Varifrån kommer Shariah?

Jag har fått en förfrågan att skriva varifrån Shariah kommer. Jag ska ge mig på ett försök, man kan skriva spaltmeter i ämnet, men jag ska försöka skriva så enkelt och lättförståeligt jag kan så jag ger mig på en mindre, kortare version…som nog blir lite lång i allafall.
————————————————————————————————-

Angående Aqaed (= pelarna) i Islam FÅR man inte följa någon Profet, Imam, pappa, schejk eller annan liknande. Ens egen hjärna och logik måste medge och acceptera faktumen i Aqaed.

Pelarna (Aqaed) är:
1 – Det finns bara en Gud – Allah
2 – Mohammed är hans Sändebud
3 – Profeten har efterträdare (Imamer)
4 – Gud är rättvis
5 – Tro på Domdagen

Shia har alla dessa 5 pelare, medan Sunni tillerkänner 3 stycken dvs: nr 1,2 och 5 här ovan.

Frågeställningar som man har tillåtelse att följa en Mutjtahid (Ulama’=Lärde) går under ”Muamalat” (transaktioner mellan människor).

En Mujtahid kan inte bestämma över min Aqaed. När man dock kommer till Islams grenar som: bönen, fastan, hajj, zakat, jihad…..osv ska man följa en Mujtahid.

Exempelvis bönen: behöver – tid, plats, renhet, wotho, vatten…osv. Bara under ”bönen” finns tusentals regler (om man vill gå in på detaljplanen)- varje Mujtahid har sina regler som de dragit ur Islams källor, med egna bevis och argument. Det låter kanske skrämmande, för den oinvigde, att det finns så många regler kring varje fråga. Det är inte så att vi muslimer går omkring och dväljer kring tusentals regler – men en del har många frågor om småsaker, och det innebär att det finns svar på dom alla, även den absolut minsta frågan. Vill du veta, kan du fråga…vill du inte veta behöver du inte fråga…

Allt detta ligger under 5 områden:
Halal – tillåtet
Haram – förbjudet
Mustahab – det som inte är måste, men som är bra för dig, rekommenderat.
Makroo – sånt som inte är haram, men som Islam starkt avråder ifrån.
Mobah – ungefär : sådant som är naturligt lagligt.

De regler som finns i Islam kommer från 2 källor: ”Nass” och ”Itjtihad”:

Nass = Då vi har tydligt uttalade bevis ifrån Koranen, Profeten o Imamerna.
Itjtihad = Någon som utvecklar frågor och svar…en Mutjtahid. De frågor en Mutjtahid utvecklar finns inte tydligt i Nass.

De flesta Sunni anser att Sharia (religiösa lagar) kodifierats och stängdes på 900-talet. Shia anser att Shariah alltid är öppen (men bara där Nass inte har svar), och förbehålls fräscha omformuleringar av Sunna, Hadith och Koranen allt eftersom världen utvecklas.

———————————
Man kan säga att HÄR ligger den stora skillnaden mellan Sunni och Shia. Jag personligen vänder mig starkt emot sådana element som fördömer den ena eller den andra sidan, för det är upp till var och en att följa det som man själv känner är mest rätt och riktigt. Det som, för den personen, känns mest troligt och rätt.
———————————

Jag ska redovisa ett – och bara ETT – exempel på skillnaden i tolkningarna:

En man skulle straffas för stöld på Imam Alis tid. Man tog mannen och skulle hugga av hela hans hand. Imam Ali sa att de inte fick klippa av HELA handen, det är haram sa han. Endast fingrarna fick stympas.

Folket sa då att Gud säger i Koranen (5:38) att ”som straff för detta brott (stöld) ska(mannen eller kvinnan) få handen (=” ‘id”, på arabiska språket) avhuggen”. Vilket de tolkade som att hela handen skulle avlägsnas. ( På arabiska språket kan” ‘id” tolkas som: fingrar, handen och/eller till och med hela armen upp till axeln.)

Imam Ali sa då att det även står i Koranen att (72:18) ”Böneplatserna (al-masadjid) tillhör Gud”. Denna vers’ innersta mening handlar om människan. Den yttre meningen ser ut att tala om moskébyggnader. Men…bygger man en moské så är det införstått att denna är till för Gud! Behöver det sägas?

Versens innersta mening är – som Imam Ali sa: Människan har 7 böneplatser (Sedjoud….från masadjid) : Pannan, båda HÄNDERNA, båda knäna och båda fötterna = sju stycken. ( =”Sedjoudplatserna tillhör Mig”, säger Gud). När en muslim bugar sig i bönen – den ställningen när händer, knän, fötter o panna är i kontakt med marken kallas för sedjoud – för den som inte vet.

Om vi tar bort HELA handen, så tar vi bort en av ”böneplatserna som tillhör Gud”. Och det har vi ingen rätt till, just på grund av att denna plats tillhör Gud, och är heligt.

De som tolkar ordet ” ‘id” som hela armen – hugger också av HELA armen …hur ska då personen fullborda den obligatoriska dyrkan till Gud – bönen?

Därför behöver vi människor sådana som KAN uttolka Sunna och Koranen på ett korrekt sätt och det är därför vi har Imamerna ( Profetens efterträdare), som uttolkare av Koranens innersta mening.
————————————————————————————————

 1. #1 av Å på 12 september, 2009 - 11:23

  Jag beundrar verkligen dig! Du har stor kunskap. Kram

 2. #2 av marie på 12 september, 2009 - 13:24

  Nja, men tack ändå. Kunskapen ligger inte direkt hos mig, utan på andra ställen… allt finns att tillgå i böcker, på nätet o förstås ska man aldrig förringa den kunskap/insikter som kommer fram när man diskuterar med andra.

 3. #3 av Anonymous på 12 september, 2009 - 14:11

  Asalamu AleikumDu är verkligen jätte duktig och islam kunnig, så jag ahr en fråga som jag hoppas att du kan svara på är det verkligen så att det står i koranen att man får slå sitt barn? Jag måste få veta det pga privata skäl…Wa salam 🙂

 4. #4 av marie på 12 september, 2009 - 15:41

  Jag har aldrig hört talas om att det står någonstans i Koranen om att man får slå sitt barn. Det rimmar inte heller med Islam över huvudtaget. Om någon har hänvisat aga till Koranen så be om kapitel/vers hänvisning…de kommer inte kunna ge dig någon. Acceptera INTE något som inte rimmar med logik. Mitt "rättesnöre" är att "Gud är rättvis". Det har hjälpt mig mycket när jag hör tolkningar till hö o vä.Om det inte låter som rättvist i mina öron så accepterar jag det inte, utan ber om mer information. Är inte heller den informationen tillfredsställande, ber jag om mer… något som visar att det dom påstår är rättvist. Väldigt ofta …. alltför ofta…. när jag tvingat folk att gräva djupare, så finner man att påståendet inte alls var sant.

 5. #5 av Anonymous på 13 september, 2009 - 16:00

  Ali hade varit en ännu skönare lirare om han sagt: "Att hugga av händer och fingrar är barbariskt och om gud står för sådana akter kanske vi borde ifrågasätta detta." Ser du inga moraliska problem med att följa en tro som, om den blev lag, skulle använda sig av straff som är totalt mot allt vad männskliga rättigheter försöker bygga upp? Hur kan man ens vilja tro på en gud som tycker att stening är ett bra sätt att skipa rättvisa på? Ett straff som tydligen ska vara tidlöst eftersom koranen är "perfekt"?

 6. #6 av haydar på 13 september, 2009 - 17:08

  En perfekt hemsida som ger svar på många frågor inom islam, både djupa och lätta, med logik och förnuft från respekterade ulama:http://islamopedia.se/wa Sallam

 7. #7 av marie på 13 september, 2009 - 21:47

  hur tycker Anonym att det funkar med straffen för stöld som finns idag? Funkar dom? Dvs. avskräcker straffen ifrån vidare karriär inom stöldbranschen? ….1 månad hit, 3 mån dit, lite böter här, ett halvår där. Blaha, blaha i verkliga livet. I teorin låter det säkert bra, men på det stora hela gör straffen varken till eller från. Straffen är till för att samhället i stort och de laglydiga medborgarna ska fungera bra och känna sig trygga. INTE i första hand för att förövare ska må bättre och känna sig trygga.

 8. #8 av marie på 13 september, 2009 - 21:48

  tack Haydar för den sidan, den är jättebra.

 9. #9 av Anonymous på 14 september, 2009 - 13:09

  Finns inga studier på att ju mer vämjeligt ett straff är ju mer avskräcker det från brott. Tvärt om! De länder som har de hårdaste straffen tenderar ofta att ha grövre brottslighet än de med mildare straffsatser. Ingen säger att vi har straff för att förövarna ska ha det bra, däremot har vi en kriminalvård som bygger på rehabilitering och inte antika, unkna uppfattningar om hämd och snabb vedergällning. Menar du på fullt allvar att du tycker att stening är ett "rättvist" straff för något som helst brott?

 10. #10 av marie på 14 september, 2009 - 17:59

  Syftet med alla straff, i alla länder är att avskräcka. Inget annat. Om straff var till för någon annan anledning är den enda jag kan finna just "hämnd" som du säger. Vilka länder har mildare straffsatser och därmed mindre brottslighet? Jag är för dödsstraff, men detta går inte använda i vilka länder som helst, så som människan har beslutat i många länder. En förutsättning för dödsstraff är att element som ökar brottsligheten inte är tillåtna; så som alkohol, droger samt fri tillgång till vapen. Att kombinera dessa saker – dödsstraff tills m tillåtenheten att bruka alkohol SAMT att bära vapen är ytterst omänskligt, men något som skapats och brukas av människan.(Tydligt fall är USA). Guds regler förutsätter att det är förbjudet att bruka droger, som är den högsta orsaken till alla de brott som begås. Utan alkohol/droger skulle världen ha mindre än 25% av de brott o våldsbrott vi har idag. Så den stora och mest omänskliga boven i hela dramat är alkoholen. Det omänskliga i vår lagstiftning är att alkohol är tillåten. "Ser du inga moraliska problem med att följa en tro som…skulle använda sig av straff som är totalt mot vad mänskliga rättigheter försöker bygga upp" Säger du….Vari ligger det mänskliga i att tillåta alkohol och sedan straffa en person för vad denne gör under berusning? Alla vet att man kan begå gärningar i berusat tillstånd utan att komma ihåg. Alla vet att en del personer totalt byter personlighet under alkoholens inflytande. Alla vet att känslor förstärks flerfalt när man dricker. Är man deppad-blir man ännu mer deprimerad. Är man arg på någon-så börjar man hata….osv. Men, då alkohol är tillåten så är det ju i alltför många fall som om regeringen skulle låta sända ut sylvassa vapen runt omkring sig, varje dag, och den som lyckas parera dom, slipper olycka o elände; en del personer kanske bara skadas…andra dör. Cé la vié, tycker du kanske,lite "collateral damage" får man räkna med – du tycker säkert att det är värt det.Och det är DIN åsikt. JAG tycker den är barbarisk. MIN åsikt är att Islams straffregler är mindre barbarisk i slutänden.I Islam finns något som inte finns i det "mänskliga" Sverige. "Nöd bryter lag"…. dvs har man tjuvat för att man inte har något att försörja sin familj o sig själv o samhället inte heller ställer upp – ja då har personen gjort helt rätt som tjuvar. Inget straff delas ut. Var ser vi sådant i detta samhälle (där mänskliga rättigheter byggs upp!!) Nej, oavsett hur dåligt du mår eller har det så delar samhället gladeligen ut varje straff.Och det tycker inte du bygger på "antika och unkna uppfattningar om hämnd och vedergällning". Menar du på fullt allvar att du tycker att straff är rättvist för ett sådant brott som begåtts av en person i svår nöd?

 11. #11 av Anonymous på 14 september, 2009 - 22:22

  Alla moderna rättssystem bygger på tanken att straffet ska ha ett syfte bortom sig själv. Det normala är att sätta juridiskt straff i relation till den dömdes rehabilitering eller resocialisering. Straff kan även legitimeras med att de förhindrar fortsatt brottsverksamhet av den dömde, förebygger OCH verkar avskrämmande på människor i riskzonen och som återställelse eller reparation av skadan av brottet (skadestånd med mera).Flera stater i USA som återinfört dödsstraffet under 1980-talet, ökade antalet mord sedan man återupptagit avrättningar. Inga studier har kunnat visa att grövre straff leder till avskräckande exempel för brott. Vi kan ju jämföra USA och Sverige där båda är demokratier men USA bryter mot FN med dödsstraff. USA har MYCKET högre mordantal än Sverige och mest i de stater där dödsstraffet tillämpas.Ja, om du är för dödsstraff är du alltså mot FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Mycket framåtskridande… Titta på forskningen. Hur många av de dödsdömda begick sina brott under påverkan? Visa den statistiken. Antar att du inte druckit alkohol? Även om du blir packad kan du iaf ta ansvar för dina handlingar. Så många gånger som jag har blivit alkoholpåverkad och aldrig velat skada någon eller våldta. Kan det bero på personen ifråga? Om en person begår ett brott måste denne naturligtvis tas undan för att skydda andra. Vi kan naturligtvis inte skydda oss 100% mot brott om vi vill leva fria demokratiska liv, däremot ska inte staten gå in och radera människor som inte passar. Dessa ska rehabiliteras. Åtminstone ska staten försöka. Ja och i mänskliga Sverige har vi ett socialt skyddsnät. Oj, vad bra. Folk slipper stjäla, råna och förstöra andras liv för att överleva… Och kom igen, inte får du fingrarna avskurna om du snattar i Sverige. Vi har dock något som kallas förmildrande omständighet i svensk lagstiftning. Du har inte svarat på min fråga. Vilket brott rättfärdigar stening. Har du sett en stening? Det har jag på nätet. Ingen trevlig syn. Straff i de samhällen som brukar kallas "hederskulturer" har i relevanta fall drag av intentionen att återupprätta brottsoffrets förlorade anseende, människovärde eller självkänsla. Att motivera ett juridiskt straff med vedergällning är inte vanligt i demokratier men förekommer som argument för till exempel dödsstraff, vilket jag INTE stöder.

 1. Hur välja en Merdje? | MammaMarie

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: