Shia – Sunni

______________________________________________________________

När man vill bedöma hur en idé – i form av en organisation, ett företag, ideologi, är så anser jag att det första man ska titta på är hur ledarskapet inom ovanstående är upplagt. Då får man en bra inblick över hur väl hela deras idé fungerar att verkställa.

Det finns ledare på alla nivåer. I familjer finns alltid någon ledare: Mannen eller kvinnan. Oftast är det väl mannen som intar ledarposition (vilket jag tycker det bör vara) men ibland är kvinnan starkare och blir den naturlige ledaren. Ifall den som normalt uppträder som beslutsfattare inte är närvarande, blir automatiskt den andre föräldern den som tar över. Detta självklara ledarskap gör att ”folket”(i detta fall barnen) känner trygghet o säkerhet hela tiden.

Om vi säger att du är ordförande, VD eller statschef vad är bland det första du måste göra vid ditt tillträde? För att säkra organisationens bästa? För det är ju det du ska ha för ögonen, organisationens bästa… Jo – utse en vice : dvs en som tar rodret ifall du inte är närvarande eller vid din eventuella frånfälle. Förhoppningsvis väljer du en som är så lik dig i ledarskapet som möjligt, eller kanske t.o.m. bättre.

Det är detta som gör den absolut viktigaste skillnaden mellan Shia och Sunni muslimer : Ledarskapet efter Profeten Muhammed(saas).

Sunni säger att : inom Islam har vi inte ”svågerpolitik”, ledarskapet går inte i arv. Det är sant: Länders politiska ledarskap går inte i arv, men det Gudomliga ledarskapet gör det. Alla bevis pekar ju åt det hållet.

Som alla säkerligen vet så är alla profeter (som omnämns i Tora, Evangeliet o Koranen) släkt med varandra. Profetskapet har alltså gått i släktled inom en och samma familj genom alla tider. Varje profet har innan dennes bortgång namngett sin efterträdare. På så sätt har det ledarskap Gud valt att företräda Sin religion sett ut genom historien. Och som religiös tror jag naturligtvis att Gud vet bäst. Eller…ska jag inte tro det?

Vi muslimer tror ju på att Muhammed var den siste profeten Gud har skickat till oss. Islam är den kompletta religionen därför finns behovet av profet/sändebud inte längre. Men betyder det att mänskligheten – med dess brister och skavanker – totalt har lämnats att själva för all framtid verkställa Guds kompletta religion? Gud vet ju hur människan är…vi förvanskar ju med tiden alla Guds budskap o regler. Tillslut blir själva profeterna gudar som vi sedan vänder oss till att dyrka.

Vi muslimer (alla-utan undantag) tror ju på att Profeten Muhammed var felfri, ofelbar, maasom. Det första o största fel han – som ledare – kan tänkas göra är att INTE utse sin vice…och som profet vet vi att han gör ett stort fel om han inte namnger sin efterträdare.

Varför skulle han utse en efterträdare? säger många… han var ju sista profeten! Jodå, men Gud, den Barmhärtige har – sedan Han skapade människan – aldrig lämnat Jorden utan en Gudomlig vägvisare/ställföreträdare… Aldrig! Varför skulle världens folk inte behöva fortsatt Gudomligt ledarskap efter den siste profeten? Har något i mänskligheten förändrats? Har människor blivit gudomligare? Nej, vi är samma som våra förfäder i karaktär och kommer vara det även i framtiden. Därför lämnar inte Gud människorna utan denna typ av ledarskap. Den har bara förändrats… från Profeter och Budbärare till Verkställare och Upprätthållare av Guds religion, dvs Imamer.

Dessa Imamer bör (om vi följer den röda tråd som Gud hela tiden haft i sina ställföreträdare på jorden) även de vara ledda av Gud dvs :felfri, ofelbar -maasom. Detta för att folket alltid – även i fortsättningen – ska ha en säker källa till tolkning och verkställande av Guds religion för att man inte ska leva med en förvanskning.

De är INTE föremål för tillbedjan, lika lite som någon profet är föremål för tillbedjan. De har samma funktion som profeter haft, bara det att inga fler profeter ska trampa vår jord.

För även om Koranen är densamma som för 1400 år sedan och alla muslimer använder samma Koran, så är religionen, i sig, redan förvanskad och ändrad på flera håll. (Se bl.a. Druser och Ahmadyya – även Nation of Islam i USA ).

Shia tror på denna typ av Gudomliga ledarskap, medan Sunni tydligen tror att Gud – när Muhammed (saas) dog – plötsligt upptäckte demokratin! Visserligen en begränsad sådan, men i allafall. Sunni anser att ledarskapet efter hela raddan av Gudomlig vägledning sedan tidernas begynnelse ska avslutas med ”fria” val : men bara inom en viss sluten grupp av s.k. Sahaba = Muhammeds(saas) kompisar.

Vad är det som fått Muhammeds kompisar att tro att Islams fortsatta ledarskap skulle väljas av ”vanliga” människor…? och inte av Gud…? (Sa han det? Var?) Som ju alltid varit fallet förut. Jag menar inte att vara ironisk eller otrevlig, jag vill bara VERKLIGEN veta hur man kommit fram till detta? Jag skulle så gärna vilja veta hur tankegångarna går hos dom som anser att detta är riktigt och korrekt.

Hur kan Sunnimuslimer mena att Muhammed (saas) inte utsåg en efterträdare efter honom. Menar de att han var en svag och dålig ledare??! För det är just det som det betyder i verkliga livet.

Jag är Shia – snälla gör mig till Sunni!!! Jag är väldigt nyfiken, helt genuint. Övertyga mig…Snälla!!

____________________________________________________________________

 1. #1 av Cecilia på 29 april, 2009 - 20:20

  detta var ett mycket bra inlägg!!!

 2. #2 av Bahlool på 30 april, 2009 - 02:07

  Problemet är ju att sunnis menar att det är ”shura” alltså att folk väljer, men tittar man på historien så inser man en sak, den ende som verkligen valdes av folket, var just Ali ibn abi Talib.Abu Baker valdes av några hundra i ett möte, medan Ali var upptagen med att begrava profeten.Omar valdes av enbart Abu BakrOmar i sin tur, utnämnde 6 personer, som skulle välja tredje kalif..När Uthman dog, så valde folket Ali..han vägrade då strömmade ännu fler människor fram och ville ha honom som ledare…skicka in fler artiklar om palestina syrran 🙂

 3. #3 av mammamarie på 30 april, 2009 - 09:06

  Jag vet Bahlool. Ingen av de föregående kaliferna kunde heller tolka de islamiska reglerna utan Alis hjälp…borde det inte säga dom något? Borde varit en liten hint i samanhanget.

 4. #4 av pinglan på 30 april, 2009 - 09:33

  Jag har en känsla av att detta handlar om något annat. Kanske ett stundande bröllop?Jag är sunni by the way.

 5. #5 av mammamarie på 30 april, 2009 - 09:43

  Nej inte alls Pinglan. Jag är bara så himla trött på att bli anklagad av vissa sunnimuslimer att vara kafir och shirk och allt möjligt. Bland mina vänner är vi sunni och shias men för oss har detta ingen betydelse. Vi tycker om varandra och har kul.Men en del sunniter stoppar aldrig när det gäller detta. Jag har ofta en känsla av att sunnimuslimer inte har något intresse av att ta reda på fakta. När jag frågar dom hur dom tänker på ledarskapet efter profeten, så vill ingen svara…de reagerar som om man anklagade dom för någonting. Men vad jag gör är bara att ställa en enkel fråga…Varför kan ingen svara?

 6. #6 av pinglan på 30 april, 2009 - 09:51

  Jag är ”ny” muslim, jag kan nästan ingenting. Än. Men när jag vet så lovar jag att komma med ett svar:)

 7. #7 av mammamarie på 30 april, 2009 - 10:18

  Bra, forska i det o berätta för mig. Jag är mkt nyfiken.Har vart muslim i 22 år. När jag varit det i 4-5 år fick jag höra att jag var en avgudadyrkande muslim!?! Att jag bad till Imam Ali och hade en annan Koran! Hade jag ingen aning om.Jämförde min Koran med sunnis och den var den samma. Har aldrig sett eller hört någon be till Imam Ali, allt sådant är förbjudet ju. Han var ju en människa av kött o blod som du o jag. Tror man verkligen vi är så dumma? Jag tycker man kan ha en respektfull dialog om detta, men tyvärr är ingen sunni intresserad. Jag vill inte ”konvertera” en sunni, utan är fascinerad av hur de tänker. Frågan låter kanske för dig bagatellartad, men för den muslimska världen är den, den mest avgörande…i skillnaden alltså.

 8. #8 av pinglan på 30 april, 2009 - 12:06

  Helt ärligt. Jag bryr mig inte om sånt där. Jag är bara glad att jag hittat hem, och att du också har gjort det. Varken du eller jag har ju rätt att säga till varandra, eller till någon annan heller för den delen, att ”du har fel”. Och vi har heller ingen rätt att döma. Men däremot har du din övertygelse och jag har min. Det viktigaste är vi överens om, tror jag i alla fall. Och det är:Ashadu an la ilaha il Allah wa ashadu ana muhamadan abduhu wa rasuluhu.

 9. #9 av mammamarie på 30 april, 2009 - 12:29

  Exakt min åsikt! Problemet är att vi shias aldrig blir lämnade ifred. Jag hatar frågan ”är du sunni eller shia?”. Avskyr den! Varför ska vi prata om det bland det första vi gör när vi träffar nya muslimer? Jo, för att vi ska veta om vi behöver döma ut varandra i förväg. När jag får den frågan efter ca 5 minuters presentation av en muslim så förstår jag ganska fort att den personen är sunni.VI tycker inte den frågan är primär, men av erfarenhet har jag förstått att sunni-muslimer anser det viktigt. Varför?

 10. #10 av pinglan på 30 april, 2009 - 12:52

  Jag brukar ställa den frågan, men kanske inte först av allt. Det har ingenting att göra med att döma ut någon utan jag frågar bara av ren nyfikenhet. men särskilt viktigt är det egentligen inte, iaf inte för min del. Jag har ju redan min övertygelse, jag behöver liksom inget mer, om du förtår hur jag menar:)

 11. #11 av mammamarie på 30 april, 2009 - 14:01

  Jag vet precis hur du menar.Dina intentioner är goda, själv har jag ibland en väldig lust att ställa frågan, men jag biter mig i tungan då jag inte är säker på vad mina intentioner är. Jag tror att om jag får svaret så omvärderar jag personen – helt omedvetet – och då avstår jag hellre min nyfikenhet.Avskyr när andra personer eller yttre omständigheter får mig att värdera en människa.Du är ännu ganska ”ny” som du säger, så du kanske inte ännu omgetts alltför mycket av dessa kommentarer om shia/sunni. Jag rekommenderar att du fortsätter att hålla dig öppen o nyfiken. Oavsett om det är en sunni eller shia som snackar skit om den andre så ta genast ställning emot sådant. Då kan du bidra att hålla sådana diskussioner på en mer intelligent nivå. Och då lär vi oss alla något av varandra, istället för att sprida splittring mellan oss.

 12. #12 av pinglan på 30 april, 2009 - 15:12

  Jag tycker att i koranen står det mycket tydligt och klart om det här. Visst gör det? Vi ska alla respektera varandra. Och alla får tro vad de vill. Och ingen annan än Allah har rätt att döma:)Huvudsaken att vi är homies du o jag, även om vi har olika uppfattningar:)

 13. #13 av Cecilia på 30 april, 2009 - 15:33

  hej menar du om sunni? alltså att jag skulle övertyga dig? det kan bli svårt jag är lite partisk med shia, min man är shia och jag är så trött på att alla kallar shia för sekt! alla är muslimer tycker jag! jag vet inte alls om jag besvarade någonting nu, det blev nog lite flummigt! sorry… 😛

 14. #14 av mammamarie på 30 april, 2009 - 16:03

  Eller hur Pinglan… om vi ska respektera judar o kristna så är det väl ännu mer viktigt att vi muslimer respekterar varandra. Jag fattar inte att man inte tar detta på större allvar.

 15. #15 av mammamarie på 30 april, 2009 - 16:11

  Cecilia: Ja, jag vill att du övertygar mig. Intressant att du är sunni o din man shia. Men du kan väl säga hur ni resonerar när det kommer just till arvet efter Profeten? Varför skulle inte HAN utpeka sin efterträdare?När alla andra profeter gjorde det? Anser inte ni att det är ett fundamentalt error i hela det gudomliga budskapet?Finns hos er hadither som säger att han pekade ut en viss person eller att man skulle utlysa val efter honom? OM ni har det så fattar jag hur ni tänker, men om sådant inte finns…snälla…tell me!!!

 16. #16 av ابو حمزة ادريس السولناوي på 30 april, 2009 - 19:15

  Frågan är så pass intressant och viktig så jag har bestämt mig för att skriva ett eget inlägg på bloggen. Där jag besvarar din frågeställning ur ett ortodoxt sunnitiskt perspektiv.Jag säger till när jag är klar.Tack för dina vänliga ord om min senaste dikt. Jag har inte publicerat något i bokform ännu. Men jag lovar att säga till om det händer också 😉

 17. #17 av Anonymous på 1 maj, 2009 - 00:42

  Eftersom släktskap till Profeten Muhammad (sallahu alihi wasalam) är viktig för er shia muslimer så kanske du borde känna till att den överväldigande majoriteten av Profetens (sallahu alihi wasalam)just nu levande och dessförinnan levande släkt har varit sunni musilmer.De främsta idag är Habib Ali Jifri, Habib Umar bin Hafiz , Shaykh Muhammad Yaqoubi, Shaykh Muhammad Ninowi och så vidare …

 18. #18 av mammamarie på 1 maj, 2009 - 00:51

  Anonym: Förstår inte vad det har med saken att göra…Vem man är släkt med? Att hela min släkt är kristna gör det väl inte mer riktigt att vara kristen för mig för det…

 19. #19 av Anonymous på 1 maj, 2009 - 01:03

  Nej precis, det är det vi sunnis försöker säga. Enligt shias skulle Ali vara förste Kalif pga att han var släkt med Profeten (Sallahu alihi wasalam) men det är inte så Islam fungerar

 20. #20 av Bahlool på 1 maj, 2009 - 01:15

  Lite inlägg i frågan:Pinglan du säger du har dina åsikter om saker och ting i frågan, men samtidigt säger du att du inte är insatt. Islam är uppbygd på Profeten Muhammeds ord, ändå negligerar man Imam Ali, mannen som Profeten kallade sin bror. När du läser om vad som hände efter Profetens död, så ser du att det hände så sjuka saker, att hela vår tro hela vår existens hela den korruptionen som drabbade muslimerna idag, beror på vad som hände då.Jag är kunskapens stad och Ali är dess port.Oh Ali, om folk visste ditt sanna värde, så skulle de tillbe marken du går på.Oh Ali är det inte nog med att du är till mig såsom Aaron var till Moses? Med skillnaden att det inte kommer fler profeter efter mig osv..allt det här är saker han sade om Ali.Det som hände när man sårade Fatima, Profetens dotter, så svårt att hon slutade hälsa på Abu Bakr även när han sa Salam..Det som hände när man tillät skjutandet av pilar på Hassan, Profetens barnbarns gravfölje. Det som hände när man i 80 år kallade till bön och samtidigt förbannade Ali.Allt sånt är historia vår muslimska historia och det är sådant du inte får höra om eller läsa om.

 21. #21 av Bahlool på 1 maj, 2009 - 01:21

  Anonym:Många var släktingar till Profeten Muhammed. Hans dödsfiender var hans egna farbröder (suror kom ner på dem och deras brott)Släktskapet är en mindre del. Det vi talar om är helt andra saker.Läs om Saqifa. Varför var Abu Bakr och Umar inte närvarande vid profetens begravningsförberedelser?Varför kallade Profeten sin bror, sin kusin, sin vän sin son sin svärson Ali för såsom jag är er ledare så är Ali er ledare (talet vid ghader khum)Hur kan det komma sig att vilken shiaunge som helst känner till historien och att ni inte som sunnis känner till den?Ingen av sahabas kunde mäta sig med Ali. Dock försökte och försöker man utmåla Abu Bakr och Omar och Uthman som bättre än Ali.Hur valdes Abu Bakr?Hur valdes Omar?Hur valdes Uthman?Varför säger sunnis RA till Yazeed? Är han bättre än Hussain? Hur kan det komma sig att sunnilärda går ut och säger att det var rätt av yazeed och fel av Hussain?Vi kallas för kuffar på daglig basis. Jag har förskt få fler sunnis att hjälpa till med MuslimNytt..men de menar att jag är en kafir, och ska då inte samarbeta med mig. Detta är allt ursprunlgigen kommen från den tiden då man började sprida skit om Profeten Muhammeds familj och deras anhängare.

 22. #22 av mammamarie på 1 maj, 2009 - 01:22

  Bahlool:”Oh Ali är det inte nog med att du är till mig såsom Aaron var till Moses”…Var det inte ”såsom Joshua var till Moses”? Det var ju Joshua som var Moses krigare. Aaron var ju Moses ”talare” så att säga, då Moses själv hade talproblem.

 23. #23 av Bahlool på 1 maj, 2009 - 11:14

  ska leta upp hadithen inshallah..har lite stress i butiken men jag minns att det var Aaron för han var profet efter Moses. Betydelsen är att Ali är lika nära Muhammed som Aaron var till Moses med skillnaden att Aaron var profet, något Ali inte var.Jag tror vi har nog med fiender..vi behöver inte muslimer som slår ner på varandra men vi måste och ska kunna diskutera och vi måste och ska se in i historien och inte dölja eller undvika den.Islam är under attack på daglig basis..om vi ser det eller ej så är det här fakta..Islam angrips. Ska vi då ränna runt och kafirförklara varandra?

 24. #24 av pinglan på 1 maj, 2009 - 14:55

  Bahlool, jag förstår inte vad du menar? Vad försöker du övertyga mig om?:/Jag respekterar alla för deras övertygelse, och själv har jag en övertygelse redan.

 25. #25 av Anonymous på 2 maj, 2009 - 17:58

  får jag ställa en fråga? spelar det någon större roll i hur vi dyrkar Gud om det var Ali (radiya Allahi 3anh) eller ngn annan som skulle efterträda profeten (saws)? vilka skillnader i våra dagliga muslimska ritualer skiljer sig mellan sunni och shia muslimer det är det som jag undrar. Frågan om kalifatet har jag vetat att det alltid varit skiljepunkten.Vi skiljer oss alla oavsett ”tillhörighet” om jag får använda det ordet, får dåligt samvete för det då vi alla är muslimer men de stora skillnaderna i övrigt,vilka är de?

 26. #26 av mammamarie på 2 maj, 2009 - 18:29

  De muslimer jag träffat som alltid tycker detta är viktigt är alla genomgående sunnimuslimer. Har aldrig förstått varför det är så primärt för dom, antagligen har dom en orsak.Därför skrev jag inlägget för att jag vill redovisa varför just JAG är shia, vad som fick mig att luta mig mer åt den sidan.Om jag formulerar min ovanstående frågeställning till sunnis så får jag aldrig något rejält svar. De kan räkna upp några hadither som inte har något med ämnet egentligen att göra och det tillfredsställer inte mig. Men jag brukar inte heller pusha ämnet för mycket. Jag har inte pratat om skillnader i våra vardagsliv, det är inte det som var frågan, utan jag ville veta hur man ur sunni-perspektiv resonerar om hur de anser Gud avsåg fortsättningen av ledarskapet för Hans religion skulle se ut efter Muhammeds död.

 27. #27 av Bahlool på 3 maj, 2009 - 01:56

  Pinglan jag försöker inte övertyga dig..mig spelar det ingen roll vad folk tror på. Jag är och har aldrig varit för att göra dawa utan föredrar upplysning. Det jag försöker belysa är att du å ena sidan säger att du inte är insatt..å andra sidan säger du att du har din övertygelse om vilken riktning som är rätt. Om du inte är insatt..hur har du då kunnat nå denna övertygelse?Övertygelse ska komma från kunskapssökande och då, och först då, kan du uppnå verklig övertygelse.

 28. #28 av Bahlool på 3 maj, 2009 - 02:03

  Anonym:Tron på nas, eller Ahlulbayts status, är av största vikt. Enligt en känd sunnihadith så kommer det finnas 73 sekter och bara en av dem är sann. Då är det väl viktigt att hitta den rätta? Om fundamentet för vår tro är förfalskad eller förändrad, då spelar det roll om vi ska tro på det Ali sade eller Abu Bakr sade.Vi som shias anser att vi har fått vår kunskap från imamerna, och att dessa i sin tur fick sin från Profeten.Så ledarskapsfrågan är av yttersta vikt. För om du jämför, så är vi alla muslimer, men vi alla tror på en viss form av islam som är mera rätt än andra. Jag har diskuterat ämnet i många år, frågan är har du satt dig in i vad shia sagt och säger? Vi måste välja och det är genom våra förbilder, som vi fått veta hur vi ska be, hur vi ska fasta, hur vi ska vallfärda osv.Ett praktexempel är talet vid Ghadir, Profetens sista tal. Hur kan det komma sig att vissa sunni lärda menar att Profeten sa jag efterlämnar åt er Koranen och min familj medan andra säger att han sa jag efterlämnar åt er Koranen och min sunnah? Om Shias och vissa sunnis syn är rätt, att han efterlämnade Koranen och Ahlul bayt, då är det per automatik fel att följa andra kalifer än Ali, då Ali ansågs redan då vara mera insatt i islam än de andra sahabas. Om han är mere insatt så ”korrumperades” islam till en viss del av att oinsatta personer, företrädde islam.Jag ser det här som ringar i vattnet..de blir allt större och allt bredare. Får vi rätt kunskap så sprids det på ett bra sätt får vi felaktig kunskap så sprids det på ett liknande sätt.Vi är muslimer,vi måste stå enade men vi måste även kunna diskutera de här frågorna och fråga oss, hur stor påverkan har och hade konflikten på vår tro?Idag finns det folk som Hyllar män som Yazeed. Det är en korruption och visar att man hyllar män som mördade Profetens familj. Det är en förvanskning av vår tro.

 29. #29 av Anonymous på 8 september, 2009 - 17:28

  Du har fel angående Profeten muhammads(saww) felfrihet, sunnimuslimer anser inte att han var masoom…..Vissa tror även att Allah(swt) har mänskliga drag som Händer, Ansikte osv,,,Astaghfirallah.

 30. #30 av mammamarie på 8 september, 2009 - 22:05

  Om Profeten inte var felfri, hur kan du då vara 100% säker på att Koranen är ett hundra procent ifrån Gud? Han KUNDE ju ha sagt fel ibland…Som muslim MÅSTE du tro på att han var Masoom-felfri.Varifrån har du fått att muslimer tror att Gud har mänskliga drag? Det är bara judar som pratar i sådana termer, om du är minsta bevandrad inom religion – speciellt islam – så borde du hålla reda på sådant. Skäms på dig!Du är garanterat från en sån där sekt som inte FÅR läsa religiöst material/böcker ifrån andra sunni eller shia skolor. GARANTERAT HARAAAM!!! för dig! Enligt de som du umgås med, och detta går helt emot allt vad som islam står för.

 31. #31 av Anonymous på 9 september, 2009 - 21:07

  Syster, jag beskrev sunni muslimernas åsikt. Faktum är att många, om inte de flesta sunni muslimer ej anser profeten muhammed(saww) felfri. Läs deras ahadith som de tror på, att han ibland glömde hur många rukaa han bad när han ledde bönen, eller att han plötsligt kom ihåg att han var i janaba när han skulle leda bönen, osv osv, sådana händelser som jag skäms för att ens lyssna på. De anser dessa ahadith sahih och tror på dom. Fråga ngn sunni så ska du se. Att gud har mänskliga drag är det många sunnah som tror , bland annat från verser i quranen som är symboliska men tolkas ordagrant.Jag är anhängare till ahlulbayt

 32. #32 av mammamarie på 9 september, 2009 - 22:53

  Jaha, ursäkta mig. Nu skäms jag faktiskt. Jag var redan oerhört irriterad innan jag läst din kommentar och missförstod den därför. Jag är så himla irriterad på att höra påståenden om att Profeten inte var felfri. Vad är det då för mening med Koran, haditherna osv….Jag vet om det du säger om sunnis, och man skäms faktiskt när man hör dom. Man vill bara ruska om dom o få dom att förstå, men det gör man ju inte.

 33. #33 av zahra på 8 juni, 2010 - 20:14

  salam 3alaykom syster maria. islam är inte bara till mohammed (radi allaho 3anho)slätk eller kusiner.
  islam är till alla muslimer, abo baker (radi allaho 3anho) var mohammeds bäste vän, var en troende muslim.

  efter mohameds död hade abo baker och alla andra möte om vem som ska ta kalifa. dem röstade fram den som skulle leda islam bäst, den som hade mest erfaranhet. jag kan inte säga att ali var dålig nej det var han inte men många shiter tror bara för han är fatimas man måste han ta khalifa, en sak ska du veta, om vi hatar ali då hatar vi mohamed och om vi hatar mohamed betyder de vi hatar allah, därför får vi inte hata något,

  • #34 av MammaMarie på 8 juni, 2010 - 22:34

   Wa aleykom salam zahra,

   Först undrar jag om du läst inlägget? Och även kommentarerna, där ännu mer förklaras? Om inte bör du läsa det igen.
   Vem har sagt att islam bara är till för Mohammeds släkt och kusiner? Inget sådant ens antyds. Profeten utsåg sin efterträdare – gjorde han INTE det, vore han en usel ledare, och det är DET ni påstår när ni säger att han inte utsåg en ledare…. att hans ummah lämnades vind för våg och islam lämnades i osäkerhet.

   Vem sa att några hundra skulle utse Abu Bakr? Varför just dessa personer, varför fick inte ALLA vara med och rösta? Varför kunde Profeten själv inte utse sin efterträdare?

   Hur kan det komma sig att Abu Bakr fick utse sin efterträdare, men självaste Profeten inte fick det? VARFÖR utsåg Abu Bakr sin efterträdare? Om han ville följa Muhammeds exempel (enligt er version alltså) så borde han ju inte alls utse någon utan man borde även efter hans död ha hållit ett stormöte för att utse hans efterträdare!

   Hur kan man följa något så motsägelsefullt? Ingenting är logiskt någonstans.

   När Omar, i sin tur, skulle prata efterträdare så ändrar man än en gång förfarandet… HAN utser 6 personer som ska utse hans efterträdare – och han bestämde villkoren för hur valet skulle gå till….

   Vari ligger logiken? Förstår inte. Är inte Islam en religion från Gud? Visste inte Profeten mer än Abu Bakr, Omar och Uthman? Var inte han den störste av människor? Hur kan det då komma sig att man inte accepterar hans utnämning av sin efterträdare – vilket han bland annat gjorde i Ghedir Khum.

   Du pratar om att abo bakr var Profetens bäste vän och att det har betydelse i frågan – då du menar att han var nära Profeten.

   Varför skulle han då inte utse sin allra närmaste man: hans högra hand, hans broder, hans svärson, pappan till hans barnbarn och den som i alla lägen försvarade och skyddade honom, med sitt eget liv – dvs Imam Ali (a)?
   Varför

 34. #35 av Abd al-Alim på 26 november, 2010 - 18:29

  Bismillah ir-Rahman ir-Rahim,

  I Allah, den Barmhärtiges, den Nåderikes namn,

  Salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakathu,

  Jag förundras alltid över hur shiamuslimer diskuterar och försöker bevisa deras särställning genom att citera hadither från Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Imam Ahmad, Imam Malik eller någon annan sunni källa. Ni kan ej använda dessa hadither för att bevisa er legitimitet för att ni förkastar de som relaterat dessa hadither till Ummahn. Ni anser inte att dessa hadither är shahih.

  Om du eller någon annan shiamuslim som påstår att Abu Hurariras (radiAllahu anhu) hadith beträffande Ahl-al Bayt eller A’ishah (radiAllahu anha) eller någon annan sahabis (radiAllahu anhuma) återberättelse om Ahl al-Bayt och Alis (radiAllahu anhu) gudomliga tillsättning utmanar jag er att acceptera alla hadither respektive sahaba relaterat. Det är ju patetiskt att man väljer den hadithen som rättfärdigar ens eget intresse och position, men förkastar de som inte gör det.

  Största problemet med shia och Ahl al Sunnah wa Jamaah dialogen är att shia använder sig gränslöst av Taqqiyah, och detta accepteras inte av människor med sunt förnuft. Hur kan man föra en rationell dialog med folk som ljuger hela tiden? Dialogen har prövats otaliga gånger sedan shia skapades av Abdullah ibn Saba (länk till den judiska encyklopedian http://www.jewishencyclopedia.com/view_page.jsp?artid=189&letter=A&pid=0).

  Relaterat till taqqiyah är också bloggägarens såväl som de påhejande shiakommentatorerna som påstår att ”vi är en ummah, vi ska ej hata” och liknande snack, men fortsätter sitt påhopp på sunni, som exempel kommentaren ”jag kan ej förstå hur sunni orkar vara sunni” där bloggägaren skriver att denne skrattar och håller med. Sedan säger bloggägaren till sunnikommentatorn Pinglan att ummahn är en och att vi enas om Ashadu an la ila ill Allah wa ashadu anna Muhammadan abdhu wa rasoulo. Tydligt exempel på taqiyaah, och denna blogg innehåller många fler av sådana exempel.

  Jag har också alltid undrat vad aqeedah och tawhid innebär för shia. På detta har jag fått väldigt olika svar från de shia jag träffat. Verkar som varje shia har en egen hembakad aqeedah som de följer. Bloggägaren är också mån om att visa shia som enhetlig, trots att det finns flera olika sekter inom shiasekten, som t ex Tolvimam-sekten, zayiditer, ismailiter och många avgreningar inom dessa.

  När det gäller kalifatet och imamatet, måste jag fråga var i Koranen står det om imamat? Kan du presentera detta utan tafsir och förklarande hadither? Eftersom imamat är en av shias trosgrunder, om inte den starkaste, bör den ha stöd i Koranen. Bönen som för shia kallas Furu ad-Deen (kompletterande) och inte är Usul ad-Deen (trons grund) finner vi över 90 gånger i Koranen. Skulle vara konstigt om den kompletterande fanns och inte grunden. Jämför ej heller det med Ahl al Sunna wa Jamaahs perception av kalifat, då vi inte har det som trosgrund eller en obligatorik del i vår tawheed.

  Och om världen ej kan lämnas ensam och därför hela tiden ackompanjeras vi av en imam, hur leder den nuvarande imamen världen i sådana fall?

  Bloggägaren ”Mamma Marie”, jag inbjuder dig till rationalitet och säger må Allah vägleda oss alla till sanningen. Det sårar alla uppriktiga muslimer att vi är indelade i sekter, men det blir aldrig bättre av att vi diskuterar chauvinistiskt eller genom att peka finger.

  Må Allah använda dig och din blogg för att sprida sanningen och att vara en förenande kraft istället för splittring,

  Abd al-Alim

  (Till abd al-alim: re den äckliga länk som du skickat, och jag raderat: det är intressant i din diskussion ovan om trovärdiga källor – du refererar till en pro-Israelisk sida, som verkligen gör stor sak i att flagga för israel. Inkluderar även detta dina sahih-källor?

 35. #36 av Linn på 25 september, 2012 - 10:24

  Men imamerna finns ju inte kvar idag? Så ditt argument håller ju inte.
  Sen undrar jag också, tänker ni inte att imamerna kan göra fel?
  Vad är det som skiljer imamerna från profeterna?
  Och varför står det ingenting om imamerna i koranen?

  När profeten Muhammad (frid vara över honom) var iväg på handelsresa eller krigsfärd och Abu Bakr inte var med så var det han som höll i fredagspredikan. När profeten Muhammad (frid vara över honom) låg sjuk precis innan han skulle dö och var så svag att han inte kunde hålla i fredags bönen och då beordrade han att Abu Bakr skulle hålla i den.
  Alla vet vi att den som bestämmer i det muslimska kalifatet är den som leder fredagsbönen,
  så Profeten Muhammad (frid vara över honom) hade redan utsätt Abu Bakr.
  Men vi sunni muslimer tror däremot inte på att Abu Bakr var felfri eller någonting i den stilen.

  • #37 av Marie på 25 september, 2012 - 22:28

   Det är mycket som inte står i Koranen. Vi använder oss utav flera källor för att få reda på Den Rätta Vägen att göra saker och ting. Första källan är Koranen. När vi inte kan hitta information om en specifik sak i Koranen går vi till Profetens sunnah och hadither. Om vi inte hittar information där så går vi till imamernas uttalanden i frågor. Hittar vi inte något där av det vi behöver går vi till merdje/vetenskapsmän. Så ser kedjan ut.

   Om du vill veta vad som skiljer imamerna från profeterna kan du läsa här:
   https://mammamaries.wordpress.com/2009/10/05/imamatet/

  • #38 av Marie på 25 september, 2012 - 22:55

   Man har, i vissa berättelser, dragit ett samband mellan utnämningen utav Abu Bakr som böneledare till att han sedan skulle bli Profetens(s) efterträdare. Om vi godkänner detta kommer tvetydigheter att uppstå: Även om vi antar att Profeten(s) beordrade Abu Bakr att fungera som en Imam(böneledare), är det fortfarande inte klart hur detta blev en ”bekräftelse” av dennes utnämning som efterträdare till Profeten. Främst eftersom det fanns många andra personer som också, under åren, blivit beordrade (eller tillfrågade) av Profeten att leda bönen, men ingen av dessa har ansett sig själva som kvalificerade för att kandidera som efterträdare till khalifatet.

   • #39 av Ilko på 24 augusti, 2014 - 02:33

    Jag blev glad när jag läste att du konverterat till islam. Men blev dock förvånad att du blev shia. När blev du shia var det från början eller gifte du dig med en shia och blev det på så sätt?

    Problemet med er shiter är att ni ägnar er åt historia istället för trosfrågor. Ni refererar hela tiden till ååå dom gjorde så mot Ali, dom gjorde så mot Hassan och Hussein bla bla. Titta istället på vem som har den rätta upfattningen i trosfrågor. Shiter anser tex att man kan be till Gud genom att be till andra människor levande som döda och be dom att medla till Gud.
    Vad är det för ståndpunkt? Hur kan ni påstå något sådant? När man läser koranen så inser man att det är just sådant som Gud förbjuder genom hela koranen.

    Och nej den gudomliga ledarskapen går inte i arv. Att det gjorde det med Abrahams släkt är en annan sak då det var ett löfte från Gud. Och profeter pekade inte ut sina efterträdare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: