig kommer mina efterträdare att vara tolv, den första av de är Ali ibn Abi Talib och den sista av dem al-Mahdi.”

   Al-Juwayni berättar också att Ibn ’Abbas (r) berättar att Profeten (s) sade:
   ”Mina kalifer och efterträdare, och Allah’s bevis bland sina skapelser är säkerligen tolv efter mig. Den första av de är min broder och den sista av dem är mitt (barn) barn.”

   Han tillfrågades: ”O Allah’s budbärare, vem är din broder? Han sade, ”Ali ibn Abi Talib” varpå han tillfrågades, ”Och vem är din son?”

   Den helige Profeten (s) svarade: Al Mahdi, den som kommer att fylla jorden med rättvisa och jämlikhet när den kommer att vara fylld på brädden med orättvisa och tyranni. Och vid Den som har sänt mig som en varnare och en givare av goda nyheter, även om denna jord skulle ha en endaste dag kvar att existera, skulle den Allsmäktige Allah förlänga denna dag till dess att han sänt mitt barn Mahdi, varefter han kommer att få Ruhullah ’Isa ibn Maryam (a) att nedstiga och be bakom honom (Mahdi). Och Jorden kommer att upplysas av hans utstrålning. Och hans makt kommer att nå både öst och väst.”

   Al-Juwayni rapporterar också att Profeten (s) sade: ”Jag och Ali och Hasan och Husayn och nio avkomlingar från Husayn är de renade och de ofelbara.”
   [Al-Juwayni, Fara’id al-Simtayn, Mu’assassat al-Mahmudi li-Taba’ah, Beirut 1978, s. 160.]

   Bland alla islamiska skolor, är det endast Shi’ah Imamiyyah Ithna ’Ashariyyah (tolv-imamsskolan) som tror på dessa individer som de Tolv rättmätiga efterträdarna till Profeten (s) och som får sin förståelse av Islam från dem.

   Ville du veta namnen på dessa 12 imamer? Här är dom:
   De tolv imamer som efterträdde profeten Mohammed var:

   1. Ali ibn Abu Taleb
   2. Hassan Modjtaba
   3. Hussein al shahid
   4. Ali Zein al Abedin
   5. Muhammad al-Baqir
   6. Jafar as-Sadiq
   7. Musa al-Kazim
   8. Ali al Reza
   9. Muhammad Jawad at-Taqi
   10. Ali an-Naqi
   11. Hasan al-Askari
   12. Hadi al Mahdi

   Varje en av dom lovprisade Allah, Profeten och Islam mer än någon annan. Som al-Nawawu sa ”Dessa Kalifer kommer, under deras styre, att lovprisa religionen.”. Om du kollar upp de övriga khalifer (förutom de 12 nämnda) kommer du finna att ingen av de andra lovprisade religionen så som de gjorde.

 3. #5 av Ala på 28 juni, 2010 - 09:32

  Subhanallah, så fint!
  Jag minns att min far har berättat denna historia. Tack för påminnelsen =)

  • #6 av MammaMarie på 28 juni, 2010 - 11:57

   Det tror jag säkert han har. Historien är välkänd då denna, till synes lilla, händelse hade så djupgående följder som sträcker sig ända in till våra dagar….

 4. #7 av Musa på 29 juni, 2010 - 00:23

  Jag älskar denna historian. ….

  Så okunnigt av muslima, så ologiskt att man inte fattar. Imam Hanbal,lr Shafee osv såg aldrig profeten(saw) någonsin, och det fanns definitivt inga hanbali lr shafee på profetens(saw) tid. På samma sätt som ahadith till Alis (as) ära ändrats till Abubakr eller Umars ära ser man att dom fortfarande gör så med andra historier.
  , Allama Hilli debatterade sedan med högsta lärda från andra sunnimuslimska skolor själv i palatset, och vann alla debatter så klart att kungen valde att införa shiaislam som statsreligion och de lärda som debatterade honom erkände sig förlorade. Vilken man Allama Hilli var, alhamdullilah att vi har såna personer i shiaislam

  • #8 av MammaMarie på 29 juni, 2010 - 08:03

   Musa: Ja historien är underbar. Det är en fröjd överhuvud taget att lyssna på den fantastiska intelligentian vi har hos oss. Män som Allama Hilli och andra är ändå bara en bråkdel i kunskap och logik i jämförelse med imamerna. Tänk om man levde på den tiden där man kunde fått se en imam eller Profeten gå förbi en på gator och torg!! Jag vill gärna tro att jag skulle varit en av dom som tog upp deras tid med frågor…..

 5. #9 av Musa på 29 juni, 2010 - 12:57

  Ja eller hur Marie, att se deras skinande ansikte, tänk bara . . . Att mkt folk inte insåg vilken tur dom hade på den tiden. Det kanske är meningen med att den sista imamen inte är direkt med oss nu , att man ska uppskatta honom och verkligen förstå vilken välsignelse hans närvaro är, och förtjäna honom.

  • #10 av MammaMarie på 29 juni, 2010 - 14:34

   Musa:

   Profeten sa ju till sitt folk att de är ingenting i jämförelse med muslimerna som kommer efter dom, eftersom dom tror från svart på vitt (dvs de läser – om Islam, och tror). ”De är mina bröder”, sa Profeten… ”och vi då?”, frågade de som satt där. ”Ni är mina vänner”, sa han. ”Jag är framför er – och det finns de som inte tror”, sa han…..

 6. #11 av Musa på 29 juni, 2010 - 16:54

  Ja Marie det stämmer, de som är rättfärdiga muslimer nuförtiden lär få stor belöning med tanke på omgivning och tid. Hoppas vi är bland dom.

 7. #12 av Tanzil på 15 juli, 2010 - 00:18

  Wah! Så vackert! Tack Marie!

  • #13 av MammaMarie på 15 juli, 2010 - 09:22

   Vasego Tanzil, ja det är en underbar historia faktiskt.

 8. #14 av Somaiyah på 16 juli, 2010 - 23:05

  Assalamo alaykom,

  Ärligt talat ser jag ingen koppling mellan att shia skulle vara rätt för att de fyra lagskolorna inte fanns på profeten Mohammads s.a.w. tid. Att Ali r.a. var med, samt blev muslim i mycket tidig ålder, är inte heller ett bevis för att shia är rätt. Det finns så mycket mer än detta, men jag tänker inte sitta och argumentera. Jag kan bara inte förstå varför man tror att det är ”bevis” för eller emot?

  • #15 av MammaMarie på 16 juli, 2010 - 23:57

   Somaiyah:

   En person som levde hela sitt liv i Profetens närhet och därmed fick mer information än andra – då även privat tid spenderades tillsammans, bör väl ändå vara mer tillförlitlig som källa än personer som inte ens levde med Profeten på hans tid??!

   Profeten hade betydligt mer att förmedla människor,
   men de kunde ännu inte bära den informationen – då kunskapen inte var på den nivån att de skulle kunnat förstå den. Precis som Jesus sade till sina lärjungar : ”Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu.” (Joh 16:12) och sen berättade han om sin efterträdare som i Bibeln benämner honom som ”sanningens ande” (Muhammed förstås) som ska förtälja allt kvarvarande….

   Detta kunde förstås inte Profeten Muhammed (s) säga, då han var den siste profeten. Men han måste ändå berätta allt för någon som kunde vidarebefordra hela sanningen till senare generationer. Någon som kunde förmå att ta emot hela sanningen… detta var Imam Ali, som sedan vidarebefordrade detta till sin efterträdare, som i sin tur vidarebefordrade till sin efterträdare….osv. Läser du Nahjul Balagha (Vältalighetens Höjdpunkt) som är en sammanställning av Imam Alis tal och brev så förstår du hur mycket kunskap Profeten gav vidare till honom.

   Det är otroliga beskrivningar om Gud, skapelsen, vishet, moral, etik, lösningar på problem – utdragna ur Koranen ( då han, av den kunskap han fick, förstod den esoteriska meningen i varje ord i Koranen)… osv… av vilka vi idag bara kan förstå en bråkdel utav.

   Om du skulle titta på en filmatisering utav det sätt forskare idag anser att jorden skapats, hur jorden såg ut de första miljoner åren… och sedan lägger texter ifrån Nahjul Balagha ovanpå som text, så kommer du få gåshud av den exakta beskrivningen. Du kan läsa ett ex här nedan… bara ETT av flera tal han har i boken:

   https://mammamaries.wordpress.com/2010/02/13/varldens-skapelse/

 9. #16 av zulqarnain på 31 oktober, 2012 - 08:19

  Trevligt och höra denna Muslimas påstående 🙂 Irans statsreligion blev shia under Safavdi dynastin och det var flera år hundranden efter 1200-talet!
  Men sanningen är att Iranier har alltid varit Imam Alis anhängare, vilken framkommer även i nahjul balagha där Imam Ali nämner Iranier.
  och tyske författaren som skrev boken mohammad och ayesha har även skrivit en annan historisk bok, Hussein och Iran. han påstår att när Imam Hussein lämnade Saudiarabien och reste till Kufa så var hans riktiga mål Iran, detta kan även bestrykas att vi Karbala sa imamen att han vill lämna detta land och gå till Persien vilket förnekades!
  Han skriver att i persien så fanns det två härskare som inte kom överens med varandra och ena av dessa var sonen till den general som stupade i kriget mot araberna i slaget ”kedjornas slag” han hete Giv och var son till härföraren Rostam Farrokhzad och dessa två ledare kunde endast enas på ett vilkor och det var ifall Imam Hussein tog på sig ledar manteln.
  Så man hade bett Imam Hussein och få 2 armer under sin ledning men Imamens sändebyd ansåg att det inte var möjligt i detta skedde eftersom yazid ska utropa krig mellan AJAM och arab och underminera Imamens ledarskap.
  Så Giv gav sig av till Kufa för att träffa Imamen där och en arme var i högsta beredskap i Iran för att sändas över.
  Befolkningen i Kufa vid den tiden var majoriteten Iranier och jag har hört historier om att Kian som var mukhtares vän såg slaget i karbala men kunde inte ingripa och hans belöning var att han fick döda Shemr med sina egna händer!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: