"Därför är Shi’a inte muslimer"

Jag fick en fråga ifrån Samira:

________________________________________

”Asalam alekom :)

Såg den lilla debatten här ovan..tänka länka er till en länk :)

http://islamiskbloggare.bloggspace.se/1054475/Shia-vilse-ledande-sekt/#

detta är inget personligt påhopp eller något från min sida – jag säger endast Allah har den rätten att döma och ingen annan. Men skulle gärna vilja höra era argument/åsikter om det som har skrivits om ”siha islam” bara för kunskapens skull

Salam aleykom :)

______________________________________________

Jag respekterar din fråga och är glad att du ställde den. Det är just detta jag blir glad över; när muslimer hör konstiga anklagelser om islam och muslimer, och istället för att prompt svälja allt så går man och frågar de anklagade om innehållet stämmer.

Att söka kunskap är en välsignelse och hur ska man få veta om man inte frågar?

Jag har visserligen pratat om detta i tidigare inlägg och funderingar men kommer att besvara det igen här nedan. Jag önskar själv jag hade min ”egen” sunnimuslim att fråga saker som jag undrar över, och som man kan få raka svar utav utan att bli förnärmad. För anklagelser haglar ibland till höger och vänster och min filosofi är att inte tro på något som jag inte först fått bekräftat ifrån säker källa: dvs de anklagade.

Det man läser när man öppnar den länk som jag fick från Samira kan man läsa följande påståenden/frågor:

Därför är Shi’a inte muslimer

1. Är den som skymfar Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) på det vidrigaste sättet, Muslim?

– Jag medger att det låter illa när folk gör såhär och jag ska inte påstå att det inte sker. Men att skymfa eller inte skymfa folk tillhör inte de grundläggande sakerna man måste följa o erkänna för att kalla sig för muslim.

Det enda som gör att man inte kan kalla sig muslim är att man inte tror o erkänner exvis att det bara finns EN Gud, att Muhammed är Guds Sändebud och att Koranen är det sista Budskapet, Domdagen… Om man tror på en eller två av dom men inte resten – då är man inte muslim. Då talar vi om någon helt annan religion. Och shia tror på och accepterar alla dessa punkter och lever efter de 5 grundpelarna inom Islam.

Profeten sade också:
”Om någon anklagar någon för fusuq (genom att kalla honom en Fasiq) eller anklagar honom för kufr, skall en sådan anklagelse revertera till honom själv (anklagaren) om den anklagade är oskyldig.”

2. Är den som anklagar ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) för otukt efter att Allâh frikände henne ovanför den sjunde himlen och på så sätt anklagar Qur’ânen för lögn, Muslim?

– Ingen Shia med vett i huvudet anklagar henne för otukt. Hon är från Profetens fruar och är fri från all sådan typ av synd. Den som anklagar oss för att anklaga henne, anklagar egentligen henne indirekt, för påståendet om oss är ren och skär lögn och ska endast behandlas som sådan.

3. Är den som säger att nästa alla Sahâbah blev avfällingar för att de inte lät ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) vara förste efterträdare, Muslim?

Svaret på det frågan kan du läsa här.

4. Är den som säger att ´Alî bin Abî Tâlib och de Tolv Imâmerna är felfria, då endast Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är det, Muslim?

Här förklaras Imamatet för dig som inte förstår

5. Är den som dyrkar vissa skapelser, levande såsom döda, ber till dem, gör Tawâf runt deras gravar och säger att en vallfärd till Karbalâ’ motsvarar en vallfärd till Ka´bah, Muslim?

– Det finns INGEN shia som tillber någon levande eller död skapelse. Inte heller gör någon shia Tawaf runt deras gravar… detta är lögner o åter lögner som jag inte förstår hur de som uttalar dom kommer undan med det. Tar inte muslimer själva reda på fakta sedan de får höra häpnadsväckande ”fakta” om andra som kallar sig muslimer? Sitter dom bara där och frivilligt låter sig hjärntvättas?

6. Är den som låter sina barn vara skapelsers tjänare och namnger dem med namn som ´Abdul-Husayn, ´Abdul-Kâdhim, ´Abduz-Zahrâ’ och dylikt, Muslim?

– Har personligen aldrig hört talas om någon som heter såhär: men åter igen så tillhör inte detta grunderna för att vara muslim.

7. Är den som säger att Djibrîl bedrog budskapet och kom med den till Muhammad i stället för ´Alî, Muslim?

– Jag har varit muslim och shia i över 22 år och jag har aldrig, ALDRIG, hört ett sådant absurt påstående bland shia. Första gången jag hörde det var från denna sajt och det är förbluffande att folk, som Gud begåvat med hjärnor, inte använder dessa genom att själva ta reda på hur det skulle kunna vara möjligt för en muslim att påstå något sådant. En ängel kan inte göra fel och är, av Gud, destinerad att göra det Gud ålägger denne att göra. Alltså kan inte en ängel hamna fel – och särskilt när det gäller det viktigaste av alla Budskap Gud sänt oss… dvs Hans religions sigill…. skulle han tillåtit en ängel göra fel? Om nu ängeln gick fel en gång… skulle Gud låta honom göra det ännu en gång? Dumheter, allt är dumheter.

8. Är den som tror på att Domedagen handlar om att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familjs fiender återupplivas för att straffas och att Mahdî den Väntade kommer hämnas Muhammads familj och att de två första som kommer att straffas är Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ), Muslim?

– Domedagen handlar om att alla människor återuppväcks och får stå framför Gud den Allsmäktige och rannsakas för det man gjort i Jordelivet. Inget annat. ALLA som gör något dumt ska straffas, varför skulle bara Profetens familjs fiender straffas? Helt absurt! Imam Mehdi kommer att hämnas allt förtryck i världen som sker mot alla – både mot muslimer och ickemuslimer – alltså mot allt mänskligt förtryck.

9. Är den som tror på att Mahdî den Väntade kommer att åstadkomma mer än vad Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde, vilket al-Khumaynî sade, Muslim?

– Profeten kom med budskapet och när han lämnade jordelivet hade delar av hans folk anammat det. Men Imam Mehdi kommer att föra hela mänskligheten till Guds religion och under en och samma Ummah – så JA, han kommer att åstadkomma mer på det sättet. Det förringar inte Profetens ställning minsta lilla. Profeten är den största av välsignelser vi fått och ingen blir större än honom. Tror inte NI att Imam Mehdi kommer att föra världen till Islam? Vad tror ni han ska komma o göra då? Vilket är syftet på denna väntan på honom som alla muslimer har?

10. Är den som förklarar otukt vara tillåtet, vilket de kallar för lustgiftermål (Mut´ah), Muslim?

– Nej otukt är otillåtet. Jag kopierar svar från en kommentar hos mig från Bahlool:

Mutah omnämns i sunni som shia hadith. Enligt sunniiterna så stoppade Profeten Muta, vid två olika tillfällen ett tillfälle var vid Khaiber. Det här är sunni hadither som tydligt säger att det var tillåtet men sedan stoppades. Enligt shia så var det tillåtet fram till Kalifen Umars tid, som förbjöd det då.
Om jag ger dig hadith, från dina egna böcker, kommer du då att ändra din åsikt? Kommer du framhärda i din okunskap om historia?
Om du har fel nu om Muta och hadith, kan du inte tänka dig att du har fel i andra ämnen och i andra frågor?

Till sist: Är den som besitter dessa trosföreställningar, eller t.o.m. fler, Muslim?

– Den som skrivit detta har tydligen dålig uppfattning om vad som definierar en muslim. Jag anser att denne bör ta reda på det istället för att göra det krångligt för sig och fråga sig själv och andra sådana typer av frågor. Vet man vad som definierar en muslim så har man ju svaren redan där:

En shia/sunni tror på

1. Tawheed (Guds Enhet)
2. Adl (Guds Rättvisa)
3. Nubuwwat (Profetskapet)
4. Qiyamat (Domedagen)
5. Koranen som sista Budskapet.

Dessa grundsatser måste förstås av alla troende. I fundamentala trosfrågor uppmanar inte Islam till blind tro.

Annonser
 1. #1 av Bahlool på 7 januari, 2010 - 16:17

  Punkt 6
  Enligt islam är det ogillat men acceptabelt med tjänare. Profeten hade dem, kaliferna hade dem, armeerna hade dem. Så om de hade slavar/tjänare, varför klagar man på namn som Abdul Zahra eller Abd el Imam? Så det är fel av en shiit att värdesätta imamer och profeter och säga att jag är deras tjänare, men det är ok att vara slav under Kalifen Omar eller Abu Bakr?
  Den som mördade Kalifen Omar var en slav, vid namn Abu Lulu..

  Punkt 7
  Låt oss använda oss av den Aql som Allah gett oss. Skulle en ängel gå fel mellan en man i 40 års åldern och en pojke i 10 års åldern? Så enligt denna lögnaktiga myt, är ängeln inte bara blind och dum utan felbar? Då ifrågasätter man hela det budskap som Allah förmedlat. Om han gick fel, vad ska vi då säga om Koranen och det budskap Profeten Muhammed fått? Vi anser att Profeten är ofelbar som person och som Profet, medan sunniter anser att han bara var ofelbar i sitt budskap, så vi går ett steg längre..om vi ansåg att änegln gick fel, då kan vi knappast anse att ängeln som kom med ett ofelbart budskap, skulle vara felbar och förmedla ett felaktigt budskap.

  Muta.
  Jag ska skriva ett inlägg om det om några dagar så ska vi se det ur olika synvinklar men låt oss titta lite på hadither:

  Fazlul Maulana– Al Hadis, Vol. 2, p. 686, Ibn Masud reported, ”We were fighting with the Messenger of Allah, and our wives were not with us. We asked the Messenger of Allah, ‘Should we castrate ourselves?’ The Holy Prophet forbade us from that, and then he allowed us Muta (temporary) marriage. So, we all married wives for a fixed time (usually three days) for the dowry of a piece of cloth.” Attested by agreement.

  Ska vi kastrera oss? Så desperata var människorna, så Profeten tillät det (muta). Så här har du en sunni hadith.

  Umar said: Two types of Mut’a were (legal) during the time of the Prophet and I forbid them both, and I punish those who commit it.
  They are: Mut’a of pilgrimage and Mut’a of women.
  Sunni references:

  Tafsir al-Kabir, by al-Fakhr al-Razi, v3, p201 under verse 4:24
  Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, p52

  Frågan jag måste ställa mig är, vem var Profeten? umar eller Muhammed (saw)

  Ibn Kathir

  ”al-Bukhari declared that Umar used to forbid people on Mut’a.”
  Sunni reference: Tafsir Ibn Kathir, v1, p233

  Umar said, while on the pulpit: ”O folk! Three were (allowed) during the time of the Messenger of Allah (PBUH&HF), and I forbid them, and make them Haraam, and punish on them. They were: Mut’a of women, Mut’a of Hajj (pilgrimage), and saying ‘Hayya Ala Khair al-Amal’.”
  Sunni references:

  Sharh Al-Tajreed, by al-Fadhil al-Qoshaji, (Imama Section)
  al-Mustaniran, by al-Tabari
  al-Mustabeen, by al-Tabari

  ————-
  The Verse of Mut’a was revealed in Allah’s Book, so we did it at the time of Allah’s Apostle, and nothing was revealed in Quran to make it illegal, nor did the Prophet prohibit it till he died. But a man (who regarded it illegal) expressed what his own mind suggested.”

  Sahih al-Bukhari, Arabic-English, v6, Hadith #43

  Så även Koranen talar om detta.
  Som Mamma Marie sa: De saker som togs upp är 1 osanna eller inget som shiiter tror på eller 2 inte av betydelse för ifall du är muslim eller ej.
  Vart ska vi dra gränsen? Ska folk som säger att Ali är imam, också kallas kuffar? Ska vi säga att folk som inte lyssnar på en viss hadith eller en vis alim, också kallas för kuffar?
  Gränsen för ifall en person är muslim eller ej, går vid att tro på Allah och dennes >Profeter och dennes änglar och dennes heliga bok, Koranen.
  Det är förmätet av personen ifråga att tro att hon eller någon annan wahabi, kan bestämma om jag är muslim eller ej…

  • #2 av MammaMarie på 7 januari, 2010 - 17:30

   Alhamdulillah och MashaAllah för ditt svar, Bahlool.

 2. #3 av Musa på 7 januari, 2010 - 18:24

  Mkt bra skrivet marie o bahlool, hon som har den där bloggen är väldigt okunnig

 3. #4 av annoka på 7 januari, 2010 - 22:13

  Intressant disskusion kramar annoka

  • #5 av MammaMarie på 7 januari, 2010 - 22:39

   Ja visst är det Annoka….

   Musa: ja och tyvärr är hon inte ensam om det heller….

 4. #6 av Fatima på 8 januari, 2010 - 12:10

  Haha det där med att en ängel skulle göra fel är ju precis som att anklaga Allah för att ha gjort fel, vad klantigt.

 5. #7 av Samira på 8 januari, 2010 - 21:50

  Salam

  Tack för inlägget 🙂 jätte intressant..personligen tyckte jag att människan som skrev detta dum i huvudet..hur kan man anklaga andra muslimer för att inte vara muslimer! En muslim är den som bekänner sig till Islam. Det som finns i hjärtat kan endast Allah döma och ingen annan människa. Ush ush vad hemskt att man kan skriva sånt…snacka om att förstöra vår ummah 😦

  • #8 av MammaMarie på 8 januari, 2010 - 22:50

   Det var i alla fall bra att du tog upp frågan. Man blir ofta refererad till sådana sidor/påståenden för att ”bevisa” att vi inte är muslimer – och det från muslimer som säger sig vara religiösa, och sådana borde veta betydligt bättre. Som du säger är det endast Allah som vet vad som gömmer sig i hjärtat och kan döma – därför ska inte folk döma varandra och man skulle tro att åtminstone praktiserande muslimer skulle stå över sådant.

   Fortsätt vara frågvis…

 6. #9 av pinglan på 9 januari, 2010 - 14:58

  En eloge (eller hur det nu stavas) för att någon svarar på alla dessa frågor. Själv har jag, fast jag inte är shiamuslim, undrat många gånger vad av det här som egentligen har varit sant. Tack! 🙂

  • #10 av MammaMarie på 9 januari, 2010 - 15:11

   Ja Pinglan, jag förstår att man blir konfunderad. Jag skulle själv bli helt chockad av att få sådan info om muslimer. Även jag skulle vara tveksamt inställd, men det är ju bara att fråga….bästa sättet att få reda på hur det ligger till är ju att fråga vederbörande om hur läget egentligen ligger… eller hur?!

 7. #11 av pinglan på 9 januari, 2010 - 16:07

  apselut! Men man vill ju inte heller låta som harampolisen du vet 😛

  • #12 av MammaMarie på 9 januari, 2010 - 17:37

   Jag förstår dig, risken finns att man skulle låta som en sån. Men det finns flera sätt att ställa frågor på, man bör undvika de dåliga sätten och använda de bra. Då får man bra svar också! 🙂

 8. #13 av Ahlam Hammoud på 10 januari, 2010 - 11:48

  Mashallah för detta inlägg alltså må Gud belöna dig stooort 😀

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: