Att känna Gud – 13

…. forts om Vetenskapliga termer

https://i2.wp.com/www.turban.se/wp-content/uploads/2010/03/den-allsmaktige-den-naderike-varldarnas-herre-rader-over-domedagen.jpg

Om religionens regler och principer låg inom ramen för mänsklig forskning, bevisföring och tycke, skulle det inte finnas något behov utav apostlar eller profeter. Vi kunde ha uppfört det själva, precis som en forskare och en producent tillsammans konstruerar en maskin.

Människan har hittills inte kunnat hävda att han har forskat inom och bemästrat alla hemligheter på denna jord, eller påstå sig veta allt som finns att veta. Människan utvecklas fortfarande. Han måste ofta rätta till sina fel. Och han har fortfarande mycket okunskap som behöver omvandlas till kunskap.

Låt oss nu undersöka den vetenskapliga domänens gränser, och vilka problem vetenskaperna har rätt att uttrycka sina åsikter om. Har omfattningen av deras verksamhet, och sfären av deras undersökningar, blivit fixerad inom bestämda gränser?

Det ämne som de experimentella vetenskaperna måste studera är den materiella världen – dvs. enbart materiella fenomen. De vetenskapliga verktygen, och de åtgärder som används för att uppnå dess mål, består av observationer, hypoteser, kontrollerade experiment och bevisföring.

De sysselsätter sig med världen och dess ting, från det största till det minsta. Därav bedöms de vara objektiva och opersonliga. Om deras upptäckter stämmer överens med den yttre världen, accepteras de. Om inte, avvisas de. Tester visar hur en upptäckt överensstämmer med världen runt omkring den.

Vilken vetenskaplig undersökning har rätt att tränga igenom sfären av tro och övertygelse? I vilket läge får de experimentella vetenskaperna kontakt med Gud?

Faktum är att de experimentella vetenskaperna inte har någonting att göra med en människas tro eller brist på tro. Eftersom naturvetenskapernas sfär innefattar naturfenomen, kan de inte uttala sig om Gud, vare sig negativt eller positivt.

De 5 sinnena kan inte uppfatta Honom, Han innefattas inte av tid-rum förhållandet. Hans väsen är allvetande och självförsörjande. Han har inget behov av något utanför Sig själv.

Läs varenda bok om experimentella vetenskapen: du kommer inte finna något experiment som kan testa Gud eller något av Hans attribut. Gud är inte ett naturfenomen, inga experiment kan sammanställas för att testa en hypotes om Honom.

 1. #1 av DarkAtheist på 27 april, 2010 - 06:19

  Kallas också ”arguments from ignorance”.

  • #2 av MammaMarie på 27 april, 2010 - 07:33

   Man kan inte kalla det för det eftersom hela skapelsen är ett bevis för en Skapare. För MIG räcker det – förmodligen behöver du annan sorts bevis.

   Ser du en byggnad så tänker kanske du att den är ett ”naturligt urval”/slump/evolution…. eller liknande. JAG förmodar däremot att det finns en byggherre bakom skapandet utav den byggnaden, och så är det med allt. Ser man något så är det skapat – oavsett om du tror på det eller inte.

   Man kan förneka skaparen av en bil,t.ex, i hela sitt liv och påstå att bilen uppkommit av en slump, men det förändrar inte det faktum att det finns en biltillverkare.

   ………något har försvunnit i min kommentar, förstår inte hur det gick till, men jag lämnade även denna länk, som försvann ngn stns. Här är den i alla fall:
   http://mammamarie.se/2009/05/gud/

 2. #3 av zahra på 27 april, 2010 - 21:03

  hejhej inshallah allt är bra med dig syster .
  Jag undrar om du kan förklara vrf shia muslimerna slår ihopp bönen alltså duhur och aser maghrib och isha?

  • #4 av MammaMarie på 28 april, 2010 - 06:42

   Zahra: det ska jag absolut göra, men lite senare. Har lite för mycket just nu för att svara längre på en kommentar.

 3. #5 av Jan på 28 april, 2010 - 18:08

  Det står dig helt fritt att tro på en skapare och hur den skaparen är, men låt det stanna vid troende! Fram till dess att du kan leda i bevis att skaparen existerar/har existerat finns det ingen grund för några som helst krav på att jämställa gudstro med vetenskap.idag är det intill visshet gränsande sannolikhet bevisat att världen som den ser ut idag har tillkommit genom en planlös evolution. Längre än så kan inte någon vetenskap annat än matematiken komma i bevis (du kan aldrig vetenskapligt bevisa att någonting är på ett visst sätt. Bara motbevisa det. Och hittills har ingen lyckats motbevisa evolutionen). Men som många religiösa ledare framhåller; att evolutionen är ett faktum är inget bevis för att gud inte existerar, det är bara ett bevis mot Intelligent Design.

  • #6 av MammaMarie på 28 april, 2010 - 19:38

   Tack för att jag är fri att tro på en skapare, nu kan jag sova gott!

   Inläggen om Att känna Gud handlar just om att man inte kan visa genom experimentell vetenskap att Gud finns, eftersom all sådan vetenskap handlar om mått, vikt, längd, siffror mm, och varför sådant inte kan avkrävas….Eftersom Gud inte tillhör vår medvetna dimension kan Han inte läggas under lupp – kanske du redan vet.

   ”idag är det intill visshet gränsande sannolikhet bevisat att världen som den ser ut idag har tillkommit genom en planlös evolution.”, säger du. Intressant.

   Evolutionsläran kräver att jorden är mycket gammal.
   Därför är dess geologiska paradigm ”uniformism”, dvs att jordens geologiska formationer är bildade av långsamma processer under långa tider. Jorden är dock full av tecken på katastrofism, dvs att de geologiska formationerna är bildade snabbt under en eller flera stora katastrofer under jordens historia.

   Till dessa tecken hör hela den sedimentära kolumnen
   (som indikerar att den är bildad under en översvämningskatastrof) samt största delen av det fossila materialet (som tyder på plötslig, överraskande död och begravning). Dessutom finns gott om trovärdiga dateringsmetoder som pekar mot en ung jord. Evolutionsläran kräver en gammal jord för den biologiska utvecklingen. Ett förutsättningslöst studium av jordens geologi verkar dock inte förse den med det.

   ”du kan aldrig vetenskapligt bevisa att någonting är på ett visst sätt. Bara motbevisa det”
   . Har jag gjort det nu?

   Vad är det för religiösa ledare som påstår att evolutionen är ett faktum??! Om de är religiösa och tror på Gud, varför skulle de då påstå att det inte finns någon Gud?! Vad är det för fånigheter! Trams! Och var skulle denna ”intelligens” komma ifrån, från ingenstans?

 4. #7 av DarkAtheist på 3 maj, 2010 - 16:31

  Du har inte riktigt motbevisat evolutionsteorin, utan snarare citerat Anders Gärdeborn, ID-förespråkare.
  Jag däremot erkänner gärna att jag tar hjälp av riktiga forskare när det kommer till vetenskapliga fakta.

  Sedimentära kolumnen – motbevisad:

  Var god nämn de ”trovärdiga dateringsmetoder” och vetenskapsmän som står bakom dessa trovärdiga metoder. Evolutionsläran KRÄVER inte en gammal jord men stöds av det faktum att jorden är mycket gammal.
  En ung jord – motbevisad:

  • #8 av MammaMarie på 3 maj, 2010 - 18:29

   Klart jag längtat! :)! Alltid intressant att diskutera med oliktänkande – även om du är oerhört irriterande ibland 😉 !

   Jag kan ju inte påstå att jag är en vetenskapsman som sitter och forskar inom genetik, geologi, astronomi el dyl. Varför skulle jag göra det? Naturligtvis citerar jag andra och tar uppgifter ifrån andra – liksom du gör. Jag låtsas inte vara något som jag inte är…

   Hur gammal anser du att jorden bör vara för då allt som funnits här beror utav slumpen? Om jorden idag är 5 miljarder år gammal – så är den gammal, för OSS. Men det första livet som uppstod, uppstod inte för 100 år sedan – jorden var betydligt yngre då. Jorden skulle kunna vara 100 miljarder år, och ändå vara för ung för att slumpen skulle fungera.

   Skulle man skriva 50 000 svenska ord på papper, och sedan klippa ut dessa – ord för ord – och sedan slunga dom runt i en hatt: och sedan vända på hatten så att alla ord faller, slumpmässigt, ned: hur stor är chansen att dessa ord bildar en intelligent fras (som ett förstadie)… eller en intelligent konversation (som ett lite högre stadie)… eller kanske en vetenskaplig rapport?

   Är det troligt att ju fler gånger man skakar om hatten/orden och
   tömmer den, så höjs chansen att någon intelligent formulering kommer att uppstå? Om vi kunde stå så och skaka hatten och tömma den, i låt oss säga 5 miljarder år, ökar det chansen att det slutligen kommer ut en intelligent och vetenskaplig avhandling på korrekt svenska framför våra ögon?

   Kanske löjlig jämförelse, tycker du förstås, dessa pappersbitar innehåller ju inte intelligens och medvetande att kunna styra sig på något sätt. Men enligt vad jag förstår utav evolutionsteorin, så var inte heller de partiklar som skapade universum heller intelligenta – då intelligens innebär input av information från något håll, och ni tror inte på att det finns någonstans där denna typ utav information skulle kunna komma ifrån. Alltså har allt skapats av slumpen utvalda ”krockar” och bildande utav allt som idag är…

   I mina öron låter evolutionsteorin lika trolig som hatten och de urklippta orden.

   ”Du måste kunna se skillnaden på ett uttalande som: ”Gud gjorde det men vi vet inte hur” och ”vi vet inte, därför ska vi ta reda på det”.”, säger du.

   Jag säger: ”Gud gjorde det, men vi vet inte hur – låt oss försöka ta reda på det!”

   En tro på Gud innebär inte att man sätter sig i en grotta och inväntar döden… om det var det du trodde. Du känner säkert till Islams påverkan på modern vetenskap och forskning, då Islam från början uppmuntrade utforskandet utav Gud – genom att lära känna skapelsen och hur den är uppbyggd. Medan det Kristna Europa var i mörka medeltiden, befann sig den Islamiska delen av världen i kunskapens ljus….

 5. #9 av DarkAtheist på 4 maj, 2010 - 09:44

  Problemet är att denne Gärdeborn inte har någon som helst forskning att backa upp sina uttalanden med. (Han går helt på känslomässiga argument.) Hans argument kan därför motbevisas av en måttligt vaken gymnasieelev.

  Beträffande hatt och lappar, ett ord: naturligt urval. Finns ett kul test här som tex Dawkins använt sig av för att förklara just din fråga
  http://www.evolutionsteori.se/artiklar_naturligturvalmotslump.asp

  Och vad skulle kunna falsifiera att just islams gud skapade allt?
  Så länge du hävdar att islams gud är bortom vetenskapens fält kan du inte heller hävda att denne bör ha samma giltighet. Att du eller profeten Muhammed ”kände” guds närvaro är noll värt för oss andra utan objektiva bevis.

  Intressant med historiskt perspektiv, dock är jag övertygad om att ett dogmatiskt system är antitesen för vetenskapliga framgångar. Ta tex nobelpriset, muslimska forskare lyser med sin frånvaro. Problemet med en religion utan reform blir att allt ska vägas mot kätteri.

  • #10 av MammaMarie på 4 maj, 2010 - 11:33

   Angående ”islams Gud”:

   Alla gudar syftar till syvene o sist till en o samma GUD. Människor har alltid varit medveten om Gud – den vi inom islam kallar Allah, inom judendomen El, kritendomen…kanske JHVH. Men ibland har människan varit ytterst enkel o kanske haft svårt att tillbe något till synes ”abstrakt”. Då har folk tillverkat t.ex stenstoder eller bilder som representerat vissa epitet hos Gud som beskriver Hans egenskaper. Han har minst 99 sådana:

   Rahman – Den Oändligt Gode, Barmhärtige
   As-Salam – Freden, Välsignaren, Fredens Källa
   Muhaymin – Beskyddaren
   Mutakabbir – Den Oerhörde
   Al-Ghaffar – Den För Evigt Förlåtande
   Qahhar – Segraren
   Al-Hakeem – Den Vise
   Al-Hadi – Vägvisaren…….osv

   Oden; som var den ”rasande” krigsguden – Segraren, Den Vise, den som kände till det förutbestämda osv
   Frej; som råder över alltings tillväxt – Livgivaren
   Tor; ”dundraren” Beskyddaren …särskilt av bönder…och den Rättvise…………osv.

   Man kan fortsätta hur långt som helst, det är samma inom alla icke-Abraahamiska religioner. Varje gud de har bär namn av en eller flera egenskaper hos Gud. Ibland sätter de inte stenar o avbilder – de sätter personer i stället och kallar dom ”Beskyddaren”, Den Vise” osv….

   Angående Nobelpriset hoppas jag verkligen att du skojar..?! Du verkar ju intelligent och kunnig, varför argumenterar du med detta? Alla vet ju att Nobelpriset används som ett politiskt instrument – i första hand – och som en vetenskaplig kompass – i andra hand!

   Ta bara Nobels Fredspris, som getts till ett antal mycket personer på väldigt suspekta premisser: sista Obama – För skapandet av ett nytt klimat i internationell politik… har det verkligen blivit ett nytt klimat? Vilket skillnad? Arafat, Peres och Rabin, – För arbetet att möjliggöra en fredsprocess i Mellanöstern: Är det fred….eller? HAR det varit fred NÅGONGÅNG sedan dess…? Varför inte ge priset till någon som verkligen utfört något meningsfullt under åren som gått – för fred? Graamen Banks, Muhammed Yunus var ett av de bästa i modernt tid, anser jag. VERKLIGEN att synliggöra en insats från gräsrotsnivå….. en muslim förstås.(även om jag inte anser att det har något med saken att göra, det var du som tog upp det:) )

   Den som de senaste 7 åren verkligen förtjänar detta pris är Ayatollah Sistani i Irak, det har varit mycket diskussioner i världen om detta, men inte i Sverige. Varför: svenska media tar inte upp det, då det skulle göra det politiskt jobbigt för Nobelkommittén att motivera varför de INTE ger det till honom. För det skulle de aldrig, en muslimsk högste ledare som Nobelprisvinnare!!! Aldrig. Jag kan dessutom meddela att han skulle aldrig ta emot det heller, men såna saker avgör inte deras nominering.

   . Det är tack vare honom – och inget annat –
   som det inte är ett inbördeskrig i Irak, och inte heller något våld emot amerikanska soldater – som definitivt skulle ha varit fallet utan honom. Folket kokar, det är Sistani som stoppar dom eftersom de lyssnar och litar på honom. Han är och har alltid varit en stor fredsivrare, liksom de allra flesta Ayatollahs.

   Det är inte politiskt korrekt och hållbart att utse muslimer,
   däremot att utse judar – att kyssa deras häck är ett stort plus i USA:s arsle och därmed står Sverige ännu i respekt med USA och definitivt med Israel. Trots att judar representeras endast av ca 30 000 personer av världens enorma befolkning, är de överrepresenterade bland Nobelprisvinnare… fast det kanske beror på evolutionen? ;). Vore det så att de var mer intelligent än resten av mänskligheten så motbevisar ju även DET den teorin… varför skulle de i så fall inte vara fler? Varför består resten av världen av, tillsynes, losers – då de inte är judar? ( se där jag fick i alla fall in lite evolutionsargument i den diskussionen:) 🙂 )

   http://www.abovetopsecret.com/forum/thread124732/pg1
   http://www.airliners.net/aviation-forums/non_aviation/read.main/913237/
   http://www.chaldeanchat.net/forums/showthread.php?t=3915
   http://www.breakingchristiannews.com/articles/display_art_pf.html?ID=330

  • #11 av MammaMarie på 4 maj, 2010 - 12:31

   Nu har jag kollat in länken du skickade. Jag hade verkligen hoppats på något mindre löjligt…. detta är ju inmatad information (intelligens) som styr det system som visas där. I universums skapande fanns ju ingen sådan intelligens – av vad jag förstått utav evolutionsteorin. Så argumentet syns väldigt konstigt för mig.

   Man går från slump och kallar det för naturligt urval, har jag förstått är mer populärt i dagens evolutionskretsar. Det låter liksom bättre. Men naturligt urval förutsätter ju att något redan FINNS, är skapat, och sedan förbättras detta skapade med tiden…. eller hur?

   Det svarar ju inte alls på frågan
   om hur livet skapades. (liv menar jag ALLT liv, bakterier, människor,djur, vegetation mm).

   Ni menar att partiklar krockade och krockade och plötsligt uppstod – vadå? En hel människa? Eller började det med en lever ( eller en del av leverns system)? och sedan byggdes människan upp på denna? Eller ett skellett, eller hjärta eller var det blodsystemet som först skapades? Naturligtvis inte. HELA varelsen måste ju skapas på en gång. Annars överlever inte det som spontant har uppstått – för att sedan föras vidare.

   Du menar kanske att vi utvecklats ifrån amöbor? Räcker 2155 generationer för att en amöba ska bli till människa? (ex från den evolutionsgenerator du hänvisade till). Menar ni verkligen att en människa är så simpel i sin skapelse? Jag ska vara generös och säga 10 000? OM det skulle vara så skulle det säkerligen behövas miljarder och åter miljarder generationer att komma hit, och så länge har inte människan funnits.

   Det är nästan hjärtskärande, sorgligt, att se hur krampaktigt man vill hålla sig borta från tanken på en Gud:”bara för att det är rätt att inte slumpen har skapat ögat och annat, betyder det inte att det är Gud eller något annat övernaturligt väsen”, skriver han…. och resonerar även du. Som om det skulle vara en stor förlust att det skulle finnas en Intelligent Designer av allt. Folk bygger hela sitt liv i att motbevisa Guds existens, som om livet självt hängde på det :). Man vill nästan krama om er och säga ”det är okej, du FÅR tro på detta, jag ska inte försöka övertyga dig eller tvinga dig till annat” 🙂

   För att hänvisa till mitt förra svar så kan jag säga att det är inte för ingenting som Islam är på frammarsch idag. Då Islam alltid gått hand i hand med vetenskapen så ökar antalet (konverterade) muslimer i takt med att vetenskapen går framåt. En fördröjning finns förstås eftersom Islam inte varit på tapeten på många generationer och därför inte varit särskilt tillgänglig s.a.s. så man har inte känt till det. Men andra religioner backar däremot i takt med vetenskapliga framsteg.

   Islam har samma Gud som de andra religionerna, men tillhandahåller intelligenta, logiska och vetenskapliga svar. Ingen muslimsk ledare påstår saker inom vetenskapen som ännu inte bevisats – liksom vilken vetenskapsman som helst. Absurda påståenden som att jorden skulle vara ca 6000 -10 000 år gammal har aldrig kommit ifrån islamiskt håll. Koranen pratar om forna människosläkten som funnits före oss. Liksom vi idag vet att det funnits.

   Koranen ska inte användas som vetenskapsbok, men den tillhandahåller oss ”nycklar”, för 100 tals generationer in i framtiden, att kunna verifiera Koranens äkthet – att den kommer ifrån Skaparen och inte från en man i öknen för många århundraden sedan, som knappast skulle kunnat sitta på dessa kunskaper. Hade HAN skrivit Koranen skulle han förmodligen genomgående pratat om den tidens förhållanden; vilka baserades på stamfejder, krig och makt, karavaner, handelsfrågor, öken osv…. inget djupare än så. Men Koranen pratar inte om dessa saker särskilt mycket. Knappt några procent – allt sammantaget.

 6. #12 av DarkAtheist på 6 maj, 2010 - 20:25

  Det skulle bli ett ofantligt långt inlägg om jag skulle svara på allt du skrev, nöjer mig med några nycklar så får du komma tillbaka om du tyckte jag hoppade över nåt.

  Du har varit inne på spåret att Islams gud är alla gudar som någonsin funnits i en (utom de som torde räknas till avgudar?)
  Fine, men det besvara ändå inte varför den tolkningen skulle vara rätt.
  Tor beskrevs som åskguden pga avsaknad av kunskap om naturen.
  Om vi nu kan bevisa att Tor inte ligger bakom åska, vilken anledning finns att ge Allah mer trovärdighet?

  Angående nobelpriset var jag mer inne på de vetenskapliga priserna, kan hålla med om att många fredspristagare varit tveksamma. Detta är dock en annan diskussion.

  Hjälp för att förstå evolutionsteorin står att finna i titeln till Darwins mest (ö)kända bok; Om arternas uppkomst genom det naturliga urvalet. Detta är grunden i teorin. Att lägga ihop slump med evolution är fel.

  Exemplet är naturligtvis skapat av en människa för att ILLUSTRERA hur processen fungerar. Evolution förutsätter någon form av liv, ja, men hur uppstod livet från början?

  Först krävs en lång kemisk utveckling. Jordens atmosfär bestod till en början mest av vattenånga, kväve, koldioxid och möjligen små mängder av metan, ammoniak och väte. Dessa enkla ämnen kan omvandlas till aminosyror och andra organiska ämnen med hjälp av energi från blixtar och ultraviolett strålning från solen. Undan för undan byggdes det så upp allt större molekyler, bl a proteiner och DNA. De kunde senare kopiera sig själv – alltså en slags enkel fortplantning.

  De livsnödvändiga ämnena kan ha avskilts i små droppar som omgavs av en tunn hinna – en cellmembran. Dessa första celler, urcellerna, livnärde sig på den soppa av små organiska molekyler de svävade i. De utvecklades senare till bakterieliknande celler. Det tog troligen hundratals miljoner år för livet att komma igång. Hur länge har då liv funnits? Ca 3,7 miljarder år. Gott om tid för evolutionen alltså!

  Jag tror att bristen på vettiga demonstrativa bevis för denna intelligenta (diskutabelt) skapare är problemet för mig och många skeptiker. Inte behöver vi ha tillåtelse att tro, den saknas pga bättre och mer övertygande förklaringar.
  Islam (enligt Iran) har ju tvärtom problemet att om du INTE tror då ska du dödas:
  ”Avfällighet, förolämpande av profeten samt spådom är brott som enligt lagförslaget obligatoriskt ska ge dödsstraff. 196 parlamentsledamöter röstade för, sju röstade emot och två ledamöter lade ner sin röst.”

  • #13 av MammaMarie på 6 maj, 2010 - 23:12

   Du får verkligen ursäkta mig för mina vansinnigt långa svar: men det är DU som öppnat mitt spjäll, så du får väl skylla dig själv ;)!


   Intressant är att du kommer med
   hypotetiska teorier, som du först och främst inte kan bevisa att det gick till så – inte heller kan du/eller någon, påvisa att DNA skulle skapas spontant i naturen på det sätt du påstår. Det går inte bara med en massa ”hitt’ på”, man kan fantisera runt hur mycket som helst – och det som låter klokast ( eller minst dumt, om jag får säga ) vinner :)! Kul för dig, men tyvärr har dessa teorier inte särskilt mycket hållbarhet.

   “Motsatsen till tro skall vila på vetenskaplig grund i min värld, och där tycker jag att agnosticismen ligger.”, kanske ett citat du hört talas om?

   ”Metafysisk sanning är inte subjektiv, den är inte något som existerar “i min värld” såsom i någon fantasivärld jag själv hittat på. Vad man tycker är dessutom helt irrelevant – det som är, det är, oberoende av tycken. Är ateism vetenskaplig? Frågan tycks mig missriktad. Det finns inga vetenskapsmän som har doktorerat i “ateism”, vilket är vad somliga – oftast religiösa – försöker låta påskina. Ateism är blott ståndpunkten att det inte finns någon Gud eller några gudar. Det är inte en “vetenskaplig” proposition, även om den lyder under vetenskapens nollhypotes. Påståendet att Gud inte finns kan vare sig bevisas eller motbevisas, och bör därför inte betraktas som vetenskapligt”….. ganska bra beskrivning från en person som kallar sig för något nytt jag aldrig hört talas om – ”objektivist”!! Vad nu det innebär. http://www.equil.net/?page_id=16

   Angående pratet om Allah: – ordet Allah är det arabiska ordet för Gud. Som t.ex ordet för ”Gud” på engelska är ”God”, ”Dieu” på franska, ”Jumal” på estnisk, ”Gott” på tyska….osv. Allah = Gud: det är inte mer invecklat än så.

   Det har aldrig funnits
   ”alla gudar som någonsin funnits” det är bara Gud=Allah=Gott=Dieu... som funnits – alltid. Det är vi människor som snedvrider vår gudsbild, liksom vi snedvrider världsbilden – vi svartmålar kulturer, raser, människor, grannar….

   Idag är det den som har världsherraväldet som har rätt att beskriva vem Gud är och vad han heter = Pengar – närmare bestämt den allsmäktige Dollarn! Vi gör ALLT för Dollarn, de flesta skulle knäböja inför Obama, Bush eller Reinfeldt… ja vem somhelst, om de blev utlovade pengar för det, det är jag säker på. Och dagens sätt att knäböja inför överhögheten är att gå med på att invadera vilket territorium som helst, säger de att någon specifik grupp är ond och ”vildar” eller terrorister – så bugar alla; dvs böjer sina ryggar och säger medhållande: ”what ever you say, my Lord, what ever you say…”

   Att vi en gång kallat gudarna Tor, Oden, Frey eller dyl har inget med saken att göra – dom är inte användbara längre, nu säger världen ”Clinton sa…Bush sa…..eller Obama sa…” och då behövs egentligen inga bevis efter det.

   ….ursäkta mig, spårade ur ämnet lite,
   men ville bara visa hur vi människor alltid förvrider sanningen.. det är därför ”påminnare” alltid funnits. Gud skickade sådana : de kallas Profeter. Sedan fanns de som behövdes för att skicka lagar och regler – som Profeterna sedan fortsatte påminna om – dessa var Sändebud.

   En säkerhetsansvarig har ansvar över att informera och instruera arbetare om säkerhetsföreskrifter – för deras egen skull. Denna gör det muntligt, samt skriftligt. Ofta hänger föreskrifter vid farliga maskiner också. Men TROTS DET, finns det de som inte sätter på sig hårnät vid farliga maskiner, inte använder hjälm o handkar, inte använder säkerhetssele…osv. Vad kan det bero på?

   – För att vi människor är så. För att minska olyckor måste ansvarig hela tiden visa sig och påminna om dessa regler, annars uppstår en mentalitet på arbetsplatsen att man skiter i dom… det kan t.o.m. börja bli macho om man bryter mot dom, annars är man en mes. Men hotas man utav sparken jämt och ständigt för brytande utav regler, så funkar det bättre… men inte helt. För vi människor tror oss alltid veta bäst.

   http://www.1001inventions.com/1001inventions

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: